Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Довідка, Методика від 18.04.2012305
Документ 305-2012-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.09.2014, підстава - 465-2014-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 квітня 2012 р. № 305
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 465 від 17.09.2014}

Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012; в редакції Постанови КМ № 1215 від 19.12.2012}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 644 від 18.07.2012
№ 868 від 19.09.2012
№ 1215 від 19.12.2012}

{Щодо компенсації процесуальних витрат у разі зменшення обвинуваченому, потерпілому розміру належних до оплати витрат або звільнення зазначених осіб від їх оплати повністю або частково див. Постанову КМ № 1104 від 19.11.2012}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;

{Абзац другий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 1215 від 19.12.2012}

Методику обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу у кримінальних провадженнях.

{Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1215 від 19.12.2012}

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 14 травня 1999 р. № 821 “Про затвердження Порядку оплати праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в кримінальних провадженнях за рахунок держави” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 20, ст. 884);

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

постанову Кабінету Міністрів України від 11 червня 2008 р. № 539 “Про внесення змін до Порядку оплати праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 43, ст. 1418).

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2013 року.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 квітня 2012 р. № 305

ПОРЯДОК
оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012; в редакції Постанови КМ № 1215 від 19.12.2012}

{У тексті Порядку  слова “вторинна правова допомога” у всіх відмінках замінено словами “безоплатна вторинна правова допомога” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 1215 від 19.12.2012}

1. Цей Порядок визначає механізм обчислення розміру винагороди та її виплати, відшкодування витрат, пов’язаних з наданням безоплатної вторинної правової допомоги, адвокатам, які надають безоплатну вторинну правову допомогу (далі - адвокати) особам:

до яких застосовано адміністративне затримання;

до яких застосовано адміністративний арешт;

які затримані за підозрою у вчиненні злочину;

до яких як запобіжний захід обрано тримання під вартою;

стосовно яких порушено кримінальне провадження відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України, згідно з якими захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для:

- здійснення захисту за призначенням;

- проведення окремої процесуальної дії.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012; в редакції Постанови КМ № 1215 від 19.12.2012}

2. Оплата послуг адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснюється один раз на місяць не пізніше останнього робочого дня цього місяця виходячи з розміру оплати за годину роботи адвоката:

за фактичний час роботи адвоката з надання безоплатної вторинної правової допомоги на підставі доручення центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - центр) та акта наданих послуг, довідки про виконання окремих дій з надання безоплатної вторинної правової допомоги, підтвердженої копіями відповідних процесуальних документів, яка є невід’ємною частиною акта та оформляється згідно з додатком, - у разі надання безоплатної вторинної правової допомоги особам, зазначеним в абзацах другому - шостому і восьмому пункту 1 цього Порядку;

відповідно до Методики обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу у кримінальних провадженнях, на підставі доручення центру та акта наданих послуг, розрахунку розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному провадженні та витрат, пов’язаних з наданням безоплатної вторинної правової допомоги, підтвердженого копіями відповідних процесуальних документів, який є невід’ємною частиною акта та оформляється згідно з додатком до зазначеної Методики, - за кожною завершеною стадією провадження, на якій адвокат здійснює або здійснював захист.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 1215 від 19.12.2012}

2-1. Відповідальність за достовірність інформації, зазначеної у довідці про виконання окремих дій з надання безоплатної вторинної правової допомоги, та вихідних даних для обчислення розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному провадженні та витрат, пов’язаних з наданням безоплатної вторинної правової допомоги, несе адвокат згідно із законом.

{Порядок доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 1215 від 19.12.2012}

3. Розмір оплати за годину роботи адвоката з надання безоплатної вторинної правової допомоги становить 2,5 відсотка мінімальної заробітної плати, визначеної законом на час надання послуг адвокатом.

4. Робота адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги особам, зазначеним в абзацах другому - шостому і восьмому пункту 1 цього Порядку, у нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні оплачується у подвійному розмірі за годину роботи.

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 644 від 18.07.2012, № 868 від 19.09.2012; в редакції Постанови КМ № 1215 від 19.12.2012}

У разі прибуття адвоката до затриманої особи пізніше встановленого законодавством строку без поважних причин розмір оплати послуг такого адвоката, наданих цій особі, зменшується вдвічі.

5. За наявності підтвердних документів адвокатам відшкодовуються витрати, пов’язані з наданням безоплатної вторинної правової допомоги:

на проїзд транспортом загального користування (крім авіаційного);

на пально-мастильні матеріали відповідно до нормативів, визначених для бюджетних установ, - у разі використання власного транспортного засобу через об’єктивну неможливість (нічний час, відсутність транспортного сполучення) прибути у визначений час до місця конфіденційного побачення із затриманою особою за допомогою транспорту загального користування.

Відшкодування таких витрат здійснюється один раз на місяць не пізніше останнього робочого дня цього місяця.

{Пункти 5 і 6 замінено пунктом 5 згідно з Постановою КМ № 1215 від 19.12.2012}Додаток
до Порядку

ДОВІДКА
про виконання окремих дій з надання безоплатної вторинної правової допомоги

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012; в редакції Постанови КМ № 1215 від 19.12.2012}
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 квітня 2012 р. № 305

МЕТОДИКА
обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу у кримінальних провадженнях

{Назва Методики в редакції Постанови КМ № 1215 від 19.12.2012}

{У тексті Методики  слова “вторинна правова допомога” у всіх відмінках замінено словами “безоплатна вторинна правова допомога” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 1215 від 19.12.2012}

1. Ця Методика визначає механізм обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом або на тимчасовій основі на підставі договору у кримінальних провадженнях, виходячи з установленого розміру оплати за годину роботи адвоката, розрахункового часу, що витрачається адвокатом на надання безоплатної вторинної правової допомоги в одному кримінальному провадженні, з урахуванням особливостей стадій кримінального провадження, протягом яких адвокат здійснював захист, повноти участі адвоката у відповідних процесуальних діях, а також ступеня складності кримінального провадження.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 868 від 19.09.2012}

2. Розмір винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги на окремій стадії кримінального провадження обчислюється за такою формулою:

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

{Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 1215 від 19.12.2012}

де Рв - розмір винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги на окремій стадії кримінального провадження;

{Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

20 - розрахунковий час (у годинах), що витрачається адвокатом на надання безоплатної вторинної правової допомоги в одному кримінальному провадженні;

{Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

Огод - розмір оплати за годину роботи адвоката;

Ксп - коефіцієнт стадії кримінального провадження;

{Абзац шостий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

Кскл- коефіцієнт складності кримінального провадження;

{Абзац сьомий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012; в редакції Постанови КМ № 1215 від 19.12.2012}

Кос - коефіцієнт особливої складності кримінального провадження.

{Абзац восьмий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

3. Коефіцієнт стадії кримінального провадження (Ксп) застосовується для врахування таких особливостей кожної стадії кримінального провадження, протягом якої адвокат здійснював захист особи:

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

повнота участі адвоката у процесуальних діях поточної стадії кримінального провадження;

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

наявність або відсутність факту припинення участі адвоката у кримінальному провадженні з будь-яких причин до завершення поточної стадії провадження у цьому кримінальному провадженні;

{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

наявність повного або скороченого провадження в суді першої інстанції;

наявність або відсутність факту участі адвоката у попередніх стадіях кримінального провадження.

{Абзац пятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

Для стадії розгляду у суді першої інстанції коефіцієнт Кспсп (1 інст.)) розраховується за такою формулою:

Ксп (1 інст.) = (Ксп х Кскор) + Кзмін,

де Ксп - відповідне значення коефіцієнта стадії кримінального провадження для стадії суду першої інстанції, наведене у таблиці 1;

{Абзац восьмий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

Кскор - коефіцієнт скороченого провадження, значення якого наведено у таблиці 2;

Кзмін - коефіцієнт зміни складу суду, який дорівнює 0, якщо суд працював одним складом, а у разі, коли склад суду змінювався, - 0,33, помножене на кількість змін суду.

Для інших стадій кримінального провадження застосовуються значення коефіцієнта Ксп, наведені у таблиці 1.

{Абзац одинадцятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

Таблиця 1

Значення коефіцієнта стадії кримінального провадження (Ксп)

Значення коефіцієнта

Стадія кримінального провадження

досудове розслідування

суд першої інстанції: у разі участі адвоката на стадії досудового розслідування/ без участі адвоката на стадії досудового розслідування

апеляційна інстанція (у разі участі адвоката у попередній стадії провадження)

апеляційна інстанція (без участі адвоката у попередній стадії провадження)

касаційна інстанція (у разі участі адвоката у попередній стадії провадження)

касаційна інстанція (без участі адвоката у попередній стадії провадження)

Базове значення

0,33

0,67/
0,8

0,25/
0,17*

0,35/
0,27*

0,4/
0,25*

0,5/
0,35*

Значення у разі припинення участі адвоката до завершення стадії провадження

0,165

0,335/
0,4

0,125/
0,85*

0,175/
0,135*

0,2/
0,125*

0,25/
0,175*

__________
*У разі коли адвокат не брав участі у судовому провадженні судом відповідної інстанції.

{Таблиця 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 868 від 19.09.2012, № 1215 від 19.12.2012}

Таблиця 2

Значення коефіцієнта скороченого провадження в суді першої інстанції (Кскор)

Значення коефіцієнта

Тяжкість злочину

невелика

середня

тяжка

особливо тяжка

умисні убивства

Базове значення

1

1

1

1

1

Значення у разі, коли розгляд справи відбувається за скороченою формою

0,2

0,15

0,1

0,06

0,04

4. Коефіцієнт складності кримінального провадження (Кскл) застосовується для врахування таких факторів, що визначають ступінь складності кримінального провадження:

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 868 від 19.09.2012, № 1215 від 19.12.2012}

ступінь тяжкості злочину, за скоєння якого особа може бути притягнута або притягнута до кримінальної відповідальності;

кількість епізодів злочинної діяльності особи;

кількість підозрюваних, обвинувачених у кримінальному провадженні;

{Абзац четвертий пункту 4 в редакції Постанови КМ № 868 від 19.09.2012}

обрання щодо особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;

{Абзац пятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

ведення захисту в особливих категоріях кримінального провадження для стадій досудового розслідування і судового провадження в суді першої інстанції.

{Абзац шостий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

Коефіцієнт Кскл обчислюється як добуток емпіричних коефіцієнтів складності кримінального провадження за такою формулою:

{Абзац сьомий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 868 від 19.09.2012, № 1215 від 19.12.2012}

{Абзац восьмий пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1215 від 19.12.2012}

де К ст. тяж. Σ - сумарний коефіцієнт складності кримінального провадження за ступенем тяжкості злочину;

{Абзац девятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

Кспів - коефіцієнт складності кримінального провадження за кількістю підозрюваних, обвинувачених у кримінальному провадженні;

{Абзац десятий пункту 4 в редакції Постанови КМ № 868 від 19.09.2012}

Кзз - коефіцієнт складності кримінального провадження за видом запобіжного заходу;

{Абзац одинадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

Кокп - коефіцієнт складності кримінального провадження за особливістю категорії кримінального провадження.

{Абзац дванадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012; в редакції Постанови КМ № 1215 від 19.12.2012}

5. Сумарний коефіцієнт складності кримінального провадження за ступенем тяжкості злочину враховує ступінь тяжкості злочину, за скоєння якого особа може бути притягнута або притягнута до кримінальної відповідальності, за кожним епізодом злочинної діяльності і розраховується за такою формулою:

К ст. тяж. Σ = К ст. тяж. осн. + К ст. тяж. дод.,

де Кст. тяж. осн. - основний коефіцієнт складності кримінального провадження за ступенем тяжкості злочину;

Кст. тяж. дод. - додатковий коефіцієнт складності кримінального провадження за ступенем тяжкості злочину.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

6. Коефіцієнт Кст. тяж. осн. застосовується для групи епізодів (епізоду) кримінального провадження з максимальним ступенем тяжкості.

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

При цьому у разі, коли кваліфікація дій особи, захист якої здійснює адвокат, в епізоді злочинної діяльності, у якому вона брала участь у співучасті з іншими підозрюваними, обвинуваченими у кримінальному провадженні, відрізняється від кваліфікації дій інших співучасників, застосовується значення основного коефіцієнта тяжкості злочину, що відповідає кваліфікації дій будь-якого із співучасників цього епізоду за максимальним ступенем тяжкості.

{Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

Таблиця 3

Значення основного коефіцієнта складності справи за ступенем тяжкості злочину (К ст. тяж. осн.)


Ступінь тяжкості злочину (епізоду)

незначної тяжкості

середньої тяжкості

тяжкий

особливо тяжкий

посягання на життя

Значення коефіцієнта

1

1,5

2

3 (3,6)*

5

__________
*Використовується у разі здійснення судового провадження судом колегіально.

{Таблиця 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

7. У разі коли кримінальне провадження містить один епізод, значення коефіцієнта К ст. тяж. дод. дорівнює 0. В інших випадках значення коефіцієнта Кст. тяж. дод. розраховується за такою формулою:

,

{Абзац другий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 1215 від 19.12.2012}

де N - кількість груп епізодів злочинної діяльності особи у кримінальному провадженні з однаковим ступенем тяжкості злочину;

{Абзац третій пункту 7 в редакції Постанови КМ № 1215 від 19.12.2012}

і - змінна, що означає кількість груп епізодів, початкове значення якої дорівнює 1, кінцеве дорівнює Nt;

К ст. тяж. і - коефіцієнт складності кримінального провадження за ступенем тяжкості злочину для поточної розрахункової (і-тої) групи епізодів з однаковим ступенем тяжкості злочину, який визначається за значеннями, наведеними у таблиці 3, залежно від ступеня тяжкості епізодів цієї групи;

Кепі і - коефіцієнт складності кримінального провадження за кількістю епізодів злочинної діяльності особи, який розраховується для поточної розрахункової (і-тої) групи епізодів з однаковим ступенем тяжкості.

{Абзац шостий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 1215 від 19.12.2012}

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

8. Розрахунок розпочинається і ведеться від групи епізодів з найвищим ступенем тяжкості до групи епізодів з найнижчим ступенем тяжкості.

Значення коефіцієнта Кепі і для групи епізодів з найвищим ступенем тяжкості застосовується з таблиці 4 відповідно до кількості епізодів у межах цієї групи епізодів.

{Абзац другий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 1215 від 19.12.2012}

Таблиця 4

Значення коефіцієнта складності кримінального провадження за кількістю епізодів злочинної діяльності особи у кримінальному провадженні (Кепі і)

Кількість епізодів у кримінальному провадженні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Значення коефіцієнта

0

0,5

0,83

1,08

1,25

1,39

1,52

1,63

1,73

1,82

Кількість епізодів у кримінальному провадженні

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 і більше

Значення коефіцієнта

1,9

1,98

2,05

2,12

2,18

2,24

2,3

2,35

2,4

2,45

{Таблиця 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 868 від 19.09.2012, № 1215 від 19.12.2012}

Для кожної групи епізодів з меншим ступенем тяжкості використовується така формула:

,

{Абзац четвертий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 1215 від 19.12.2012}

де Кепі k - значення коефіцієнта Кепі i , наведене в таблиці 4, для такої кількості епізодів, що є сумою епізодів поточної розрахункової групи епізодів та всіх груп, що мають вищий ступінь тяжкості включно;

{Абзац п'ятий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 1215 від 19.12.2012}

Кепі j - значення коефіцієнта Кепі i , наведене в таблиці 4, для такої кількості епізодів, що є сумою епізодів всіх груп, що мають ступінь тяжкості вищий, ніж у епізодів поточної групи (не включаючи кількість епізодів поточної групи тяжкості).

{Абзац шостий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 1215 від 19.12.2012}

9. Значення коефіцієнта Кспів наведено у таблиці 5.

Таблиця 5

Значення коефіцієнта складності кримінального провадження за кількістю підозрюваних, обвинувачених у кримінальному провадженні (Кспів)

Кількість підозрюваних, обвинувачених у кримінальному провадженні

0 (у кримінальному провадженні фігурує лише підзахисний)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Значення коефіцієнта

1

1,33

1,55

1,72

1,87

1,98

2,07

2,15

2,22

2,29

Кількість підозрюваних, обвинувачених у кримінальному провадженні

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 і більше

Значення коефіцієнта

2,35

2,41

2,46

2,51

2,55

2,59

2,63

2,67

2,71

2,74

2,77

{Таблиця 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

10. Значення коефіцієнта Кзз у разі обрання особі як запобіжного заходу тримання під вартою дорівнює 1,2, в усіх інших випадках - 1.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

11. Коефіцієнт складності кримінального провадження за особливістю категорії кримінального провадження (Кокс) застосовується для стадій досудового розслідування і провадження в суді першої інстанції у разі здійснення адвокатом захисту осіб:

{Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочину у віці до 18 років;

які через свої фізичні або психічні вади (німі, глухі, сліпі тощо) не можуть самі реалізувати своє право на захист;

які не володіють мовою, якою ведеться кримінальне провадження;

щодо яких розглядається питання про застосування примусових заходів медичного характеру.

У разі здійснення захисту зазначених у цьому пункті осіб значення коефіцієнта Кокп дорівнює 1,2, в усіх інших випадках - 1.

{Абзац шостий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1215 від 19.12.2012}

12. Коефіцієнт особливої складності стадії кримінального провадження (Кос) застосовується у разі оскарження адвокатом в судовому порядку в інтересах захисту особи у кримінальному провадженні незаконних рішень, дій чи бездіяльності органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора та (або) підготовки та подання адвокатом до прокуратури заяви про вчинений щодо особи злочин під час досудового розслідування.

{Абзац перший пункту 12 в редакції Постанови КМ № 868 від 19.09.2012}

Коефіцієнт Кос розраховується за такою формулою:

Кос = (1 + 0,1 х n),

де n - кількість окремих судових проваджень за участю адвоката, відкритих у результаті його відповідних дій.


РОЗРАХУНОК
розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному провадженні та витрат, пов’язаних з наданням безоплатної вторинної правової допомоги

{Додаток в редакції Постанов КМ № 868 від 19.09.2012, № 1215 від 19.12.2012}вгору