Документ 3044-XII, поточна редакція — Прийняття від 03.03.1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про відновлення місту Червоноармійськ Рівненської
області колишнього найменування і перейменування
Червоноармійського району
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 18, ст. 195 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Відновити місту Червоноармійськ Рівненської області колишнє
найменування місто Радивилів і перейменувати Червоноармійський
район на Радивилівський район.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 3 березня 1993 року
N 3044-XIIвгору