Документ 3043-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.02.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.03.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про виноград та виноградне вино"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 37, ст.373 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про виноград та виноградне вино"
( 2662-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 31,
ст. 419; 2006 р., N 26, ст. 214) такі зміни:
1. Частину четверту статті 4 викласти в такій редакції:
"Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної
політики та продовольства затверджує порядок ведення та форми
виробничого обліку вин, технологічну документацію і нормативні
документи на виробництво вин, погоджує в установленому ним порядку
використання зарубіжної технологічної документації, визначає
перелік необхідних для цього документів, строки і процедуру їх
подання".
2. У частині четвертій статті 15 слова "згідно із порядком,
що затверджується Кабінетом Міністрів України" виключити.
3. У тексті Закону ( 2662-15 ) слова "спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади з сільського
господарства" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган
виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства" у
відповідному відмінку.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня
набрання чинності цим Законом:
прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього
Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 17 лютого 2011 року
N 3043-VIвгору