Документ 3046-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.02.2002
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.03.2002. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 2 Закону України
"Про правовий режим майна у Збройних Силах України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 29, ст.193 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину першу статті 2 Закону України "Про правовий режим
майна у Збройних Силах України" ( 1075-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1999 р., N 48, ст. 407) викласти у такій редакції:
"Вирішення питань щодо забезпечення Збройних Сил України
військовим майном, а також визначення порядку вилучення і передачі
його до сфери управління центральних або місцевих органів
виконавчої влади, інших органів, уповноважених управляти державним
майном, самоврядним установам і організаціям та у комунальну
власність територіальних громад сіл, селищ, міст або у їх спільну
власність (за згодою відповідних органів місцевого самоврядування
з дотриманням вимог Закону України ( 147/98-ВР ) "Про передачу
об'єктів права державної та комунальної власності") належить до
компетенції Кабінету Міністрів України з урахуванням того, що
озброєння та бойова техніка можуть передаватися лише до військових
формувань, існування яких передбачено законом".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 лютого 2002 року
N 3046-IIIвгору