Документ 3027-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.02.2002
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.07.2002. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Закону України
"Про індексацію грошових доходів населення"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 26, ст.174 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 4 Закону України "Про індексацію грошових доходів
населення" ( 1282-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р.,
N 2, ст. 2) викласти в такій редакції:
"Стаття 4. Підстави для проведення індексації
Індексація грошових доходів громадян провадиться у разі, коли
величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який
встановлюється в розмірі 101 відсоток.
Обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових
доходів громадян провадиться з наростаючим підсумком, починаючи з
місяця введення в дію цього Закону.
Для здійснення подальшої індексації грошових доходів громадян
обчислення індексу споживчих цін починається за місяцем, у якому
індекс споживчих цін перевищив поріг індексації, зазначений у
частині першій цієї статті".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2002 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 лютого 2002 року
N 3027-IIIвгору