Документ 3045-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.11.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.11.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 1 Закону України
"Про пенсії за особливі заслуги перед Україною"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 4, ст.58 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Пункт 6 статті 1 Закону України "Про пенсії за особливі
заслуги перед Україною" ( 1767-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 p., N 35, ст. 289; 2002 p., N 41, ст. 293; 2004 p.,
N 16, ст. 233; 2005 р., N 13, ст. 229) після слова "заслужений"
доповнити словами "почесним званням України "Мати-героїня".

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 2 листопада 2005 року
N 3045-IVвгору