Документ 305/2008, поточна редакція — Прийняття від 07.04.2008

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про відзначення державними нагородами
України з нагоди Дня геолога

За значний особистий внесок у розвиток вітчизняної
геологічної науки, розширення мінерально-сировинної бази
Української держави, багаторічну плідну працю
п о с т а н о в л я ю:
Нагородити орденом "За заслуги" II ступеня
ШЕСТОПАЛОВА - академіка-секретаря Вячеслава Михайловича Відділення наук про Землю НАН України,
доктора геолого-мінералогічних наук,
академіка НАН України, м. Київ
Нагородити орденом "За заслуги" III ступеня
ГОЖИКА - директора Інституту геологічних Петра Феодосійовича наук НАН України, доктора геолого-
мінералогічних наук, академіка
НАН України, м. Київ
ДУТКА - провідного технолога Харківської Ярослава Прокоповича нафтогазорозвідувальної експедиції
глибокого буріння
КОВАЛЬЧУКА - машиніста бурової установки Юрія Миколайовича Донецького державного регіонального
геологічного підприємства
ЛЯЛЬКА - директора Наукового Центру аерокосмічних
Вадима Івановича досліджень Землі, доктора геолого-
мінералогічних наук, професора,
члена-кореспондента НАН України, м. Київ
МАКСИМЧУКА - директора Карпатського відділення Валентина Юхимовича Інституту геофізики імені С.І. Субботіна
НАН України, доктора фізико-математичних
наук, професора, м. Львів
ФИКА - директора дочірнього підприємства Зеновія Васильовича "Західукргеологія" Національної
акціонерної компанії "Надра України",
Львівська область
Нагородити медаллю "За працю і звитягу"
МЕНТІЯ - майстра бурового Київської Миколу Володимировича геологорозвідувальної експедиції
Північного державного регіонального
геологічного підприємства
"Північгеологія"
МИГИРИЧА - топографа Державного підприємства Михайла Павловича "Українське державне аерогеодезичне
підприємство", м. Київ
ШЕРЕМЕТА - завідувача відділу Українського Євгена Михайловича державного науково-дослідного і
проектно-конструкторського
інституту гірничої геології,
геомеханіки і маркшейдерської справи,
доктора геолого-мінералогічних наук,
професора, м. Донецьк
Присвоїти почесні звання:
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ"
ГЛАДКОМУ - начальникові Полтавської експедиції Івану Васильовичу по геофізичних дослідженнях в
свердловинах Державного геофізичного
підприємства "Укргеофізика"
КОЗАРЮ - головному геологові Казенного Миколі Антоновичу підприємства "Південукргеологія",
Дніпропетровська область
СВИСТУНУ - начальникові Дніпропетровської Володимиру Кириловичу геофізичної експедиції
"Дніпрогеофізика"
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"
ЗЕРНЕЦЬКОМУ - головному науковому Борису Федоровичу співробітникові Інституту геологічних
наук НАН України, доктору
геолого-мінералогічних наук, м. Київ
ПАВЛЮКУ - директорові Інституту геології і Мирославу Івановичу геохімії горючих копалин НАН
України, доктору геолого-мінералогічних
наук, професору, члену-кореспонденту
НАН України, м. Львів
ПАЛІЄНКО - заступникові директора Інституту Валентині Петрівні географії НАН України, доктору
географічних наук, професору, м. Київ
ПОНОМАРЕНКУ - заступнику директора Олександру Миколайовичу Інституту геохімії, мінералогії та
рудоутворення імені М.П. Семененка
НАН України, доктору геологічних
наук, члену-кореспонденту НАН України,
м. Київ.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 7 квітня 2008 року
N 305/2008вгору