Документ 305-2004-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.03.2004

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 березня 2004 р. N 305
Київ
Про затвердження Порядку
здійснення видатків з державного
бюджету на централізовані заходи
і програми з охорони здоров'я
у 2004 році

Відповідно до статті 49 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок здійснення видатків з державного бюджету
( 1344-15 ) на централізовані заходи і програми з охорони здоров'я
у 2004 році, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2004 р. N 305
ПОРЯДОК
здійснення видатків з державного
бюджету ( 1344-15 ) на централізовані заходи
і програми з охорони здоров'я у 2004 році

1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення у 2004 році
видатків з державного бюджету ( 1344-15 ) для централізованої
закупівлі лікарських і діагностичних засобів, імунобіологічних
препаратів (вакцин), виробів медичного призначення, медичного
обладнання та санітарних автотранспортних засобів (далі - товари
медичного призначення) та забезпечення ними закладів охорони
здоров'я відповідно до національних і державних програм, заходів
програмного характеру (далі - видатки на централізовані заходи і
програми з охорони здоров'я).
2. Видатки на централізовані заходи і програми з охорони
здоров'я здійснюються МОЗ у межах відповідних бюджетних
призначень, установлених Законом України "Про Державний бюджет
України на 2004 рік" ( 1344-15 ).
3. Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
головні управління (управління) охорони здоров'я обласних,
Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі -
територіальні органи МОЗ), головні розпорядники коштів державного
бюджету, заклади охорони здоров'я яких забезпечуються товарами
медичного призначення за рахунок видатків на централізовані заходи
і програми з охорони здоров'я (далі - головні розпорядники коштів
державного бюджету), подають МОЗ заявки за конкурентною
номенклатурою товарів медичного призначення з відповідними
розрахунками і обґрунтуваннями потреби за формами та у строки, що
встановлені МОЗ.
МОЗ на основі заявок визначає та за погодженням з Мінфіном
затверджує орієнтовний розподіл видатків на централізовані заходи
і програми з охорони здоров'я та в розрізі територіальних органів
МОЗ ( v0235282-04 ) і головних розпорядників коштів державного
бюджету за відповідними бюджетними програмами, які передбачають
закупівлю товарів медичного призначення.
4. Після проведення торгів (тендерів) МОЗ уточнює орієнтовний
розподіл видатків, затверджений відповідно до пункту 3 цього
Порядку, з визначенням номенклатури товарів медичного призначення
у кількісному та вартісному вимірі в межах загального обсягу
закупівель за результатами торгів (тендерів).
Протягом року у разі необхідності до уточненого розподілу
можуть вноситися зміни у порядку, встановленому МОЗ.
5. МОЗ укладає з одержувачами (розпорядниками) бюджетних
коштів договори доручення на укладення договорів з переможцями
торгів (тендерів), забезпечення постачання товарів медичного
призначення з визначенням обсягу та вартості закупівель згідно із
затвердженим МОЗ уточненим розподілом, а також розміру оплати
послуг, що надаються одержувачами (розпорядниками) бюджетних
коштів згідно з договорами доручення.
МОЗ контролює роботу з укладення договорів з переможцями
торгів (тендерів) та їх виконання.
6. Одержувачі товарів медичного призначення надсилають
щокварталу до територіальних органів МОЗ та головних розпорядників
коштів державного бюджету ( 1344-15 ) інформацію про використання
товарів медичного призначення для узагальнення і подання
Міністерству відповідних матеріалів за формами та у строки, що ним
встановлені.вгору