Документ 3048-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.02.2002
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.03.2002. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 29, ст.195 )

 
     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" ( 1835-14 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
 
     1. У статті 185-10;
 
     у назві статті слова "з охорони державного кордону України" замінити словами "з охорони громадського порядку і державного кордону";
 
     частину першу після слів "члена громадського формування з охорони" доповнити словами "громадського порядку і".
 
     2. Пункт 2 частини другої статті 255 після цифр "153" доповнити словом і цифрами "та 202".
 
     3. У статті 259:
 
     у частині першій слова "чи в штаб громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону працівником міліції або народним дружинником" замінити словами "чи до підрозділу Прикордонних військ України, штабу громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, чи громадського пункту з охорони громадського порядку працівником міліції, військовослужбовцем Прикордонних військ України або членом громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону";
 
     у частині шостій слова "в штабі громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону" замінити словами "у штабі громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону чи громадському пункті з охорони громадського порядку".
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 7 лютого 2002 року
N 3048-IIIвгору