Документ 3039-XII, попередня редакція — Редакція від 01.09.2001, підстава - 2341-III
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям
законів "Про всеукраїнський та місцеві референдуми"
і "Про вибори Президента Української РСР"

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 18, ст.189 )
 
( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 280/97-ВР від 21.05.97, ВВР, 1997, N 24, ст.170 ) Кодексом N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 )

 
     Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:
 
( Розділ I втратив чинність на підставі Закону N 280/97-ВР від 21.05.97 )
 
     II. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122; 1985 р., N 17, ст.415, N 24, ст.553, N 44, ст.1056; 1986 р., N 15, ст.326, N 27, ст.539, N 52, ст.1057; 1987 р., N 12, ст.226, N 25, ст.ст.453, 454, N 35, ст.674, N 49, ст.1009, N 50, ст.1016; 1988 р., N 33, ст.808, N 52, ст.1184; 1989 р., N 19, ст.182, N 22, ст.236, N 49, ст.673; 1990 р., N 5, ст.ст.59, 60, N 12, ст.194, N 18, ст.278, N 20, ст.313, N 22, ст.367, N 34, ст.501; 1991 р., N 7, ст.45, N 8, ст.56, N 11, ст.106; Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 39, ст.514, N 40, ст.527, N 45, ст.600; 1992 р., N 5, ст.40, N 32, ст.457, N 35, ст.511, N 39, ст. 570):
 
     1. Доповнити Кодекс статтею 186-4 такого змісту:
 
     "Стаття 186-4. Порушення законодавства про референдум
 
     Публічні заклики або агітація за бойкотування референдуму, перешкодження членам ініціативної групи у збиранні підписів громадян під вимогою про проведення референдуму, а так само будь-яка агітація в день проведення референдуму -
     тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до шести офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати.
     Видача членом дільничної комісії з референдуму бюлетеня для голосування за іншу особу -
     тягне за собою накладення штрафу до п'яти офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати.
     Втручання в роботу комісій з референдуму, що перешкоджає виконанню ними обов'язків, пов'язаних з підрахунком голосів або визначенням результатів референдуму, -
     тягне за собою накладення штрафу від трьох до шести офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати".
 
     2. Статтю 186-2 викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 186-2. Порушення законодавства про вибори Президента України і народних депутатів
 
     Публічні заклики або агітація за бойкотування виборів Президента України або народного депутата, опублікування або поширення іншим способом неправдивих відомостей про кандидата в Президенти України або депутати, а так само агітація за або проти кандидата в день виборів -
     тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до шести офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати.
     Видача членом дільничної виборчої комісії виборчого бюлетеня для голосування за іншу особу -
     тягне за собою накладення штрафу до п'яти офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати.
     Втручання в роботу виборчих комісій, що перешкоджає виконанню ними обов'язків, пов'язаних з реєстрацією кандидатів в Президенти України або депутати, підрахунком голосів чи визначенням результатів або підбиттям загальних підсумків виборів, -
     тягне за собою накладення штрафу від трьох до шести офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати".
 
     3. Статтю 221 після цифр "186-3" доповнити цифрами "186-4".
 
     4. Частину першу статті 294 після цифр "186-2" доповнити цифрами "186-3, 186-4".
 
     5. Абзац другий пункту 4 частини першої статті 255 після цифр "186-2" доповнити цифрами "186-4".
 
     6. Частину другу статті 277 після цифр "186-2" доповнити цифрами "186-4".

 
( Розділ III втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
 
     IV. У частині першій статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України ( 1002-05 ) цифри "127-134" замінити цифрами "127-129, 129-1, 130-134".

 
     V. У Цивільному процесуальному кодексі України ( 1501-06 ):
 
     1. Доповнити Кодекс главою 30-Б такого змісту:
 
"Глава 30-Б
 
СКАРГИ НА ВІДМОВУ ЗАРЕЄСТРУВАТИ ПРЕТЕНДЕНТА
КАНДИДАТОМ У ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ ТА НА РІШЕННЯ
ПРО ВИЗНАННЯ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ НЕДІЙСНИМИ
 
     Стаття 243-6. Підсудність справ по скаргах
 
     Скарги на відмову Центральної виборчої комісії по виборах Президента України зареєструвати претендента кандидатом у Президенти України, а також на рішення цієї ж комісії про визнання виборів Президента України недійсними розглядаються Верховним Судом України.
 
     Стаття 243-7. Право на подання скарги
 
     Із скаргою на відмову зареєструвати претендента кандидатом у Президенти України мають право звертатись до суду суб'єкти, які відповідно до закону його висунули, або претендент на кандидата в Президенти України.
     Скаргу на рішення про визнання виборів Президента України недійсними вправі подати протягом місяця кандидат у Президенти України.
 
     Стаття 243-8. Порядок судового розгляду скарги
 
     Скарги на відмову зареєструвати претендента кандидатом у Президенти України та на рішення про визнання виборів Президента України недійсними суд повинен розглянути у відкритому судовому засіданні не пізніше трьох днів, включаючи і день надходження скарги, якщо її було подано не пізніше дванадцятої години цього дня.
 
     Стаття 243-9. Особи, які викликаються в судове засідання
 
     У судове засідання для участі в розгляді скарги на відмову зареєструвати претендента кандидатом у Президенти України обов'язково викликаються представник суб'єкта, який висунув претендента на кандидата в Президенти України, претендент на кандидата в Президенти України і представник Центральної виборчої комісії по виборах Президента України.
     Для участі у розгляді скарги на рішення про визнання виборів Президента України недійсними викликаються кандидат у Президенти України і представник Центральної виборчої комісії по виборах Президента України.
 
     Стаття 243-10. Рішення по скарзі
 
     Встановивши, що відмова Центральної виборчої комісії по виборах Президента України зареєструвати претендента кандидатом у Президенти України чи рішення цієї комісії про визнання виборів Президента України недійсними не відповідає вимогам Закону "Про вибори Президента Української РСР" ( 1297-12 ), суд постановляє рішення про задоволення скарги.
     Якщо оскаржуване рішення прийнято відповідно до зазначеного в частині першій цієї статті Закону, суд постановляє рішення про відмову в задоволенні скарги.
     Рішення суду по скарзі є остаточним і оскарженню не підлягає.
     Суд негайно видає копію рішення відповідно особам, переліченим у статті 243-9 цього Кодексу".
 
     2. У частині першій статті 236:
     пункт 1 доповнити словами "та в списках громадян, які мають право брати участь у референдумі";
     доповнити частину пунктом 1-2 такого змісту:
     "1-2) по скаргах на відмову зареєструвати претендента кандидатом у Президенти України та на рішення про визнання виборів Президента України недійсними".
 
     3. Назву глави 30 доповнити словами "та в списках громадян, які мають право брати участь у референдумі".
 
     4. Статті 238 і 239 викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 238. Підсудність справ по скаргах
 
     Скарги на відхилення дільничною виборчою комісією або дільничною комісією з референдуму заяв про неправильності в списках виборців чи в списках громадян, які мають право брати участь у референдумі, подаються до районного (міського) народного суду за місцем розташування відповідної дільниці.
 
     Стаття 239. Право і строк на подання скарги
 
     Суди повинні приймати на розгляд як скарги осіб, які заявляють про те, що відповідна дільнична виборча комісія або дільнична комісія з референдуму, складаючи списки виборців чи списки громадян, які мають право брати участь у референдумі, допустила щодо них неправильності, так і скарги осіб, які заявляють, що до списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, неправильно включена та чи інша особа, яка не має виборчого права чи права брати участь у референдумі, або не включена особа, яка його має.
     Скарга може бути подана не пізніш як за п'ять днів до виборів або референдуму".
 
     5. У статті 240:
     у частині першій слова "комісія, яка подала списки виборців для загального ознайомлення" замінити словами "комісія чи дільнична комісія з референдуму, що подала для загального ознайомлення списки виборців чи списки громадян, які мають право брати участь у референдумі";
     частину другу після слів "дільничної виборчої комісії" доповнити словами "чи дільничної комісії з референдуму".
 
     6. Статтю 241 після слів "в списках виборців" доповнити словами "чи в списках громадян, які мають право брати участь у референдумі".
 
     7. У статті 242:
     частину першу доповнити словами "чи дільничної комісії з референдуму";
     частину другу після слів "до списку виборців" доповнити словами "чи до списку громадян, які мають право брати участь у референдумі".
 
     8. У статті 243:
     частину першу після слів "в списках виборців" доповнити словами "чи в списках громадян, які мають право брати участь у референдумі";
     частину другу доповнити словами "чи дільничній комісії з референдуму".

 
 Президент України                    Л.КРАВЧУК 
м. Київ, 3 березня 1993 року
N 3039-XIIвгору