Документ 3038-XII, перша редакція — Прийняття від 03.03.1993
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Положення про посвідчення народного депутата
України і нагрудний знак "Народний депутат України"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 18, ст.193 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про посвідчення народного депутата
України і нагрудний знак "Народний депутат України".
2. Затвердити опис посвідчення народного депутата України.
3. Затвердити опис нагрудного знака "Народний депутат
України".
4. Встановити, що посвідчення і нагрудний знак народного
депутата України мають номер, який відповідає номеру виборчого
округу, по якому обраний народний депутат України.
5. Постанову Президії Верховної Ради України "Про нагрудний
знак народного депутата України" ( 2519-12 ) від 29 червня 1992
року вважати такою, що втратила чинність.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 3 березня 1993 року
N 3038-XII

ПОЛОЖЕННЯ
про посвідчення народного депутата України
і нагрудний знак "Народний депутат України"

1. Посвідчення народного депутата України є документом, який
засвідчує повноваження народного депутата України, визначені
Конституцією України ( 888-09 ) та іншими законодавчими актами
України.
2. Посвідчення і нагрудний знак "Народний депутат України"
видаються народному депутату України після визнання його
повноважень Верховною Радою України. Одночасно з посвідченням
народному депутату України видається вкладка до посвідчення, в
якій наведено основні права депутата. Кожному народному депутату України вручаються два нагрудних
знаки - з гвинтовим і шпильковим кріпленнями.
3. Нагрудний знак "Народний депутат України" носиться на
лівому боці грудей.
4. Посвідченням і нагрудним знаком народний депутат України
користується протягом строку своїх повноважень. По закінченні строку повноважень народного депутата України
посвідчення і нагрудний знак залишаються в особи, яка обиралась
народним депутатом. У разі відкликання народного депутата України або
дострокового припинення повноважень народного депутата України у
зв'язку з набранням законної сили судовим вироком щодо особи, яка
обрана народним депутатом України, посвідчення і нагрудний знак
народного депутата України підлягають поверненню до Президії
Верховної Ради України.

ОПИС
посвідчення народного депутата України

Посвідчення народного депутата України являє собою книжечку
розміром 95 х 65 мм у твердій шкіряній обкладинці синього кольору. На лицьовому боці посвідчення вміщено виконані ювілейною
фольгою золотого кольору: посередині - зображення малого
Державного герба України, а нижче - двома рядками слова:
"Верховна Рада України". На лицьовому боці посвідчення, в лівій його частині, на білій
смузі міститься зображення малого Державного герба України, а
нижче трьома рядками - арабські цифри, які означають скликання
Верховної Ради України, слово "скликання" і цифри, що означають
роки її повноважень. У правій частині лівого внутрішнього боку посвідчення вміщено
текст такого змісту:
Народний депутат України ______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
У лівій частині правого внутрішнього боку посвідчення
розміщені слова:
ПОСВІДЧЕННЯ N _______
У правій частині правого внутрішнього боку посвідчення
міститься фотографія народного депутата розміром 35х25 мм. На внутрішньому боці посвідчення - зображення малого
Державного герба України, цифри, які означають скликання Верховної
Ради України і роки її повноважень, слова "Народний депутат
України" виконані синьою фарбою, решта тексту - чорною фарбою. На правому внутрішньому боці посвідчення ставиться мала
гербова печатка Верховної Ради України, яка накриває лівий нижній
ріжок фотографії народного депутата України. Внутрішні боки обкладинки посвідчення народного депутата
виконані з спеціального паперу з сіткою жовтого кольору. Папір
внутрішніх боків обкладинки покритий прозорою плівкою. На правому внутрішньому боці посвідчення є спеціальна
кишенька для вкладки до посвідчення народного депутата України.

ОПИС
вкладки до посвідчення народного депутата України
про його основні права

Вкладка до посвідчення народного депутата України про його
основні права виготовляється із спеціального паперу розміром 80х60
мм. Лицьовий бік вкладки двох кольорів. У верхній частині
лицьового боку на синьому фоні міститься зображення малого
Державного герба України.
У нижній частині лицьового боку на жовтому фоні захисної
сітки міститься текст такого змісту:
До посвідчення N _______
Народний депутат України ________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
на території України користується правом безплатного проїзду на
всіх залізничних, автомобільних, повітряних, водних внутрішніх
шляхах і всіма видами міського пасажирського транспорту (за
винятком таксі). Це право поширюється також на особу, яка
супроводжує депутата - інваліда першої групи. На зворотному боці вкладки чорною фарбою на білому фоні
викладається такий текст:
Народному депутату України при пред'явленні ним посвідчення
депутата квиткові каси залізничних вокзалів і станцій, морських
вокзалів (портів), річкових вокзалів і пристаней (як добового, так
і попереднього продажу), агентства цивільної авіації або аеропорти
зобов'язані поза чергою надати місце у спальному або м'якому
вагоні поїзда, в каюті 1 або 2 класу пасажирського судна, на
річкових суднах усіх категорій, в салоні літака. Квитки на літаки видаються депутату не пізніш як за добу до
відльоту. На всіх інших видах транспорту бронювання місць для
депутатів припиняється за годину до відправлення транспортного
засобу. Проїзд народного депутата України в автобусах міжміських,
приміських сполучень, де продаж квитків провадиться із зазначенням
місця, здійснюється за безплатним квитком. Квиток видається поза
чергою в касах автовокзалів, автостанцій. Проїзд народного депутата України усіма видами міського
пасажирського транспорту (за винятком таксі) і у приміських
поїздах здійснюється за посвідченням депутата. Народний депутат України має право на безплатне провезення
ручного багажу відповідно до норм, що діють на кожному виді
транспорту.
Депутат користується правом невідкладного прийому керівниками
та іншими посадовими особами державних органів та органів
об'єднань громадян, підприємств, установ та організацій з питань
депутатської діяльності.
Депутат при пред'явленні посвідчення народного депутата
України користується правом безперешкодного доступу на
підприємства, в установи та організації, розташовані на території
України, незалежно від їх підпорядкування, форм власності, режиму
таємності.
Порядок доступу депутата у спеціальні підрозділи підприємств,
установ та організацій, діяльність яких пов'язана з забезпеченням
державної та іншої таємниці, встановлюється законодавством.

ОПИС
нагрудного знака народного депутата України

Нагрудний знак народного депутата України являє собою
стилізоване зображення Державного прапора України.
Основа нагрудного знака народного депутата виготовляється із
срібла, поверхня знака покрита синьою та жовтою емалями, краї
знака виконані під золото.
На синьому полі міститься виконане під емаль позолочене
зображення малого Державного герба України; праворуч від герба -
виконаний під золото напис трьома рядками: "Народний депутат
України".
На зворотному боці знака вказано номер скликання Верховної
Ради України і номер виборчого округу, від якого обраний депутат.
Нагрудні знаки народного депутата України виготовляються з
гвинтовим і шпильковим кріпленнями.
Розмір нагрудного знака 28х20 мм.вгору