Документ 3028-VI, перша редакція — Прийняття від 15.02.2011
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 217
Кримінально-процесуального кодексу України
щодо обов'язків слідчого
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 36, ст.364 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 217 Кримінально-процесуального кодексу України
( 1001-05, 1002-05 ) після частини четвертої доповнити новою
частиною такого змісту:
"Під час пред'явлення матеріалів досудового слідства слідчий
зобов'язаний на вимогу потерпілого чи його представника,
цивільного позивача, цивільного відповідача або їх представників
вручити їм засвідчену належним чином копію опису матеріалів
кримінальної справи з додержанням вимог цієї статті, про що
зазначається у протоколі про закінчення слідства і пред'явлення
матеріалів для ознайомлення".
У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 15 лютого 2011 року
N 3028-VIвгору