Документ 3052-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.02.2002
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.03.2002. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про перелік об'єктів права державної власності,
що не підлягають приватизації"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 29, ст.197 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до переліку об'єктів права державної
власності, що не підлягають приватизації, затвердженого Законом
України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не
підлягають приватизації" ( 847-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 37, ст. 332; 2001 р., N 48, ст. 255;
2002 р., N 11, ст.82, N 14, ст.94), згідно з додатком.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 лютого 2002 року
N 3052-III

Додаток
до Закону України "Про внесення змін
до Закону України "Про перелік об'єктів
права державної власності, що не
підлягають приватизації"
від 7 лютого 2002 року N 3052-III
ЗМІНИ,
що вносяться до переліку об'єктів права
державної власності, що не підлягають приватизації
( 847-14 )

Включити до переліку:
орган управління МІНЕКОРЕСУРСІВ
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
23450378 Казенне підприємство "Південекогеоцентр"
95017, м. Сімферополь, вул. 51-ї армії, 55
Кількість об'єктів - 1
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
01432150 Казенне підприємство "Південукргеологія"
49005, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 11
Кількість об'єктів - 1
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
25119860 Донецьке державне регіональне геологічне підприємство
"ДонецькДРГП"
84500, м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 17
Кількість об'єктів - 1
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
25361584 Східне державне регіональне геологічне підприємство
"СхідДРГП"
91022, м. Луганськ, вул. Радянська, 38
Кількість об'єктів - 1
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
01432144 Причорноморське державне регіональне геологічне
підприємство "ПричорноморДРГП"
65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, 1
Кількість об'єктів - 1
м. КИЇВ
14308279 Казенне підприємство "Кіровгеологія"
01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 8/9
01432761 Державне геофізичне підприємство "Укргеофізика"
03057, м. Київ, вул. С.Перовської, 10
25398506 Північне державне регіональне геологічне підприємство
"Північгеологія"
02088, м. Київ, пров. Геофізиків, 10
01432032 Український державний геологорозвідувальний інститут
04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 78
05474317 Київське державне геологічне підприємство "Геосервіс"
04073, м. Київ, вул. Червоних Козаків, 10
Кількість об'єктів - 5
Всього по органу управління - 10вгору