Документ 304-2016-п, попередня редакція — Редакція від 22.09.2016, підстава - 632-2016-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 квітня 2016 р. № 304
Київ

Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну службу”

{Назва Постанови в редакції Постанов КМ № 411 від 06.07.2016 - застосовується з 1 травня 2016 року, № 493 від 27.07.2016 - застосовується з 1 травня 2016 року}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 411 від 06.07.2016 - застосовується з 01.05.2016
№ 493 від 27.07.2016 - застосовується з 01.05.2016
№ 632 від 14.09.2016 - застосовується з 01.05.2016}

Відповідно до пункту 7 розділу XI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про державну службу” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити розміри посадових окладів посадових осіб, керівників, керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну службу” (далі - керівні працівники), згідно з додатком.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 411 від 06.07.2016 - застосовується з 1 травня 2016 року, № 493 від 27.07.2016 - застосовується з 1 травня 2016 року}

2. Установити, що керівним працівникам виплачується:

надбавка за вислугу років у розмірі 3 відсотків посадового окладу за кожен календарний рік залежно від стажу роботи, до якого зараховуються період роботи на посаді, раніше набутий стаж державної служби та періоди роботи, передбачені статтею 46 Закону України “Про державну службу”, але не більше 50 відсотків посадового окладу;

надбавка за інтенсивність праці в розмірі до 100 відсотків посадового окладу;

премія відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів, передбачених у кошторисі на преміювання працівників відповідного органу;

матеріальна допомога на оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

3. Керівним працівникам може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

4. Рішення про виплату та конкретний розмір надбавки за вислугу років, надбавки за інтенсивність праці, премії, матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань приймається в порядку, установленому керівником відповідного органу, в межах затвердженого фонду оплати праці.

При цьому рішення про виплату надбавки за інтенсивність праці, премії, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань:

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 632 від 14.09.2016 - застосовується з 1 травня 2016 року}

Прем’єр-міністру України, Першому віце-прем’єр-міністру України, віце-прем’єр-міністру України, Міністру Кабінету Міністрів України та його заступникам - приймається за погодженням з Прем’єр-міністром України;

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 632 від 14.09.2016 - застосовується з 1 травня 2016 року}

міністру - приймається за погодженням з віце-прем’єр-міністром України згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом повноважень відповідно до подання керівника державної служби в державному органі;

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 632 від 14.09.2016 - застосовується з 1 травня 2016 року}

першому заступнику та заступнику міністра - приймається за погодженням з міністром відповідно до подання керівника державної служби в державному органі.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 632 від 14.09.2016 - застосовується з 1 травня 2016 року}

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 411 від 06.07.2016 - застосовується з 1 травня 2016 року}

5. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

6. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII “Про державну службу”.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 р. № 304
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 липня 2016 р. № 493)

РОЗМІРИ
посадових окладів посадових осіб, керівників, керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну службу”

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Президент України

28 000

Глава Адміністрації Президента України

18 000

Перший заступник Глави Адміністрації Президента України

16 000

Заступник Глави Адміністрації Президента України

15 000

Прем’єр-міністр України

20 000

Перший віце-прем’єр-міністр України

18 000

Віце-прем’єр-міністр України

17 000

Міністр

16 000

Перший заступник Міністра

15 000

Заступник Міністра

14 000

Секретар Ради національної безпеки і оборони України

18 000

Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

16 000

Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

15 000

Голова Центральної виборчої комісії

15 000

Заступник Голови Центральної виборчої комісії, секретар Центральної виборчої комісії

13 500

Член Центральної виборчої комісії

12 500

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

15 000

Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

12 100

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим

13 100

Перший заступник Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим

12 900

Заступник Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим

12 500

Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення

13 500

Перший заступник Голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення

13 100

3аступник Голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення

13 000

Член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення

12 900

Голова Антимонопольного комітету

13 300

Член Антимонопольного комітету

12 800

Голова Фонду державного майна

13 300

Перший заступник Голови Фонду державного майна

12 900

Заступник Голови Фонду державного майна

12 800

Голова іншого державного колегіального органу

13 300

Член іншого державного колегіального органу

12 800

Голова Держкомтелерадіо

13 000

Перший заступник Голови Держкомтелерадіо

12 500

Заступник Голови Держкомтелерадіо

12 300

{Додаток в редакції Постанови КМ № 493 від 27.07.2016 - застосовується з 1 травня 2016 року}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 р. № 304

ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 липня 1995 р. № 414 стосовно працівників, розміри посадових окладів яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288 “Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 50, ст. 2469) стосовно працівників, розміри посадових окладів яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304.

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2000 р. № 786 “Про умови оплати праці працівників Національної ради з питань телебачення і радіомовлення” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 20, ст. 825).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2001 р. № 1119 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 35, ст. 1627) стосовно працівників, розміри посадових окладів яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304.

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 510 “Про оплату праці керівних працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1545) стосовно працівників, розміри посадових окладів яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304.

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 521 “Про оплату праці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1556).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 522 “Про оплату праці Голови, заступників Голови, секретаря та членів Центральної виборчої комісії” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1557).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 524 “Про оплату праці Голови, заступників Голови та членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1559).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 10, ст. 632) стосовно представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 р. № 660 “Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 521” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 32, ст. 1290).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 764 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 522” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 38, ст. 1524).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2008 р. № 16 “Про доповнення пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 522” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 5, ст. 123).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2011 р. № 1118 “Деякі питання працівників державних колегіальних органів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 85, ст. 3105).вгору