Документ 306-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.04.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.05.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 квітня 2018 р. № 306
Київ

Деякі питання встановлення зв’язку інвалідності з пораненнями чи іншими ушкодженнями здоров’я

Відповідно до абзацу шостого пункту 4 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок встановлення зв’язку інвалідності з пораненнями чи іншими ушкодженнями здоров’я, що додається.

2. Внести зміну до Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1317 “Питання медико-соціальної експертизи” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 95, ст. 3265; 2012 р., № 42, ст. 1618; 2015 р., № 57, ст. 1869; 2016 р., № 70, ст. 2356; 2018 р., № 23, ст. 782), доповнивши його пунктом 19-3такого змісту:

“19-3. Причинний зв’язок інвалідності з пораненнями чи іншими ушкодженнями здоров’я, одержаними особами, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції до 1 грудня 2014 р., а з 1 грудня 2014 р. - на території проведення антитерористичної операції, де органи державної влади здійснюють свої повноваження, та в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, під час проведення антитерористичної операції, встановлюється на підставі рішення міжвідомчої комісії з питань встановлення факту отримання особами поранень чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції.”.

3. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 14 листопада 2017 р. № 2203-VIII “Про внесення змін до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” щодо посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції, учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих таких осіб”.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 квітня 2018 р. № 306

ПОРЯДОК
встановлення зв’язку інвалідності з пораненнями чи іншими ушкодженнями здоров’я

1. Цей Порядок визначає процедуру встановлення зв’язку інвалідності з пораненнями чи іншими ушкодженнями здоров’я, одержаними особами від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння (далі - ушкодження здоров’я від боєприпасів) на території проведення антитерористичної операції до 1 грудня 2014 р., а з 1 грудня 2014 р. - на території проведення антитерористичної операції, де органи державної влади здійснюють свої повноваження, та в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування), під час проведення антитерористичної операції (далі - територія проведення антитерористичної операції).

Дія цього Порядку поширюється також на осіб, яким встановлена інвалідність внаслідок ушкодження здоров’я на території проведення антитерористичної операції до набрання чинності Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” щодо посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції, учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих таких осіб”.

2. Район проведення антитерористичної операції та період її проведення визначаються Антитерористичним центром при СБУ.

Перелік населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджується Кабінетом Міністрів України.

3. Рішення про встановлення факту одержання особою ушкодження здоров’я від боєприпасів (далі - постраждала особа) на території проведення антитерористичної операції ухвалюється міжвідомчою комісією з питань встановлення факту отримання особами поранень чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції (далі - міжвідомча комісія), яку утворює Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

Положення про міжвідомчу комісію та її склад затверджує Мінсоцполітики. До складу міжвідомчої комісії входять представники Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, Мінсоцполітики, МОЗ, Міноборони, МВС, Національної поліції, Національної гвардії, Адміністрації Держприкордонслужби, а також за згодою - Генеральної прокуратури України, СБУ. До роботи міжвідомчої комісії можуть залучатися фахівці інших державних органів та представники громадських об’єднань (за згодою).

Головою міжвідомчої комісії за посадою є Голова Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

Засідання міжвідомчої комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

Рішення міжвідомчої комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів міжвідомчої комісії, присутніх на засіданні.

4. Для встановлення факту одержання ушкоджень здоров’я від боєприпасів на території проведення антитерористичної операції постраждала особа або її представник за дорученням, оформленим в установленому законом порядку, надсилає Державній службі у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції заяву за формою, встановленою Мінсоцполітики.

До заяви додаються такі документи:

копії сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату і місце народження, серію та номер паспорта, ким і коли виданий паспорт та реєстрацію місця проживання або місця перебування особи;

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку в паспорті громадянина України, - копію сторінки паспорта з такою відміткою);

копії первинної медичної облікової документації, форми яких затверджені МОЗ;

висновок медичного експерта, що засвідчує факт отримання поранень чи інших ушкоджень здоров’я від боєприпасів;

копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу і причину інвалідності;

довідка про відсутність (наявність) судимості за злочин проти основ національної безпеки України або злочин проти громадської безпеки у постраждалої особи (у разі надання згоди постраждалої особи або її представника, висловленої у письмовій формі, додається за запитом міжвідомчої комісії);

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження стосовно факту отримання постраждалою особою поранень чи інших ушкоджень здоров’я від боєприпасів (у разі надання згоди постраждалої особи або її представника, висловленої у письмовій формі, додається за запитом міжвідомчої комісії);

інші документи, які можуть засвідчити отримання постраждалою особою ушкоджень здоров’я від боєприпасів на території проведення антитерористичної операції.

Міжвідомча комісія розглядає подані документи, надсилає за підписом її голови необхідні запити (відповіді на запити надаються підприємствами, установами та організаціями у чотирнадцятиденний строк, якщо інше не передбачено порядками надання відповідної інформації), у разі потреби уточнює інформацію про постраждалу особу, стосовно якої подані документи, і в місячний строк з дня надходження документів ухвалює рішення про встановлення факту одержання постраждалою особою ушкоджень здоров’я від боєприпасів на території проведення антитерористичної операції або рішення про відмову у встановленні факту одержання постраждалою особою ушкоджень здоров’я від боєприпасів на території проведення антитерористичної операції.

У разі надходження уточненої інформації про постраждалу особу строк ухвалення рішення міжвідомчою комісією продовжується до п’ятнадцяти днів.

Ухвалене міжвідомчою комісією рішення протягом трьох робочих днів надсилається особі, яка подала документи на розгляд.

5. Міжвідомча комісія відмовляє у встановленні факту одержання постраждалою особою ушкоджень здоров’я від боєприпасів на території проведення антитерористичної операції у разі, коли:

1) поранення чи інші ушкодження здоров’я є наслідком:

вчинення постраждалою особою злочину або адміністративного правопорушення;

вчинення постраждалою особою дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;

навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи іншої шкоди своєму здоров’ю;

2) ушкодження здоров’я від боєприпасів отримане не в період і не на території проведення антитерористичної операції;

3) щодо особи наявний обвинувальний вирок суду, який набрав законної сили, за вчинення злочину проти основ національної безпеки України або злочину проти громадської безпеки;

4) виявлено факт підроблення документів або подання недостовірної інформації про ушкодження здоров’я від боєприпасів;

5) відсутні документи, що містять підтвердження факту одержання постраждалою особою ушкоджень здоров’я від боєприпасів.

6. Міжвідомча комісія може скасувати раніше ухвалене рішення про встановлення факту одержання постраждалою особою ушкоджень здоров’я від боєприпасів на території проведення антитерористичної операції у разі виявлення підстав, визначених у пункті 5 цього Порядку.

У разі скасування раніше ухваленого рішення про встановлення факту одержання постраждалою особою ушкоджень здоров’я від боєприпасів на території проведення антитерористичної операції міжвідомча комісія протягом трьох робочих днів повідомляє про це медико-соціальній експертній комісії, Мінсоцполітики та постраждалій особі.

7. У разі ухвалення рішення про відмову у встановленні факту одержання постраждалою особою ушкоджень здоров’я від боєприпасів на території проведення антитерористичної операції відповідне питання може бути повторно винесене на розгляд міжвідомчої комісії за рішенням її голови на підставі повторного звернення постраждалої особи та/або після надходження уточненої інформації про постраждалу особу.

8. Рішення міжвідомчої комісії може бути оскаржено в судовому порядку.

9. Для встановлення причинного зв’язку інвалідності з ушкодженням здоров’я від боєприпасів, одержаним постраждалою особою на території проведення антитерористичної операції, така особа або її представник за дорученням, оформленим в установленому законом порядку, подає медико-соціальній експертній комісії, яка проводила медико-соціальну експертизу щодо такої особи раніше, одержане рішення міжвідомчої комісії про встановлення факту одержання постраждалою особою ушкоджень здоров’я від боєприпасів на території проведення антитерористичної операції.

10. Медико-соціальна експертна комісія протягом п’яти днів на підставі рішення міжвідомчої комісії про встановлення факту одержання постраждалою особою ушкоджень здоров’я від боєприпасів на території проведення антитерористичної операції установлює причинний зв’язок інвалідності з ушкодженням здоров’я від боєприпасів, одержаним постраждалою особою на території проведення антитерористичної операції, щодо якої подані документи, та видає особі, яка подала документи, довідку про групу та причину інвалідності, порядок, умови та критерії встановлення якої затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1317 “Питання медико-соціальної експертизи” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 95, ст. 3265).вгору