Документ 304-2014-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.08.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.08.2014. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 серпня 2014 р. № 304
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державної митної справи

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань державної митної справи зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 27
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Мiнiстрiв України
від 6 серпня 2014 р. № 304

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Абзац третій пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 93 “Про справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 4, ст. 139; 2012 р., № 40, ст. 1517) викласти у такій редакції:

“плата справляється у гривні за офіційним курсом валюти, визначеним відповідно до статті 3-1 Митного кодексу України;”.

2. У Положенні про митні декларації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 450 “Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 40, ст. 1545, № 91, ст. 3674):

1) абзац п’ятий підпункту 1 пункту 7 після слів “на адресу громадянина” доповнити словами “в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника”;

2) у тексті Положення цифри і слово “100 євро” замінити цифрами і словом “150 євро”.

3. Друге речення пункту 5 Порядку застосування заходів гарантування під час вивезення у митному режимі переробки за межами митної території товарів, продукти переробки яких обов’язкові до повернення на митну територію України і випуску у вільний обіг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2013 р. № 879 “Деякі питання переробки товарів за межами митної території України та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 461” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 97, ст. 3578), викласти у такій редакції: “У разі коли для обчислення розміру фінансової гарантії необхідно здійснити перерахування іноземної валюти, застосовується офіційний курс валюти, визначений відповідно до статті 3-1 Митного кодексу України.”.вгору