Документ 3031-XII, поточна редакція — Прийняття від 01.03.1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Заяву Президії Верховної Ради України щодо
розповсюдження серед народних депутатів
Республіки Крим опитувального листа про
існуючий статус Республіки Крим і
міста Севастополя
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 17, ст. 183 )

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
Текст Заяви Президії Верховної Ради України щодо
розповсюдження серед народних депутатів Республіки Крим
опитувального листа про існуючий статус Республіки Крим і міста
Севастополя схвалити (додається).

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 1 березня 1993 року
N 3031-XII

ЗАЯВА
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
25 грудня 1992 року Тимчасовою робочою комісією по статусу
міста Севастополя, утвореною Верховною Радою Російської Федерації
за дорученням VII з'їзду народних депутатів Російської Федерації,
серед народних депутатів Республіки Крим розповсюджено
опитувальний лист з провокаційними запитаннями, який ставить під
сумнів існуючий статус Республіки Крим та міста Севастополя.
Постановка вищими законодавчими органами Російської Федерації
питань про підтримку розгляду Верховною Радою Російської Федерації
питання про статус міста Севастополя, про створення
конфедеративних відносин між Росією, Україною і Республікою Крим,
про необхідність скасування мораторію, накладеного на проведення
референдуму про державну самостійність Республіки Крим, не можуть
розглядатись інакше як відкрите втручання у внутрішні справи
України, зазіхання на територіальну цілісність суверенної
держави - члена ООН, учасниці Наради з безпеки і співробітництва в
Європі, визнаної світовим співтовариством.
Спроба Верховної Ради Російської Федерації вирішувати
проблеми, що належать до виключної компетенції вищих органів
державної влади України, є грубим порушенням ст. ст. 1 і 6
Договору між УРСР і РРФСР ( 643_011 ) від 19 листопада 1990 року,
а також ст. 5 Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав
( 997_077 ), в яких містяться зобов'язання поважати територіальну
цілісність одна одної і недоторканність існуючих державних
кордонів, утримуватись від дій, що можуть завдати шкоди державному
суверенітету однієї із сторін.
Акція Комісії, породжена рішенням Верховної Ради Російської
Федерації щодо міста Севастополя, суперечить загальновизнаним
принципам і нормам міжнародного права, Статуту ООН ( 995_010 ), а
також принципам, проголошеним в Заключному акті НБСЄ 1975 року
( 994_055 ), зокрема принципам суверенної рівності, поважання
прав, притаманних суверенітету, поваги територіальної цілісності
держав, невтручання у внутрішні справи, сумлінного виконання
зобов'язань по міжнародному праву.
Враховуючи викладене, Президія Верховної Ради України
розцінює вищезазнечену акцію Комісії Верховної Ради Російської
Федерації як недружній щодо України крок.
Сьогодні, в час надзвичайно скадних соціально-економічних і
політичних процесів, які відбуваються в Україні і Російській
Федерації, вкрай потрібне сумлінне додержання загальновизнаних
норм міждержавних відносин. Вважаючи на це, Україна послідовно
докладає всіх зусиль, щоб і надалі забезпечувати дружні відносини
з усіма державами, в тому числі Російською Федерацією, які б
базувались на рівноправності, поважанні суверенітету і
територіальної цілісності один одного. Ми наполягаємо на тому, щоб
і Російська Федерація будувала свою політику щодо України на таких
же засадах, утримувалась від дій, що можуть завдати шкоди корінним
національним інтересам обох країн, інтересам миру і безпеки в
Європі.

Схвалено на засіданні
Президії Верховної Ради України
1 березня 1993 рокувгору