Документ 3053-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.11.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.11.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 28 Закону
України "Про об'єднання співвласників
багатоквартирного будинку"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 4, ст.60 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 28 Закону України "Про об'єднання співвласників
багатоквартирного будинку" ( 2866-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2002 р., N 10, ст. 78) доповнити частинами другою та
третьою такого змісту:
"У разі ліквідації об'єднання кошти, що залишилися після
задоволення вимог кредиторів, розподіляються між усіма власниками
приміщень пропорційно сукупному розміру їх внесків та обов'язкових
платежів на утримання і ремонт неподільного майна, відповідної
частки загального майна, а також на інші спільні витрати у
багатоквартирному будинку.
При цьому здійснюється залік заборгованості кожного власника
перед об'єднанням відповідно до статуту цього об'єднання. Якщо
власник приміщення в об'єднанні, незалежно від членства в ньому,
має борг перед цим об'єднанням, сума якого перевищує суму його
частки в майні, і відмовляється сплатити цей борг, спір
вирішується у судовому порядку".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 3 листопада 2005 року
N 3053-IVвгору