Документ 304/95-ВР, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2004, підстава - 436-IV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення доповнень до Закону України
"Про підприємництво"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 30, ст.232 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,
N 21-22, ст.144 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст.168; Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст.654; N 51, ст.680; 1993
р., N 30, ст.322, ст.324; N 51, ст.481, ст.482; 1994 р., N 3,
ст.13, ст.14; N 28, ст.234; N 33, ст.301; N 40, ст.366; N 49,
ст.434; 1995 р., N 7, ст.47) такі доповнення:
( Пункт 1 втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі
Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )
2. Частину другу статті 4 доповнити абзацами такого змісту: "збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та
відходів кольорових та чорних металів; діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів, що
підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ".
( Пункт 3 втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі
Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 13 липня 1995 року
N 304/95-ВРвгору