Документ 3058-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.11.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Закону України
"Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 4, ст.62 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. В абзаці п'ятому пункту 3 розділу XV "Прикінцеві
положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376; 2005 р., N 29, ст. 382) слова
"У разі відсутності матері" замінити словами "За вибором матері
або в разі її відсутності".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 3 листопада 2005 року
N 3058-IVвгору