Документ 305-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.04.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.05.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 квітня 2018 р. № 305
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 і від 20 серпня 2014 р. № 375

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882; 2016 р., № 100, ст. 3262; 2017 р., № 70, ст. 2120, № 96, ст. 2933) і від 20 серпня 2014 р. № 375 “Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України” (Офіційний вісник України, 2014 p., № 69, ст. 1936; 2015 p., № 34, ст. 1012, № 63, ст. 2092; 2016 р., № 100, ст. 3262; 2017 р., № 17, ст. 488) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 квітня 2018 р. № 305

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 і від 20 серпня 2014 р. № 375

1. У додатках до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85:

1) у додатку 1 у позиції “Мінфін” цифри “716” і “716” замінити відповідно цифрами “726” і “726”;

2) у додатку 3 у позиції “Мінфін*” цифри “814” і “814” замінити відповідно цифрами “824” і “824”.

2. У Положенні про Міністерство фінансів України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 375:

1) в абзаці другому пункту 1, підпункті 1 пункту 3 і підпункті 5 пункту 4 після слів “бухгалтерського обліку” доповнити словами “та аудиту”;

2) у пункті 4:

доповнити пункт підпунктом 5-1 такого змісту:

“5-1) здійснює заходи з підготовки до імплементації у національне законодавство рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) в сфері оподаткування, а також щодо обміну фінансовою інформацією в податкових цілях;”;

підпункт 18 викласти в такій редакції:

“18) здійснює державне регулювання бухгалтерського обліку, фінансової, бюджетної звітності та аудиту в Україні, розробляє стратегію розвитку національної системи бухгалтерського обліку, визначає єдині методологічні засади бухгалтерського обліку та складення фінансової і бюджетної звітності, обов’язкові для всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування (крім банків), здійснює адаптацію законодавства з питань бухгалтерського обліку та аудиту в Україні до законодавства ЄС;”;

доповнити пункт підпунктом 62-1 такого змісту:

“62-1) бере участь у переговорах з делегаціями Урядів інших держав щодо підготовки проектів міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і майно та внесення змін до діючих міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і майно;”;

доповнити пункт підпунктом 70-1 такого змісту:

“70-1) бере участь у засіданнях робочих груп з питань податкової політики та адміністрування Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР);”;

підпункт 72 після слів “звітності та” доповнити словами “міжнародні стандарти аудиту і”.вгору