Документ 302-96-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.01.2004, підстава - 86-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 березня 1996 р. N 302
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 86 ( 86-2004-п ) від 28.01.2004 )
Про затвердження Положення про порядок
контролю за експортом, імпортом і транзитом
товарів, що стосуються ядерної діяльності
та можуть бути використані у створенні
ядерної зброї

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1042 ( 1042-99-п ) від 15.06.99
N 196 ( 196-2001-п ) від 28.02.2001
N 1006 ( 1006-2001-п ) від 09.08.2001
N 816 ( 816-2002-п ) від 13.06.2002
N 1493 ( 1493-2002-п ) від 11.10.2002 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про порядок контролю за експортом,
імпортом і транзитом товарів, що стосуються ядерної діяльності та
можуть бути використані у створенні ядерної зброї (додається). 2. Державній службі експортного контролю забезпечити
організацію контролю за експортом, імпортом і транзитом товарів,
що стосуються ядерної діяльності та можуть бути використані у
створенні ядерної зброї. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1042 ( 1042-99-п ) від 15.06.99 ) 3. Визнати таким, що втратив чинність, розділ "Матеріали, що
розщеплюються, та сповільнювачі" Переліку видів сировини,
матеріалів, обладнання і технологій, які можуть використовуватися
для створення зброї, військової та спеціальної техніки, вивезення
яких за межі України може здійснюватися лише за спеціальним
дозволом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
4 березня 1993 р. N 159 ( 159-93-п ).
Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.30
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 березня 1996 р. N 302
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок контролю за експортом, імпортом
і транзитом товарів, що стосуються ядерної
діяльності та можуть бути використані у
створенні ядерної зброї
( У тексті Положення слова "Урядова комісія з експортного
контролю" та "Експертно-технічний комітет при Кабінеті
Міністрів України" в усіх відмінках замінено словом
"Держекспортконтроль" згідно з Постановою КМ N 1042
( 1042-99-п ) від 15.06.99 )
( У тексті Положення слово "Мінекобезпеки" замінено словом
"Держатомрегулювання", а слово "Держекспортконтроль" у
всіх відмінках замінено словом "Мінекономіки" згідно з
Постановою КМ N 1006 ( 1006-2001-п ) від 09.08.2001 )
( У тексті Положення слово "Мінекономіки" замінено словом
"Держекспортконтроль" у відповідному відмінку згідно з
Постановою КМ N 816 ( 816-2002-п ) від 13.06.2002 )

Загальні положення
1. Це Положення визначає особливості здійснення державного
контролю за міжнародними передачами товарів, що стосуються ядерної
діяльності та можуть бути використані у створенні ядерної зброї. Загальний порядок здійснення державного контролю за
міжнародними передачами товарів, що підлягають державному
експортному контролю, встановлено Положенням про державний
експортний контроль в Україні, затвердженим Указом Президента
України від 13 лютого 1998 р. N 117 ( 117/98 ), із змінами і
доповненнями, внесеними Указом Президента України від 26 березня
1999 р. N 283 ( 283/99 ). ( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 1042 ( 1042-99-п ) від
15.06.99 )
2. Для цілей цього Положення терміни "товари", "товари
подвійного використання", "міжнародні передачі товарів",
"експорт", "реекспорт", "імпорт", "транзит" та інші вживаються у
значеннях, наведених у Положенні про державний експортний контроль
в Україні, затвердженому Указом Президента України від 13 лютого
1998 р. N 117, із змінами і доповненнями, внесеними Указом
Президента України від 26 березня 1999 р. N 283. У цьому Положенні
також використовуються такі терміни: ( Абзац перший пункту 2 в
редакції Постанови КМ N 1042 ( 1042-99-п ) від 15.06.99 ) товари, що стосуються ядерної діяльності, - ядерні матеріали,
технології, обладнання, установки, спеціальні неядерні матеріали,
радіоактивні джерела іонізуючого випромінювання (включаючи
радіоактивні відходи) та ізотопна продукція, а також обладнання,
матеріали і технології подвійного призначення, які можуть бути
використані в діяльності, пов'язаній із створенням ядерної зброї,
ядерних вибухових пристроїв, або в діяльності, пов'язаній з
ядерним паливним циклом; товари (роботи, послуги) подвійного призначення - обладнання,
матеріали і технології, що можуть бути використані в ядерній
діяльності; ядерний експорт/імпорт - експорт (вивезення)/імпорт
(ввезення) ядерних матеріалів, технологій, обладнання, установок,
спеціальних неядерних матеріалів, радіоактивних джерел іонізуючого
випромінювання (включаючи радіоактивні відходи) та ізотопної
продукції. Експорт (вивезення) включає також передавання (продаж,
купівлю) як для комерційних, так і для некомерційних цілей, у тому
числі передавання для демонстрації на виставках та ярмарках або
проведення спільних робіт; ядерний матеріал - будь-який вихідний або спеціальний
матеріал, що розщеплюється; вихідний матеріал - уран, який містить ізотопи в тому ж
співвідношенні, в якому вони є у природному урані; уран, збіднений
ізотопом 235; торій; будь-яка з вищезазначених речовин у формі
металу, сплаву, хімічної сполуки або концентрату; будь-який інший
матеріал, що містить одну або кілька з вищезазначених речовин; спеціальний матеріал, що розщеплюється, - плутоній-239,
уран-233; уран, збагачений ізотопами 235 або 233; будь-який
матеріал, що містить одну або кілька з вищезазначених речовин; технологія - інформація (за винятком інформації, надрукованої
у пресі) у будь-якому вигляді (включаючи зразки матеріалів та
обладнання, а також відомості, що передаються під час навчання
фахівців), яка може бути використана для розробки, виробництва або
використання товарів, що стосуються ядерної діяльності; обладнання та установки - будь-яке обладнання та установки,
спеціально призначені або підготовлені для виробництва, переробки
(обробки) чи використання ядерного або спеціального неядерного
матеріалу, включаючи технічні засоби, що можуть бути використані
для виготовлення такого обладнання чи його окремих компонентів; діяльність, пов'язана із створенням ядерних вибухових
пристроїв, - дослідження, розробка, проектування, виробництво,
створення, випробовування або обслуговування будь-якого вибухового
пристрою чи його підсистем і компонентів; діяльність, пов'язана із ядерним паливним циклом, яка не
перебуває під гарантіями МАГАТЕ, - дослідження, розробки,
проектування, виробництво, створення, експлуатація або
обслуговування будь-якого реактора, критичної установки, установки
з конверсії, установки для виготовлення палива, установки для
переробки, установки для розділення ізотопів вихідних або
спеціальних матеріалів, що розщеплюються, чи окремої установки для
зберігання, за відсутності зобов'язань прийняти гарантії МАГАТЕ
щодо відповідного об'єкта або спорудженої чи запроектованої
установки, якщо там міститься будь-який вихідний або спеціальний
матеріал, що розщеплюється, чи будь-якої установки для виробництва
важкої води за відсутності зобов'язань прийняти гарантії МАГАТЕ
щодо будь-якого ядерного матеріалу, що виготовляється чи
використовується у зв'язку з виробництвом цією установкою важкої
води, або якщо будь-яке таке зобов'язання не дотримується. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у додатку до
цього Положення. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 1042 ( 1042-99-п ) від 15.06.99 ) 3. Дія цього Положення поширюється на всі суб'єкти
підприємницької діяльності, що здійснюють експорт, імпорт,
транзит, та будь-які інші види зовнішньоекономічної діяльності,
включаючи виробничі та науково-технічні зв'язки, демонстрацію
експонатів на міжнародних виставках та ярмарках, прибережну і
прикордонну торгівлю та операції обміну з товарами, що стосуються
ядерної діяльності. 4. Товари, здійснення експорту, імпорту і транзиту яких
контролюється згідно з цим Положенням, перелічено в Списку ядерних
матеріалів, технологій, обладнання, установок, спеціальних
неядерних матеріалів, а також обладнання, матеріалів і технологій
подвійного використання, що стосуються ядерної діяльності та
можуть бути використані у створенні ядерної зброї (далі - Список),
який додається. Список складається з двох частин: у частині першій зазначено
ядерні матеріали, технології, обладнання, установки, спеціальні
неядерні матеріали, радіоактивні джерела випромінювання (включаючи
радіоактивні відходи) та ізотопну продукцію, які мають найбільш
важливе значення в ядерній діяльності, у частині другій -
обладнання, матеріали і технології подвійного використання, що
стосуються ядерної діяльності. Експорт товарів, включених до Списку, а також будь-яких
інших товарів, що стосуються ядерної діяльності та можуть бути
використані у створенні ядерної зброї (незалежно від того, згадані
вони у Списку, чи ні), не допускається, якщо за результатами
експертизи в галузі експортного контролю встановлено, що вони
можуть бути використані у діяльності, пов'язаній з ядерними
вибуховими пристроями, або у діяльності ядерного паливного циклу,
не поставленій під гарантії МАГАТЕ. ( Абзац третій пункту 4 в
редакції Постанови КМ N 1042 ( 1042-99-п ) від 15.06.99 ) Переговори, пов'язані з укладенням зовнішньоекономічних
договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів,
що стосуються ядерної діяльності та можуть бути використані у
створенні ядерної зброї, до держав, щодо яких встановлено
обмеження на поставки таких товарів, а також подання
Держекспортконтролю звіту про їх підсумки здійснюються суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності відповідно до Положення про
порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов'язаних
з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про
здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та
подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 4 лютого 1998 р. N 125 ( 125-98-п )
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 5, ст. 184, N 22, ст. 810).
( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1042
( 1042-99-п ) від 15.06.99 ) Відомості про експорт та імпорт окремих категорій товарів
подаються Держекспортконтролем через МЗС міжнародним організаціям,
членом яких є Україна, в установленому порядку, терміни і формах.
( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1042
( 1042-99-п ) від 15.06.99 ) 5. Вивезення за митний кордон України зазначених у Списку
матеріалів, обладнання (виробів) і технологій, які містять
відомості, що становлять державну таємницю, здійснюється з
урахуванням вимог діючого порядку захисту відомостей, щодо яких
встановлено відповідний режим таємності. 6. Особи, які порушують встановлений цим Положенням порядок
здійснення експорту, імпорту та транзиту, несуть відповідальність
згідно із законодавством України.
Порядок експорту з України товарів, що
стосуються ядерної діяльності
7. Експорт зазначених у Списку товарів (послуг), що
стосуються ядерної діяльності, здійснюється суб'єктами
підприємницької діяльності за умови одержання дозволу
Держекспортконтролю. ( Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1042 ( 1042-99-п ) від 15.06.99 ) Для одержання дозволу суб'єкт підприємницької діяльності
(далі - експортер) надсилає до Держекспортконтролю лист із стислим
викладом мети звернення, до якого додає такі документи: заяву за типовою формою на одержання дозволу; завірену в установленому порядку копію зовнішньоекономічного
договору (контракту) на передавання предметів експорту до країни
призначення (включаючи завірену копію договору комісії, доручення
тощо, якщо експортером є організація-посередник); сертифікат кінцевого споживача товару (послуги); міжнародний (національний) імпортний сертифікат
країни-імпортера товару або його аналог. Крім того, у разі ядерного експорту товарів, зазначених у
частині першій Списку, додатково подаються: документи, що підтверджують виробника предметів експорту (в
тому числі завірена копія сертифіката походження товару); висновок Держатомрегулювання щодо дотримання експортером
вимог, передбачених при здійсненні операцій вивезення заявлених
товарів (подається в разі здійснення експорту матеріалів, що
розщеплюються); висновок органів державної санітарно-епідеміологічної служби
щодо умов дотримання експортером санітарних норм при вивезенні
заявлених товарів (подається в разі здійснення експорту
матеріалів, що розщеплюються); завірена копія ліцензії на право займатися відповідними
видами діяльності у галузі використання атомної енергії, включаючи
виробництво, використання, зберігання та/або транспортування
відповідних матеріалів; документ, який містить зазначені в пункті 10 цього Положення
запевнення уповноваженого на те державного органу країни-імпортера
(подається в разі, коли країна-імпортер належить до країн, що не
мають ядерної зброї (як вони визначені в Договорі про
нерозповсюдження ядерної зброї). 8. Укладаючи контракти (договори) на експорт товарів
(послуг), зазначених у Списку, суб'єкти підприємницької діяльності
обов'язково мають у ньому зазначити: кінцевого споживача товарів; кінцеве призначення та місце використання товарів; зобов'язання (гарантії) імпортера в тому, що ці товари або
будь-які вироблені на їх основі копії (аналоги)
використовуватимуться тільки в заявлених цілях, не пов'язаних
будь-яким чином з діяльністю, пов'язаною із створенням ядерних
вибухових пристроїв, або діяльністю, пов'язаною з ядерним паливним
циклом, яка не перебуває під гарантіями МАГАТЕ; зобов'язання (гарантії) імпортера про те, що ні самі
імпортовані товари (предмети), ні їх копії або виготовлені на їх
основі вироби не передаватимуться будь-кому (крім кінцевого
споживача) і не реекспортуватимуться без письмової згоди на те
експортера та органів експортного контролю України. Під час укладення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення
експорту технологій, у тому числі як результатів відповідних
науково-дослідних, дослідно-конструкторських та інших видів робіт,
до їх змісту в обов'язковому порядку вносяться положення про
охорону прав інтелектуальної власності експортера або положення,
що визначають обсяги і порядок переходу права цієї власності до
іншої особи. ( Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1042 ( 1042-99-п ) від 15.06.99 ) 9. Зобов'язання (гарантії) та відомості, наведені у пункті 8
цього Положення, крім внесення їх до тексту контракту (договору),
мають бути спеціально визначені у таких документах: сертифікаті кінцевого споживача - споживачем товару
(послуги); міжнародному (національному) імпортному сертифікаті (або його
аналозі) - імпортером у державному органі країни-імпортера, який
має на це відповідні повноваження. У разі відсутності в країні-імпортері процедури оформлення
імпортного сертифіката або відсутності в цьому документі
зобов'язань (гарантій) та відомостей, передбачених пунктом 8 цього
Положення, в державному органі країни-імпортера, що має відповідні
повноваження, імпортером оформлюється його аналог - документ, що
містить у собі зазначені зобов'язання (гарантії) та відомості. Перелічені в цьому пункті документи оформлюються у кожному
конкретному випадку поставки на експорт кожного зазначеного у
Списку предмета. 10. Експорт (або будь-яке передавання) зазначених у частині
першій Списку ядерних матеріалів, установок для їх переробки та
збагачення, дейтерію і важкої води та установок для їх виробництва
до країн, що не мають ядерної зброї (як вони визначені в Договорі
про нерозповсюдження ядерної зброї), може здійснюватися тільки за
наявності офіційних запевнень уповноваженого на те державного
органу країни-імпортера в тому, що одержані предмети, а також
вироблені на їх основі або в результаті їх використання ядерні та
спеціальні неядерні матеріали, установки та обладнання: не використовуватимуться для виробництва ядерної зброї чи
інших ядерних вибухових пристроїв або для досягнення будь-якої
військової мети; перебуватимуть під контролем (гарантіями) МАГАТЕ протягом
усього терміну їх фактичного використання згідно з угодою про
гарантії між країною, що одержує товар, та МАГАТЕ, яка охоплює всю
мирну ядерну діяльність цієї країни; забезпечуватимуться засобами фізичного захисту на рівнях, не
нижчих ніж це рекомендовано МАГАТЕ; реекспортуватимуться або передаватимуться з-під юрисдикції
країни-імпортера до будь-якої іншої країни тільки за умов,
передбачених у цьому пункті, і тільки за наявності письмового
дозволу на це експортера та органів експортного контролю України. Запевнення, передбачені цим пунктом, приймаються до розгляду,
якщо вони оформлені уповноваженими на те державними органами
країн, що одержують товар, шляхом підтвердження ними зобов'язань у
зв'язку з поставками з України або шляхом посилання на їх
зобов'язання відповідно до багатосторонніх або двосторонніх
договорів, угод чи інших договірно-правових актів, учасниками яких
є Україна та країна, що одержує товар. 11. У разі порушення країною, що одержує товар, зобов'язань,
передбачених пунктами 8, 9, 10 цього Положення, експорт зазначених
у Списку товарів до цієї країни повинен бути призупинений до того
часу, поки порушення не буде усунено. 12. Організація-експортер зобов'язана сповіщати
Держатомрегулювання про укладення договору (контракту) щодо
передавання предметів ядерного експорту, підготовку цих матеріалів
до відправлення та їх відправлення, а також надавати завірені
копії цих документів Держекспортконтролю. Крім того, у якомога
коротший термін, але не пізніше ніж через місяць від часу
відправлення предметів ядерного експорту організація-експортер
зобов'язана надати Держекспортконтролю оформлені компетентним
державним органом країни-імпортера документи, які підтверджують
одержання зазначених предметів цією країною. Відповідальність за відповідне забезпечення предметів
ядерного експорту засобами фізичного захисту до передавання
одержувачу цієї відповідальності несе організація-експортер. 13. Тимчасове вивезення за межі України товарів, зазначених у
Списку, для їх демонстрації на виставках, ярмарках, з метою
реклами та для інших подібних цілей здійснюється за наявності
позитивного висновку Держекспортконтролю. Для одержання зазначеного висновку заявник повинен подати
Держекспортконтролю заяву з відомостями про найменування виставки
(ярмарку), місце і терміни експонування об'єктів, що вивозяться, а
також зобов'язання (гарантії) щодо зворотного ввезення експонатів
без змін їх кількісних та якісних характеристик. До заяви мають
бути додані завірені копії документів, згідно з якими здійснюється
вивезення об'єктів (запрошення для участі у виставці, контракт або
угода із закордонним партнером тощо). 14. До заяв на одержання дозволу на експорт або висновку щодо
можливості тимчасового вивезення зазначених у Списку товарів, крім
вищезазначених документів, додаються: технічні довідки, які містять повне найменування, стислий
опис, відомості про призначення та технічні характеристики кожного
предмета, що експортується (тимчасово вивозиться); висновки міністерств (відомств) України, які здійснюють
контроль за діяльністю, пов'язаною з товарами, що експортуються
(тимчасово вивозяться), щодо можливості експорту або вивезення (на
вимогу Держекспортконтролю). До укладених іноземною мовою документів заявником додаються
їх офіційні переклади. 15. Під час розгляду заяв на експорт (передавання, обмін)
зазначених у Списку товарів враховуються такі основні фактори:
вимоги щодо запобігання розповсюдженню ядерної зброї; можливості
та цілі ядерних програм країни, що одержує товар; значення
поставки з точки зору можливості створення ядерної зброї або
будь-яких ядерних вибухових пристроїв; оцінка кінцевого
використання переданих товарів; можливість застосування
відповідних багатосторонніх домовленостей. Експорт зазначених у Списку товарів до країн, що не мають
ядерної зброї (як вони визначені в Договорі про нерозповсюдження
ядерної зброї), не допускається, якщо є підстави вважати, що ці
товари призначені для використання в діяльності, пов'язаній із
створенням ядерних вибухових пристроїв, або в діяльності,
пов'язаній з ядерним паливним циклом, яка не перебуває під
гарантіями МАГАТЕ. Дозвіл Держекспортконтролю на право здійснення експорту
будь-якого виробу чи обладнання, передбаченого Списком, надає
право на передачу тому самому імпортеру (кінцевому споживачеві)
комплекту технічної документації (технічних даних), необхідної для
налагодження, експлуатації та використання цього виробу за
цільовим призначенням в обсягах, визначених цим дозволом. ( Абзац
третій пункту 15 в редакції Постанови КМ N 1042 ( 1042-99-п ) від
15.06.99 ) 16. Реекспорт зазначених у Списку товарів здійснюється згідно
з порядком, передбаченим цим Положенням для експорту таких
товарів. При цьому, крім документів, зазначених у пунктах 7 та 14
цього Положення, експортером подаються документи, які
підтверджують відсутність обмежень на реекспорт з боку
постачальника цих товарів в Україну. 17. Розгляд поданих до Держекспортконтролю документів
здійснюється Держекспортконтроль із залученням у разі потреби
інших компетентних органів та організацій. Крім зазначених у цьому розділі документів,
Держекспортконтроль може затребувати від заявника додаткові
відомості, необхідні для прийняття обгрунтованого рішення щодо
заяви. Термін прийняття рішення про надання дозволу на експорт або
висновок щодо тимчасового вивезення не може перевищувати 30 днів
від часу подання заявником повного комплекту документів. Термін
розгляду заяви може бути продовжено за рішенням
Держекспортконтролю. У разі прийняття Держекспортконтролем рішення про відмову в
наданні дозволу або прийняття Держекспортконтролем негативного
висновку щодо тимчасового вивезення заявникові надсилається лист з
викладом відповідного рішення та обгрунтуванням відмови. У разі надання дозволу на ядерний експорт Держекспортконтроль
сповіщає про це Держатомрегулювання у термін не пізніше ніж через
тиждень від часу оформлення цього дозволу. 18. Товари, зазначені у Списку, у разі їх переміщення за
митний кордон України підлягають обов'язковому митному оформленню
у порядку, встановленому законодавством. Для митного оформлення товару експортер зобов'язаний подати
до митних органів дозвіл Держекспортконтролю, який є підставою для
прийняття цих товарів до митного оформлення. У разі тимчасового вивезення за межі України експонатів та
експозиційних матеріалів, зазначених у Списку, для демонстрації на
виставках, ярмарках, з метою реклами та для інших подібних цілей
підставою для митного оформлення цих предметів є висновок
Держекспортконтролю.
Порядок імпорту в Україну товарів, що
стосуються ядерної діяльності
19. Імпорт (ввезення) на митну територію України товарів,
зазначених у Списку, за винятком товарів, перелічених у пункті 21
цього Положення, здійснюється без дозволу Держекспортконтролю в
порядку, встановленому законодавством України. 20. Якщо умовою поставки товарів (послуг) в Україну є
оформлення українською стороною зобов'язань (гарантій), пов'язаних
з кінцевим використанням імпортованих в Україну товарів (послуг),
порядок надання таких зобов'язань (гарантій) визначається
Кабінетом Міністрів України. 21. Імпорт (ввезення) на митну територію України зазначених у
позиціях 1 та 2 розділу А частини першої Списку ядерних
матеріалів, спеціальних неядерних матеріалів, радіоактивних джерел
іонізуючого випромінювання, ізотопної продукції та радіоактивних
відходів, що утворилися внаслідок послуг, які було надано Україні
іншою державою і на які поширюється дія контрактної угоди між ними
щодо повернення таких відходів в Україну (далі - предмети ядерного
імпорту), здійснюється за дозволами Держекспортконтролю. Для одержання дозволу на імпорт суб'єкт підприємницької
діяльності (далі - імпортер) надсилає до Держекспортконтролю лист
із стислим викладом мети звернення, до якого додає такі документи: заяву за типовою формою на одержання дозволу; завірену в установленому порядку копію зовнішньоекономічного
договору (контракту) на передавання предметів імпорту українському
імпортеру (якщо він є кінцевим споживачем); завірену копію договору комісії, доручення тощо (якщо
імпортером є організація-посередник); сертифікат кінцевого споживача товару, який оформлюється
українським споживачем товару; документ, який містить зобов'язання організації-імпортера та
споживача щодо дотримання вимог, викладених у пункті 22 цього
Положення; висновок Держатомрегулювання щодо дотримання імпортером та
кінцевим споживачем вимог, передбачених для ввезення заявлених
товарів на територію України (або висновок МОЗ у разі імпорту
радіоактивних джерел іонізуючого випромінювання та ізотопної
продукції для використання в медицині); висновок органів державної санітарно-епідеміологічної служби
щодо умов дотримання імпортером санітарних норм при ввезенні
заявлених товарів; завірені копії ліцензій, наданих імпортеру та кінцевому
споживачу на право займатися відповідною діяльністю, пов'язаною із
заявленими до імпорту предметами. ( Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 196
( 196-2001-п ) від 28.02.2001 )
22. Організація-імпортер повинна сповістити
Держатомрегулювання про одержання предметів ядерного імпорту. Предмети ядерного імпорту повинні бути забезпечені імпортером
та споживачем засобами фізичного захисту на рівнях, встановлених у
нормативних документах з фізичного захисту. Щодо предметів ядерного імпорту імпортер та споживач повинні
вести облікові документи, що дають можливість у будь-який час
визначити їх кількість та місцезнаходження. 23. Розгляд поданих до Держекспортконтролю документів для
одержання дозволу на імпорт та надання інформації
Держатомрегулювання здійснюється в порядку, передбаченому в пункті
17 цього Положення.
Порядок транзиту через територію України
товарів, що стосуються ядерної діяльності
24. Транзит через територію України ядерних матеріалів,
спеціальних неядерних матеріалів, радіоактивних джерел іонізуючого
випромінювання, ізотопної продукції та радіоактивних відходів,
зазначених у позиціях 1 та 2 розділу А частини першої Списку,
здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності за умови
одержання позитивного висновку Держекспортконтролю. ( Пункт 24 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1042 ( 1042-99-п )
від 15.06.99, N 196 ( 196-2001-п ) від 28.02.2001 ) 25. Для одержання позитивного висновку на транзит суб'єкт
підприємницької діяльності надсилає до Держекспортконтролю лист із
стислим викладом мети звернення, до якого додає такі документи: заяву за типовою формою на одержання позитивного висновку; завірену копію експортної ліцензії держави експортера товару; висновок Держатомрегулювання щодо дотримання вимог,
передбачених при перевезенні заявлених товарів; висновок органів державної санітарно-епідеміологічної служби
щодо умов дотримання санітарних норм при перевезенні заявлених
товарів; документ, що містить у собі відомості про порядок
перевезення, відповідальність та гарантії на випадок радіаційної
аварії або інший непередбачений випадок, відповідальність щодо
фізичного захисту, а також інші умови, необхідні для здійснення
транзиту конкретних товарів. Гарантії та відповідальність, зазначені у цьому пункті,
приймаються до розгляду, якщо вони оформлені уповноваженими на те
державними органами країн, що одержують та відправляють товар,
шляхом підтвердження ними зобов'язань у зв'язку з транзитом через
територію України або шляхом посилання на їх зобов'язання
відповідно до багатосторонніх або двосторонніх договорів, угод або
інших договірно-правових актів, учасником яких є Україна та країна
відправника або одержувача товарів. ( Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1042
( 1042-99-п ) від 15.06.99 )
26. Розгляд поданих до Держекспортконтролю документів для
одержання позитивного висновку на транзит та надання інформації
Держатомрегулювання здійснюється у порядку, передбаченому пунктом
17 цього Положення. ( Пункт 26 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1042 ( 1042-99-п ) від 15.06.99 )
Додаток
до Положення про порядок
контролю за експортом, імпортом
і транзитом товарів, що стосуються
ядерної діяльності та можуть бути
використані у створенні ядерної
зброї, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від
12 березня 1996 р. N 302
(у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від
11 жовтня 2002 р. N 1493
( 1493-2002-п )
СПИСОК
ядерних матеріалів, технологій, обладнання,
установок, спеціальних неядерних матеріалів,
а також товарів та технологій подвійного
використання, що стосуються ядерної
діяльності та можуть бути використані у
створенні ядерної зброї
-------------------------------------------------------------------- Номер | Найменування | Код товару позиції | | згідно з | | УКТ ЗЕД -------------------------------------------------------------------- Частина перша
Ядерні матеріали, технології, обладнання,
установки та спеціальні неядерні матеріали
Загальна Міжнародні передачі складових частин підлягають
примітка. експортному контролю в тому ж обсязі, що і сам предмет,
зазначений у частині першій цього Списку
Примітка. Міжнародні передачі "технології", безпосередньо
пов'язаної з будь-яким предметом частини першої цього
Списку, підлягають експортному контролю в тому ж обсязі,
що і сам предмет.
Міжнародні передачі "загальнодоступної" "технології" та
"фундаментальних наукових досліджень" не підлягають
експортному контролю
Розділ A
Матеріали
1. Вихідний та спеціальний матеріал, що розщеплюється *
----------------- * Експортний контроль щодо цих товарів поширюється на імпорт
і транзит, які здійснюються відповідно за дозволом або позитивним
висновком Держекспортконтролю.
1.1. Вихідний матеріал
[0C001]
1.1.1. Уран із вмістом ізотопів у тому з 2844 10
співвідношенні, у якому вони є в
природному урані, як метал, сплав, хімічна
сполука
Примітки: 1. Коди товарів згідно з УКТ ЗЕД наводяться у Списку
довідково. Основною ознакою для прийняття рішення щодо
надання дозволу є відповідність заявленого до митного
оформлення товару найменуванню та опису відповідного
товару у цьому Списку.
2. У позиції 1.1 та інших у графі "Номер позиції" у
квадратних дужках наводяться коди товарів за системою їх
класифікації в державах - учасницях Європейського Союзу
1.1.2. Уран, збіднений ізотопом 235, як метал, 2844 30 11 00
сплав, хімічна сполука 2844 30 19 00
1.1.3. Торій як метал, сплав, хімічна сполука 2844 30 51 00
2844 30 55 00
2844 30 61 00
2844 30 69 00
1.1.4. Руди та концентрати уранові або торієві з 2612
1.2. Спеціальний матеріал, що розщеплюється
[0C002]
1.2.1. Плутоній-239 2844 20 89 00
2844 20 59 00
1.2.2. Уран-233 2844 40 11 00
2844 40 19 00
1.2.3. Уран, збагачений ізотопами 235 або 233 з 2844 20
2844 40 11 00
2844 40 19 00
Примітки: 1. Під "спеціальним матеріалом, що розщеплюється"
розуміється будь-який матеріал, що містить одну або
кілька речовин, перелічених у позиціях 1.2.1 - 1.2.3, і
не включає "вихідний матеріал".
2. Термін "уран, збагачений ізотопами 235 або 233"
означає уран, що містить ізотопи 235 або 233 чи обидва
разом у такій кількості, щоб відношення (abudance ratio)
суми цих ізотопів до ізотопу 238 було більшим, ніж
відношення ізотопу 235 до ізотопу 238 у природному
урані.
3. Не потребують офіційних запевнень, передбачених
пунктом 10 Положення, випадки експорту товарів,
зазначених у підпозиції "а", та вихідного або
спеціального матеріалу, що розщеплюється, до конкретної
країни-одержувача протягом 12 місяців в обсягах, що не
перевищують зазначених у підпозиції "b":
а) плутоній з ізотопною концентрацією плутонію-238 понад
80 відсотків; спеціальний матеріал, що розщеплюється, у
разі використання в грамових кількостях або менше як
чутливого елемента в приладах;
вихідний матеріал, стосовно якого Держекспортконтролю
надано документальне підтвердження його призначення
тільки для використання в неядерній діяльності,
наприклад для виробництва сплавів або кераміки;
b) спеціальний матеріал, що розщеплюється, - 50
ефективних грамів;
природний уран - 500 кг;
збіднений уран - 1000 кг;
торій - 1000 кг
2. Інші матеріали, що розщеплюються, а також 2844 50 00 00
радіоактивні матеріали, що входять до 8401 30 00 00
складу неопромінених і відпрацьованих 2844 40
тепловидільних елементів для ядерних
реакторів
Примітки: 1. Під "іншим матеріалом, що розщеплюється" розуміється
америцій-242, кюрій-245 або 247, каліфорній-249 або 251,
нептуній-237, а також будь-який матеріал, що містить
одну або кілька із зазначених вище речовин.
2. Елементи хімічні радіоактивні, крім зазначених вище
радіоактивних матеріалів, не підлягають експортному
контролю. Експорт, імпорт і транзит цих матеріалів
здійснюються в порядку, передбаченому законодавством
України.
Розділ B
Обладнання, установки та спеціальні неядерні матеріали
Визначення та пояснення до термінів, що вживаються у
цьому розділі
1) Основними визначальними компонентами є:
a) для установок поділу ізотопів
газоцентрифугального типу - збірки газових
центрифуг, стійких до впливу корозії,
зумовленої UF(6);
b) для установок поділу ізотопів
газодифузійного типу - дифузійний бар'єр;
c) для установок поділу ізотопів соплового
типу - соплові елементи;
d) для установок поділу ізотопів вихрового
типу - вихрові елементи * ----------------- * Експортний контроль щодо цих товарів поширюється на імпорт
і транзит, які здійснюються відповідно за дозволом або позитивним
висновком Держекспортконтролю.
2) Для установок з переробки, збагачення або виробництва
важкої води, щодо яких у цьому Списку нижче не зазначено
основні визначальні компоненти, у разі коли постачальник
передає в комплекті значну частину предметів, важливих
для роботи такої установки, разом з "ноу-хау" з
будівництва та експлуатації такої установки, така
передача вважається передачею установки або її основних
визначальних компонентів
3) У разі коли технологія, що передається, дає змогу
створити в країні-одержувачі нижче зазначені установки
або основні визначальні компоненти цих установок,
установками, що контролюються, вважаються:
а) установки поділу ізотопів газодифузійного типу та
будь-які інші установки поділу ізотопів на основі
процесу газової дифузії;
b) установки поділу ізотопів газоцентрифугального типу
та будь-які інші установки поділу ізотопів на основі
газоцентрифугального процесу;
с) установки поділу ізотопів соплового типу та будь-які
інші установки поділу ізотопів на основі соплового
процесу;
d) установки поділу ізотопів вихрового типу та будь-які
інші установки поділу ізотопів на основі вихрового
процесу;
e) установки з переробки палива з використанням процесу
екстракції розчинником та будь-які інші установки з
переробки палива з використанням процесу екстракції
розчинником;
f) установки з виробництва важкої води з використанням
обмінного процесу та будь-які інші установки з
виробництва важкої води з використанням обмінного
процесу;
g) установки з виробництва важкої води з використанням
електролітичного процесу та будь-які інші установки з
виробництва важкої води з використанням електролітичного
процесу;
h) установки з виробництва важкої води з використанням
водневого дистиляційного процесу та будь-які інші
установки з виробництва важкої води з використанням
водневого дистиляційного процесу
Примітка. Будь-яка інша установка з переробки, збагачення та
виробництва важкої води, конструкція, будівництво або
експлуатація якої засновані на інших, ніж зазначено
вище, фізичних або хімічних процесах, підлягає
експортному контролю в тому ж обсязі, що і зазначені
вище установки
1. Реактори і спеціально призначені або
[0A001] підготовлені обладнання та компоненти до
них
1.1. Комплектні ядерні реактори 8401 10 00 00
[0A001,a]
ядерні реактори, здатні працювати у режимі
ланцюгової реакції поділу, яка
контролюється та самопідтримується, за
винятком реакторів нульової потужності,
тобто реакторів з максимальним проектним
рівнем виробництва плутонію, що не
перевищує 100 г за рік
Примітка. До ядерного реактора належать переважно вузли, що
знаходяться всередині реакторного корпуса або є
безпосередніми його частинами, а також обладнання, яке
контролює рівень потужності в активній зоні, та
компоненти, що, як правило, містять теплоносій першого
контуру активної зони реактора, вступають з ним у
безпосередній контакт або регулюють його. До цієї групи
входять також реактори, які належним чином можуть бути
модифіковані для виробництва набагато більшої кількості,
ніж 100 г плутонію за рік, а також реактори, призначені
для тривалої експлуатації на значних рівнях потужності
незалежно від їх здатності до виробництва плутонію
1.2. Реакторні корпуси високого тиску 8401 40 10 00
[0A001,b] 8401 40 90 00
складені металеві корпуси або їх основні
частини, спеціально призначені чи
підготовлені для розміщення в них активної
зони реакторів, зазначених у позиції 1.1
цього розділу, та внутрішньокорпусні
пристрої реакторів (згідно з позицією 1.8
цього розділу)
Примітка. За позицією 1.2 цього розділу верхня плита корпуса
високого тиску реактора є основною, заводського
виготовлення, частиною корпуса високого тиску
1.3. Машини для завантаження та вивантаження 8401 20 00 00
[0A001,c] реакторного палива 8426 99 90 00
8428 20 99 00
8428 90 99 10
8428 90 99 90
маніпуляційне обладнання спеціально
призначене або підготовлене для
завантаження або вивантаження палива з
реакторів, зазначених у позиції 1.1 цього
розділу, яке може використовуватися, коли
реактор перебуває під навантаженням
Примітка. Зазначене вище обладнання здатне здійснювати операції з
перевантаження, коли реактор перебуває під
навантаженням, чи має технічні можливості для точного
позиціювання або орієнтування, які дають змогу
виконувати на зупиненому реакторі роботи з
перевантаження палива, при яких, як правило, неможливі
безпосередній нагляд або прямий доступ до палива
1.4. Стержні та обладнання, для керування 8401 20 00 00
[0A001,d] рівнем потужності ядерного реактора 8401 40 90 00
спеціально призначені або підготовлені
стержні, опорні або підвісні конструкції
для них, механізми приводу стержнів або
напрямні труби стержнів для керування
процесом поділу в реакторах, зазначених у
позиції 1.1 цього розділу
1.5. Реакторні труби високого тиску
[0A001,e]
труби, спеціально призначені або з 7304
підготовлені для розміщення в них паливних 8401 40 90 00
елементів та теплоносія першого контуру в
реакторах, зазначених у позиції 1.1 цього
розділу, коли робочий тиск перевищує
50 атмосфер
1.6. Цирконієві труби з 8109 90 00 00 [0A001,f] 8401 40 90 00
труби або збірки труб з металевого
цирконію або його сплавів, вага яких
перевищує 500 кг, для будь-якої
країни-одержувача протягом будь-якого
12-місячного періоду, спеціально
призначені або підготовлені для
використання в реакторах, зазначених у
позиції 1.1 цього розділу, і в яких
відношення ваги гафнію до цирконію менше
ніж 1:500
1.7. Насоси першого контуру теплоносія 8401 40 90 00
[0A001,g] з 8413
насоси, спеціально призначені або
підготовлені для підтримки циркуляції
теплоносія першого контуру ядерних
реакторів, зазначених у позиції 1.1 цього
розділу
Примітка. Спеціально призначені або підготовлені насоси можуть
вміщувати складні, ущільнені або багаторазово ущільнені
системи, здатні запобігти витоку теплоносія першого
контуру, герметичні насоси і насоси з системами
інерціальної маси. Це визначення поширюється на насоси,
що відповідають вимогам класу NC-1 або еквівалентним
стандартам
1.8. Внутрішньокорпусні пристрої ядерних 8401 40 90 00
[0A001,h] реакторів
внутрішньокорпусні пристрої ядерних
реакторів, спеціально призначені або
підготовлені для використання в ядерних
реакторах, зазначених у позиції 1.1 цього
розділу, включаючи опорні колони активної
зони, паливні канали, теплові екрани,
відбивачі, опорні решітки активної зони та
пластини дифузору
Примітка. Внутрішньокорпусні пристрої ядерних реакторів - основні
конструкції всередині реакторного корпуса, які виконують
одну або кілька функцій, зокрема таких, як забезпечення
опори для активної зони, розміщення та дистанціювання
палива, подавання і регулювання потоку теплоносія
першого контуру, радіаційного захисту реакторного
корпуса та вводу датчиків внутрішньої зони
1.9. Теплообмінники 8401 40 90 00
[0A001,i] 8419 50 90 00
теплообмінники (парогенератори),
спеціально призначені або підготовлені для
використання в першому контурі теплоносія
в ядерних реакторах, зазначених у позиції
1.1 цього розділу
Примітка. Парогенератори спеціально призначені або підготовлені
для перенесення тепла, виробленого в реакторі (перший
контур), до живильної води (другий контур) для
виробництва пари. У швидких реакторах-розмножувачах з
рідиннометалевим теплоносієм, а також з проміжним
контуром рідиннометалевого теплоносія теплообмінники для
перенесення тепла з першого контуру на проміжний контур
охолодження також підлягають контролю.
Теплообмінники для систем аварійного охолодження або
систем відведення залишкового тепла не підлягають
експортному контролю
1.10. Детектори нейтронного потоку 8401 40 90 00
[0A001,d] 8430 10 90 00
спеціально призначені або підготовлені
датчики нейтронного потоку для визначення
рівнів нейтронного потоку в межах активної
зони реакторів, зазначених у позиції 1.1
цього розділу
Примітка. За позицією 1.10 контролю підлягають внутрішньозонні та
позазонні вимірювальні прилади для вимірювання рівнів
потоку в широкому діапазоні, як правило, від
10(в ступ.4) до 10(в ступ.9) нейтронів на 1 кв.см за
секунду або більше. До позазонних належать такі
вимірювальні прилади за межами активної зони реакторів,
зазначених у позиції 1.1 цього розділу, які розташовані
всередині зони біологічного захисту
2. Спеціальні неядерні матеріали
2.1. Дейтерій та важка вода 2845 10 00 00
[0C003] 2845 90 10 00
дейтерій, важка вода (окис дейтерію) та
будь-яка інша сполука дейтерію, у якій
відношення дейтерію до атомів водню
перевищує 1:5000, призначені для
використання в ядерних реакторах,
зазначених у позиції 1.1 цього розділу, у
кількості, що перевищує 200 кг атомів
дейтерію для будь-якої однієї
країни-одержувача, протягом будь-якого
12-місячного періоду
2.2. Ядерно-чистий графіт: з 3801
[0C004]
графіт, що має ступінь чистоти понад
5-мільйонних частин борного еквіваленту,
щільністю більш як 1,50 г/куб.см,
призначений для використання в ядерних
реакторах, зазначених у позиції 1.1 цього
розділу, у кількості, що перевищує
3х10(в ступ.4) кг для будь-якої однієї
країни-одержувача, протягом будь-якого
12-місячного періоду
3. Установки з переробки опромінених паливних
[0B006] елементів та спеціально призначене або
підготовлене для цього обладнання
Примітка. До установок з переробки опромінених паливних елементів
входять обладнання та компоненти, що, як правило,
перебувають у прямому контакті з опроміненим паливом та
головними технологічними потоками ядерного матеріалу і
продуктів поділу та безпосередньо керують ними
3.1. Машини для подрібнення опромінених з 8456
[0B006,b] паливних елементів 8461 50
8462 31 00 00
8462 39 10 00
8462 39 91 00
8462 39 99 00
8479 50 00 00
8479 82 00 00
дистанційно кероване обладнання,
спеціально призначене або підготовлене для
використання на установках з переробки,
зазначених вище, для різання, рубання чи
нарізки збірок, пучків або стержнів
опроміненого ядерного палива
Примітка. Це обладнання використовується для розкривання оболонки
ядерного палива з метою наступного розчинення
опроміненого ядерного матеріалу
3.2. Дисольвери з 7309 00 30 00 [0B006,c] 8401 20 00 00
безпечні за критичністю резервуари
(наприклад малого діаметра, кільцеві або
прямокутні резервуари), спеціально
призначені або підготовлені для
використання на установках з переробки,
зазначених вище, для розчинення
опроміненого ядерного палива, які здатні
витримувати гарячу, висококорозійну рідину
(наприклад азотну кислоту) і які можуть
завантажуватися дистанційно та
обслуговуватися технічно
3.3. Екстрактори та обладнання для екстракції 8401 20 00 00
[0B006,d] розчинником 8419 40 00 00
8419 89 10 00
8419 89 98 00
спеціально призначені або підготовлені
екстрактори, стійкі до корозійного впливу
азотної кислоти, зокрема такі, як
насадкові або пульсаційні колони,
змішувально-відстійні чи відцентрові
контактні апарати для використання в
установках з обробки опроміненого палива
3.4. Хімічні резервуари для витримування або 7309 00 30 00
[0B006,e] зберігання 7310 10 00 00
спеціально призначені або підготовлені
резервуари, стійкі до корозійного впливу
азотної кислоти, для витримування або
зберігання, що використовуються в
установках з переробки опроміненого
палива, виготовлені з таких матеріалів, як
маловуглецева нержавіюча сталь, титан,
цирконій або інших високоякісних
матеріалів, а також сконструйовані таким
чином, щоб їх експлуатація та технічне
обслуговування здійснювалися дистанційно.
Зазначені резервуари мають такі
особливості (стосовно контролю за ядерною
критичністю):
1) борний еквівалент стінок або внутрішніх
конструкцій дорівнює не менш як
2 відсотки; або
2) циліндричні резервуари мають
максимальний діаметр 175 мм; або
3) прямокутні чи кільцеві резервуари мають
максимальну ширину 75 мм
4. Установки для виготовлення паливних 8401 20 00 00
[0B005] елементів ядерних реакторів та спеціально
призначене або підготовлене для цього
обладнання
Примітка. Спеціально призначене або підготовлене для виготовлення
паливних елементів обладнання включає:
a) обладнання, що перебуває у безпосередньому контакті з
потоком ядерного матеріалу, що обробляється, або
безпосередньо обробляє його чи керує ним;
b) обладнання, яке герметизує ядерний матеріал усередині
оболонки;
с) обладнання, що здійснює перевірку герметичності
оболонки або зварювального шва; або
d) обладнання, що здійснює перевірку остаточної обробки
герметизованого палива
Таке обладнання або системи обладнання можуть включати
наприклад:
1) повністю автоматизовані пости контролю паливних
таблеток, спеціально призначені або підготовлені для
перевірки остаточних розмірів та поверхових дефектів
паливних таблеток;
2) автоматичні зварювальні апарати, спеціально
призначені або підготовлені для приварювання кінцевих
заглушок паливних елементів;
3) пости автоматичного випробування та контролю,
спеціально призначені або підготовлені для перевірки
герметичності готових паливних елементів.
Підпункт 3, як правило, включає обладнання:
a) рентгенівського контролю зварювальних швів кінцевих
заглушок паливних елементів;
b) виявлення витоків гелію з паливних елементів,
заповнених під тиском;
c) гамма-сканування паливних елементів для перевірки
безперервності паливного стовпа (правильності
завантаження паливних таблеток усередину)
5. Установки поділу ізотопів урану та 8401 20 00 00
[0B001] обладнання (крім аналітичних приладів),
спеціально призначене або підготовлене для
цього
5.1. Газові центрифуги та вузли і частини, 8401 20 00 00
[0B001,b] спеціально призначені або підготовлені для з 8421
використання в газових центрифугах
5.1.1. Частини, що обертаються, зокрема такі, як: 8401 20 00 00
8421 91
8421 99 00 00
a) повні роторні збірки, що складаються з
тонкостінних циліндрів або ряду сполучених
між собою тонкостінних циліндрів,
виготовлених з одного чи більше матеріалів
з високим значенням величини відношення
міцності до щільності. Циліндри
з'єднуються між собою за допомогою гнучких
сильфонів або кілець, описаних у
підпозиції 5.1.1.c. Складений ротор має
внутрішню(і) перегородку(и) та кінцеві
вузли, описані в підпозиціях 5.1.1.d та
5.1.1.e. Повна збірка у разі поставки
замовнику частково складеною також
підлягає контролю;
b) роторні труби як спеціально призначені
або підготовлені тонкостінні циліндри із
стінкою завтовшки 12 мм або менше,
діаметром від 75 мм до 400 мм, виготовлені
з одного або більше матеріалів, що мають
високе значення величини відношення
міцності до щільності;
c) кільця або сильфони, спеціально
призначені або підготовлені для створення
місцевої опори для роторної труби або
з'єднання ряду роторних труб. Сильфони -
це короткі циліндри із стінкою завтовшки
3 мм або менше, діаметром від 75 мм до
400 мм, які мають один гофр та виготовлені
з одного з матеріалів з високим значенням
величини відношення міцності до щільності;
d) перегородки у формі диска діаметром від
75 мм до 400 мм, спеціально призначені або
підготовлені для установки всередині
роторної труби центрифуги та виготовлені з
одного з матеріалів з високим значенням
величини відношення міцності до щільності;
e) верхні та нижні кришки у формі диска
діаметром від 75 мм до 400 мм, спеціально
призначені або підготовлені у точній
відповідності з діаметром кінців роторної
труби і тому здатні утримувати всередині
її UF(6)
Примітка. Як матеріали, що мають високе значення величини
відношення міцності до щільності, для обертових
компонентів центрифуг використовуються:
a) мартенситностаріючі сталі, що мають максимальну межу
міцності при розтягові 2,05 х 10(в ступ.9) Н/кв.м або
більше;
b) алюмінієві сплави, що мають максимальну межу міцності
при розтягові 0,46 х 10(в ступ.9) Н/кв.м або більше;
c) волокнисті матеріали, які придатні для використання в
композитних структурах і мають значення питомого модуля
пружності 12,3 х 10(в ступ.6) м або більше та
максимальної питомої межі міцності при розтягові
0,3 х 10(в ступ.6) м чи більше (питомий модуль
пружності - це модуль Юнга в Н/кв.м, поділений на питому
вагу в Н/куб.м; максимальна питома межа міцності при
розтягові - це максимальна межа міцності при розтягові в
Н/кв.м, поділена на питому вагу в Н/куб.м)
5.1.2. Статичні компоненти:

а) підшипники з магнітною підвіскою: з 8482
спеціально призначені або підготовлені 8483 30
підшипникові вузли, які складаються з
кільцевого магніта, підвішеного в обоймі,
що виготовлена із стійкого до UF(6)
матеріалу, з демпфірувальним середовищем.
Магніт з'єднується з полюсним наконечником
або другим магнітом, що встановлюється на
верхній кришці, зазначеній у підпозиції
5.1.1.e. Магніт може мати форму кільця із
співвідношенням між зовнішнім та
внутрішнім діаметром, меншим або таким, що
дорівнює 1,6:1. Магніт може мати форму, що
забезпечує початкову проникність 0,15 Гн/м
або більше, чи остаточну намагніченість
98,5 відсотка або більше, чи добуток
індукції на максимальну напруженість поля
понад 80 кДж/куб.м. Крім звичайних
властивостей матеріалу, необхідною
попередньою умовою є обмеження дуже малими
допусками (менш як 0,1 мм або 0,004 дюйма)
відхилення магнітних осей від геометричних
чи забезпечення особливої гомогенності
матеріалу магніта;
b) підшипники/демпфери: 8482
спеціально призначені або підготовлені 8483 30
підшипники із змонтованим на демпфері
вузлом - віссю/ущільнювальним кільцем.
Вісь - це, як правило, вал, виготовлений
із загартованої сталі, з одним кінцем у
формі напівсфери та із засобами
під'єднання до нижньої кришки, що
зазначена в підпозиції 5.1.1.e, на другому
кінці. Однак вал може бути з'єднаним з
гідродинамічним підшипником. Кільце має
форму таблетки з напівсферичною заглибиною
на одній поверхні. Ці компоненти часто
поставляються окремо від демпфера;
с) молекулярні насоси: 8414 10 30 00
спеціально призначені або підготовлені
циліндри з виточеними або витисненими
всередині спіральними канавками та
висвердленими всередині отворами і з
такими типовими розмірами:
внутрішній діаметр - від 75 мм до 400 мм;
товщина стінки - 10 мм або більше;
довжина дорівнює або перевищує діаметр.
Канавки, як правило, мають прямокутний
поперечний переріз і глибину 2 мм або
більше;
d) статори двигунів: 8503 00 99 00
спеціально призначені або підготовлені
статори кільцевої форми для
високошвидкісних багатофазних
гістерезисних (або реактивних)
електродвигунів змінного струму для
синхронної роботи в умовах вакууму в
діапазоні частот 600-2000 Гц та в
діапазоні потужностей 50-1000 ВА. Статори
складаються з багатофазних обмоток на
багатошаровому залізному осерді з низькими
втратами, яке складається з тонких
пластин, як правило, завтовшки 2 мм або
менше;
e) корпуси/приймачі центрифуг: 8401 20 00 00
компоненти спеціально призначені або
підготовлені для розміщення в них збірок
роторної труби газової центрифуги. Корпус
складається з жорсткого циліндра із
стінкою завтовшки до 30 мм з прецизійно
обробленими кінцями для установки
підшипників з одним або кількома фланцями
для монтажу. Оброблені кінці паралельні
один одному і перпендикулярні до
поздовжньої осі циліндра в межах
0,05 градуса або менше. Цей корпус може
мати також сотову конструкцію, яка дає
змогу встановлювати кілька роторних труб.
Корпус виготовлений або захищений
матеріалами, стійкими до зумовленої UF(6)
корозії;
f) уловлювачі: 8401 20 00 00
спеціально призначені або підготовлені
трубки з внутрішнім діаметром до 12 мм для
екстракції UF(6) з роторної труби з
використанням ефекту трубки Піто (тобто з
отвором, спрямованим на круговий потік
газу всередині роторної труби, що
досягається, наприклад, згином кінця
радіально розташованої труби), які можна
з'єднати з центральною системою екстракції
газу. Трубки виготовлені або захищені
матеріалами, стійкими до зумовленої UF(6)
корозії
5.2. Спеціально призначені або підготовлені
[0B001,b] допоміжні системи, обладнання та
компоненти для використання на
газоцентрифугальних установках збагачення
Примітка. Допоміжні системи, обладнання та компоненти
газоцентрифугальної установки збагачення являють собою
системи, необхідні для подачі UF(6) до центрифуг, для
з'єднання окремих центрифуг між собою з метою утворення
каскадів (або ступенів) для підвищення рівня збагачення
та добування "продукту" і "хвостів" UF(6) із центрифуг,
а також обладнання, необхідне для приведення в дію
центрифуг або для керування установкою
5.2.1. Системи подачі та системи відведення 8401 20 00 00
"продукту" і "хвостів":
спеціально призначені або підготовлені
технологічні системи включають:
живильні автоклави (або станції), що 8419 89
використовуються для подачі UF(6) до
каскадів центрифуг, коли тиск досягає
100 кПа, інтенсивність - 1 кг/год чи
більше
десубліматори (або холодні вловлювачі), що 8401 20 00 00
використовуються для виведення UF(6) з
каскадів при тиску до 3 кПа та здатні
охолоджуватися до 203 К (-70 град.C) і
нагріватися до 343 К (+70 град.C)
станції "продукту" і "хвостів", що 8401 20 00 00
використовуються для відведення UF(6) до
контейнерів
5.2.2. Машинні системи колекторних трубопроводів 8401 20 00 00
спеціально призначені або підготовлені
системи трубопроводів та колекторів для
утримання UF(6) всередині центрифугальних
каскадів. Система трубопроводів - це, як
правило, система з "потрійним" колектором,
де кожна центрифуга з'єднана з кожним із
колекторів. Таким чином, схема основної
частини їх з'єднання багаторазово
повторюється. Вона повністю виготовлена із
стійких до UF(6) матеріалів з додержанням
високих вимог до вакуум-щільності та
чистоти обробки
5.2.3. Мас-спектрометри/джерела іонів для UF(6) 9027 30 00 10
9027 30 00 90
спеціально призначені або підготовлені
магнітні чи квадрупольні мас-спектрометри,
які здатні здійснювати прямий відбір проб
маси, що подається, "продукту" або
"хвостів" з газових потоків UF(6) і мають
усі такі характеристики:
1) питому роздільну здатність з маси понад
320;
2) містять джерела іонів, виготовлені з
ніхрому або монелю чи захищені ними або
нікельовані;
3) містять джерела іонізації з електронним
бомбардуванням;
4) містять колекторну систему, придатну
для ізотопного аналізу
5.2.4. Перетворювачі частоти 8502 40 90 00
8504 40 30 00
8504 40 94 00
8504 40 96 00
8504 40 97 00
8504 40 99 00
перетворювачі частоти (конвертори або
інвертори), спеціально призначені або
підготовлені для живлення статорів
двигунів, зазначених у підпозиції
5.1.2.d, або частини, компоненти та
підзбірки таких перетворювачів частоти, що
мають усі такі характеристики:
1) багатофазний вихід у діапазоні від 600
до 2000 Гц;
2) високу стабільність (стабілізація
частоти краще 0,1 відсотка);
3) низькі нелінійні викривлення (менш як
2 відсотки);
4) коефіцієнт корисної дії понад
80 відсотків
Примітка. Перелічене вище обладнання вступає в безпосередній
контакт з технологічним газом UF(6) або безпосередньо
керує роботою центрифуг та проходженням газу від
центрифуги до центрифуги та з каскаду в каскад. До
складу матеріалів, стійких до зумовленої UF(6) корозії,
входить нержавіюча сталь, алюміній, алюмінієві сплави,
нікель або сплави, що містять 60 відсотків і більше
нікелю
5.3. Спеціально призначені або підготовлені
[0B001,c] збірки та компоненти для використання у
газодифузійному збагаченні
Примітка. У газодифузійному методі поділу ізотопів урану головною
технологічною збіркою є спеціальний пористий
газодифузійний бар'єр, теплообмінник для охолодження
газу, який нагрівається в процесі стискання,
ущільнювальні і регулюючі клапани, а також трубопроводи.
У зв'язку з тим, що в газодифузійній технології
використовується UF(6), усе обладнання, трубопроводи та
поверхні вимірювальних приладів (які вступають у контакт
з газом) повинні бути виготовлені з матеріалів, стійких
до UF(6). Газодифузійна установка складається з ряду
таких збірок
5.3.1. Газодифузійні бар'єри:
a) спеціально призначені або підготовлені 8401 20 00 00
тонкі фільтри з порами розміром 100-1000 А 8421 39 98 00
(ангстремів), завтовшки 5 мм або менше, а
для трубчатих форм діаметром 25 мм або
менше - виготовлені з металевих,
полімерних або керамічних матеріалів,
стійких до впливу UF(6);
b) спеціально підготовлені сполуки або 7504 00 00 00
порошки для виготовлення таких фільтрів. 2818 20 00 00
До складу таких сполук та порошків входить 2903 30 10 00
нікель або сплави, що містять 60 відсотків
і більше нікелю, окис алюмінію чи стійкі
до впливу UF(6) цілком фторовані
вуглеводневі полімери з чистотою
99,9 відсотка і більше, розміром частинок
менш як 10 мкм та їх високою однорідністю
за величиною, спеціально підготовлені для
виготовлення газодифузійних бар'єрів
5.3.2. Камери дифузорів 7310 10 00 00
7508 90 00 00
7611 00 00 00
з 7612
спеціально призначені або підготовлені
герметичні циліндричні посудини діаметром
понад 300 мм та завдовжки більш як 900 мм
чи прямокутні посудини порівнянних
розмірів, що мають один впускний та два
випускних патрубки, діаметр кожного з яких
перевищує 50 мм, для розміщення в них
газодифузійних бар'єрів, виготовлених із
стійких до впливу UF(6) матеріалів або
покритих ними та призначених для
встановлення у горизонтальному чи
вертикальному положенні
5.3.3. Компресори та газодувки з 8414 80
спеціально призначені або підготовлені
осьові, відцентрові або об'ємні компресори
чи газодувки з продуктивністю на
всмоктуванні 1 куб.м/хв або більше UF(6)
та з тиском на виході до кількох сотень
кПа, призначені для довготривалої
експлуатації в середовищі UF(6) з
електродвигуном відповідної потужності або
без нього, а також окремі збірки таких
компресорів та газодувок. Ці компресори та
газові вентилятори мають відношення тиску
2:1 і 1:6, виготовлені або облицьовані
матеріалами, стійкими до впливу UF(6)
5.3.4. Ущільнення обертових валів 8484 10 90 00
8419 50 90 00
8483 40
8484 90 90 00
8484 20 00 00
8485 90 80 00
спеціально призначені або підготовлені
вакуумні ущільнення, встановлені на
стороні подачі та на стороні виходу для
ущільнення вала, що з'єднує ротор
компресора або газодувки з привідним
двигуном таким чином, щоб забезпечити
надійну герметизацію від напливання
повітря до внутрішньої камери компресора
або газодувки, заповненої UF(6). Такі
ущільнення, як правило, проектуються для
швидкості підсмоктування буферного газу
менш як 1000 куб.см/хв
5.3.5. Теплообмінники для охолодження UF(6) 8419 50 90 00
спеціально призначені або підготовлені
теплообмінники, виготовлені із стійких до
впливу UF(6) матеріалів або покриті ними
(за винятком нержавіючої сталі) чі міддю
або будь-якою сполукою цих металів і
розраховані на швидкість зміни тиску, що
визначає витік, менш як 10 Па за годину
при перепаді тиску 100 кПа
5.4. Спеціально призначені або підготовлені
[0B002] допоміжні системи, обладнання та
компоненти для використання у
газодифузійному збагаченні
5.4.1. Системи подачі та системи відведення
"продукту" і "хвостів":
спеціально призначені або підготовлені 8401 20 00 00
технологічні системи, здатні працювати при
тиску 300 і менше кПа, включаючи:
живильні автоклави (або системи), що з 8419 89
використовуються для подачі UF(6) до
газодифузійних каскадів
десубліматори (або холодні вловлювачі), що 8401 20 00 00
використовуються для виведення UF(6), з
газодифузійних каскадів
станції зрідження, де UF(6) у газоподібній 8419 60 00 00
формі з каскаду стискається і
охолоджується до рідкого стану
станції "продукту" або "хвостів", що 8401 20 00 00
використовуються для переміщення UF(6) до
контейнерів
5.4.2. Системи колекторних трубопроводів 8401 20 00 00
спеціально призначені або підготовлені
системи трубопроводів та системи
колекторів для утримання UF(6) всередині
газодифузійних каскадів. Ця мережа
трубопроводів, як правило, являє собою
систему з "подвійним" колектором, де кожна
чарунка з'єднана з кожним колектором
5.4.3. Вакуумні системи:
a) спеціально призначені або підготовлені 8401 20 00 00
великі вакуумні магістралі, вакуумні
колектори та вакуумні насоси
продуктивністю 5 куб.м/хв і більше;
b) вакуумні насоси спеціально призначені 8414 10 20 00
для роботи в атмосфері з вмістом UF(6), 8414 10 30 00
виготовлені з алюмінію, нікелю або 8414 10 50 00
сплавів, які містять понад 60 відсотків 8414 10 80 00
нікелю чи покриті ними. Ці насоси можуть
бути ротаційними або поршневими, мати
витискуючі та фтористовуглецеві
ущільнення, а також робочі рідини
5.4.4. Спеціальні стопорні та регулюючі клапани з 8481 10
8481 30 91 00
8481 30 99 00
з 8481 80
спеціально призначені або підготовлені
ручні чи автоматичні стопорні та регулюючі
клапани сильфонного типу, виготовлені із
стійких до впливу UF(6) матеріалів,
діаметром від 40 до 1500 мм для
встановлення в основних та допоміжних
системах газодифузійних установок із
збагачення
5.4.5. Мас-спектрометри/джерела іонів для UF(6)
спеціально призначені або підготовлені 9027 30 00 10
магнітні чи квадрупольні мас-спектрометри, 9027 30 00 90
що здатні здійснювати прямий відбір проб
маси, яка подається, "продукту" або
"хвостів" з газових потоків UF(6), та
мають усі такі характеристики:
1) питому роздільну здатність з маси понад
320;
2) містять джерела іонів, виготовлені з
ніхрому або монелю чи захищені ними або
нікельовані;
3) містять джерела іонізації з електронним
бомбардуванням;
4) містять колекторну систему, придатну
для ізотопного аналізу
Примітка. Зазначені вище вироби вступають в безпосередній контакт
з технологічним газом UF(6) або безпосередньо регулюють
потік у межах каскаду. Усі поверхні, що вступають у
контакт з технологічним газом, повністю виготовлені із
стійких до UF(6) матеріалів або покриті ними. Для
позицій, що стосуються газодифузійних пристроїв, до
складу матеріалів, стійких до зумовленої UF(6) корозії,
входить нержавіюча сталь, алюміній, алюмінієві сплави,
окис алюмінію, нікель або сплави, що містять
60 відсотків або більше нікелю, а також стійкі до впливу
UF(6) повністю фторовані вуглеводневі полімери
5.5. Спеціально призначені або підготовлені
[0B001,d] системи, обладнання та компоненти для
використання в аеродинамічних
збагачувальних установках
Примітка. Зазначені нижче вироби вступають у безпосередній контакт
з технологічним газом UF(6) або безпосередньо регулюють
потік у межах каскаду. Усі поверхні, що вступають у
контакт з технологічним газом, повністю виготовлені із
стійких до UF(6) матеріалів або покриті ними. Для цілей
цього розділу, у якому перелічено вироби, що
використовуються для аеродинамічного збагачення, до
складу матеріалів, стійких до зумовленої UF(6) корозії,
входить мідь, нержавіюча сталь, алюміній, сплави
алюмінію, нікель або сплави нікелю, що містять 60 або
більше відсотків нікелю, а також стійкі до впливу UF(6)
повністю фторовані вуглеводневі полімери
5.5.1. Сепараційні сопла 8401 20 00 00
спеціально призначені або підготовлені
сепараційні сопла та їх збірки.
Сепараційні сопла складаються із щілинних
зігнутих каналів з радіусом кривизни менш
як 1 мм (як правило, від 0,1 до 0,05 мм),
стійких до зумовленої UF(6) корозії, що
мають усередині різальну кромку, яка
розподіляє потік газу через сопло на дві
фракції
5.5.2. Вихрові трубки 8401 20 00 00
спеціально призначені або підготовлені
вихрові трубки та їх збірки. Вихрові
трубки являють собою циліндричні або
конічні конструкції, виготовлені з
матеріалів, стійких до зумовленої UF(6)
корозії, або захищені такими матеріалами,
діаметром від 0,5 см до 4 см, відношенням
довжини до діаметра 20:1 або менше з одним
чи кількома тангенціальними вхідними
отворами. Трубки можуть мати на одному або
на обох кінцях насадки соплового типу
Примітка. Живильний газ надходить до вихрової трубки по дотичній з
одного кінця або через закручувальні лопатки, чи через
численні тангенціальні вхідні отвори вздовж трубки
5.5.3. Компресори та газодувки з 8414 80
спеціально призначені або підготовлені
аксіальні, відцентрові або з позитивним
зміщенням компресори чи газодувки,
виготовлені з матеріалів, стійких до
зумовленої UF(6) корозії, або захищені
такими матеріалами, з потужністю на
всмоктуванні суміші UF(6) та газу-носія
(водню або гелію) 2 куб.м/хв і більше
Примітка. Ці компресори та газодувки, як правило, мають
співвідношення тиску в межах від 1,2:1 до 6:1
5.5.4. Ущільнення обертових валів 8484 10 90 00
8484 90 90 00
8483 40
8484 20 00 00
спеціально призначені або підготовлені
ущільнення обертових валів, встановлені на
стороні подачі та на стороні виходу для
ущільнення вала, що з'єднує ротор
компресора або ротор газодувки з привідним
двигуном таким чином, щоб забезпечити
надійну герметизацію від витоку робочого
газу або підсмоктування повітря чи
ущільнювального газу до внутрішньої камери
компресора або газодувки, заповнених
сумішшю UF(6) та газу-носія
5.5.5. Теплообмінники для охолодження газу 8419 50 90 00
спеціально призначені або підготовлені
теплообмінники, виготовлені з матеріалів,
стійких до зумовленої UF(6) корозії, або
захищені такими матеріалами
5.5.6. Корпуси сепараційних елементів 8401 20 00 00
спеціально призначені або підготовлені
корпуси сепараційних елементів,
виготовлені з матеріалів, стійких до
зумовленої UF(6) корозії, або захищені
такими матеріалами для розміщення в них
вихрових трубок чи сепараційних сопел
Примітка. Ці корпуси можуть бути виконані як циліндричні камери
діаметром понад 300 мм і завдовжки понад 900 мм або як
прямокутні камери порівнянних розмірів та використані
для горизонтального чи вертикального встановлення
5.5.7. Системи живлення/системи вилучення 8401 20 00 00
"продукту" та "хвостів"
спеціально призначені або підготовлені
технологічні системи чи обладнання для
збагачувальних установок, виготовлені з
матеріалів, стійких до зумовленої UF(6)
корозії, або захищені такими матеріалами,
до складу яких входять:
a) автоклави для живлення, печі, системи, 8401 20 00 00
що використовуються для подачі UF(6) у 8419 89 30 00
процесі збагачення 8419 89 98 00
b) десубліматори (або холодні вловлювачі), 8401 20 00 00
що використовуються для вилучення
нагрітого UF(6) з процесу збагачення для
наступного переміщення
c) станції тверднення та зрідження, що 8419 60 00 00
використовуються для вилучення UF(6) з
процесу збагачення шляхом стискання та
перетворення UF(6) в рідкий або твердий
стан
d) станції "продуктів" або "хвостів", які 8401 20 00 00
використовуються для передачі UF(6) до
контейнерів
5.5.8. Системи колекторних трубопроводів 8401 20 00 00
спеціально призначені або підготовлені
системи колекторних трубопроводів,
виготовлені з матеріалів, стійких до
зумовленої UF(6) корозії, або захищені
такими матеріалами для утримання UF(6) у
межах аеродинамічних каскадів. Мережа
трубопроводів - це, як правило, система з
"подвійним" колектором, де кожний каскад
або група каскадів з'єднані з кожним
колектором
5.5.9. Вакуумні системи і насоси:
a) спеціально призначені або підготовлені 8401 20 00 00
вакуумні системи з потужністю на
всмоктуванні 5 куб.м/хв або більше, які
складаються з вакуумних магістралей,
вакуумних колекторів та вакуумних насосів,
призначених для роботи в газових
середовищах, що містять UF(6)
b) вакуумні насоси, спеціально призначені 8414 10 30 00
або підготовлені для роботи в газових 8414 10 50 00
середовищах, що містять UF(6), виготовлені 8414 10 20 00
з матеріалів, стійких до зумовленої UF(6) 8414 10 80 00
корозії, або захищені такими матеріалами.
У цих насосах можуть використовуватися
фторвуглецеві ущільнення та спеціальні
робочі рідини
5.5.10. Спеціальні стопорні та керуючі клапани з 8481 10
8481 30 91 00
8481 30 99 00
з 8481 80
спеціально призначені або підготовлені
ручні чи автоматичні стопорні та керуючі
сильфонні клапани, виготовлені з
матеріалів, стійких до зумовленої UF(6)
корозії, або захищені такими матеріалами,
діаметром від 40 до 1500 мм, для
встановлення в головних та допоміжних
системах аеродинамічних установок для
збагачення
5.5.11. Мас-спектрометри/джерела іонів для UF(6) 9027 30 00 10
9027 30 00 90
спеціально призначені або підготовлені
магнітні чи квадрупольні мас-спектрометри,
які здатні здійснювати прямий відбір проб
маси, що подається, "продукту" або
"хвостів" з потоків UF(6), та які мають
усі такі характеристики:
1) питому роздільну здатність з маси понад
320;
2) містять джерела іонів, виготовлені
з/або облицьовані ніхромом, монелем чи
нікелем;
3) містять джерела іонізації з електронним
бомбардуванням;
4) містять колекторну систему, придатну
для ізотопного аналізу
5.5.12. Системи сепарації UF(6) від газу-носія 8401 20 00 00
спеціально призначені або підготовлені
технологічні системи для сепарації UF(6)
від газу-носія (водню чи гелію)
Примітка. Ці системи призначені для зменшення вмісту UF(6) у
газі-носії до однієї частини на мільйон і менше та
можуть включати таке обладнання:
a) кріогенні теплообмінники та кріосепаратори, які
забезпечують температуру -120 град.C або менше; або
b) блоки кріогенного охолодження здатні утворювати
температуру -120 град.C або менше; або
c) блоки розподільних сопел та вихрових трубок для
сепарації UF(6) від газу-носія; або
d) холодні вловлювачі UF(6) здатні забезпечувати
температуру -20 град.C або менше
5.6. Спеціально призначені або підготовлені
[0B001,e] системи, обладнання та компоненти для
використання в установках хімічного обміну
іонообмінного збагачення
5.6.1. Рідинно-рідинні обмінні колони (хімічний 8401 20 00 00
обмін)
протитечійні рідинно-рідинні обмінні
колони, які мають механічний силовий увід
(тобто пульсуючі колони з сітчастими,
зворотно-поступальними тарілками та колони
з внутрішніми змішувачами турбінного
типу), спеціально призначені або
підготовлені для збагачення урану з
використанням хімічного обмінного процесу.
З метою забезпечення корозійної стійкості
до розчинів соляної кислоти ці колони та
їх внутрішні компоненти виготовляються або
захищаються придатними для цього
пластиковими матеріалами (зокрема
фторвуглецевими полімерами) або склом. У
циклі для колон передбачений короткий час
перебування (30 с і менше)
5.6.2. Центрифугальні рідинно-рідинні контактні 8401 20 00 00
фільтри (хімічний обмін)
спеціально призначені або підготовлені
центрифугальні рідино-рідинні контактні
фільтри для збагачення урану з
використанням процесу хімічного обміну. У
таких контактних фільтрах використовується
обертання для отримання органічних та
рідких потоків, а потім відцентрова сила
для розподілу фаз. З метою забезпечення
корозійної стійкості до розчинів соляної
кислоти ці контактні фільтри
виготовляються або захищаються придатними
для цього пластиковими матеріалами
(зокрема фторвуглецевими полімерами) або
склом. У циклі для контактних фільтрів
передбачений короткий час перебування
30 с і менше)
5.6.3. Системи та обладнання для відновлення 8401 20 00 00
урану (хімічний обмін):
a) спеціально призначені або підготовлені
електрохімічні відновлювальні чарунки для
відновлення урану з одного валентного
стану в інший у разі збагачення урану з
використанням процесу хімічного обміну.
Матеріали чарунок, які перебувають у
контакті з робочими розчинами, повинні
бути корозієстійкими до концентрованих
розчинів соляної кислоти
Примітка. Катодна камера чарунок повинна забезпечувати запобігання
повторному окисленню урану до його стану з більш високою
валентністю. Для збереження урану в катодній камері
чарунка може мати непроникну діафрагмову мембрану,
виготовлену із спеціального матеріалу для катіонного
обміну. Катод виготовляється з твердого провідника,
зокрема такого, як графіт;
b) спеціально призначені або підготовлені
системи для вилучення урану U(+4) з
органічного потоку, регулювання
концентрації кислоти та для заповнення
чарунок електрохімічного відновлення на
виробничому виході каскаду
Примітка. Ці системи складаються з обладнання для екстракції
розчинником для вилучення урану U(+4) з органічного
потоку в рідкий розчин, обладнання випарювання та/або
іншого обладнання для регулювання та здійснення контролю
водневого показника, а також насосів та інших засобів
передачі для заповнення чарунок електрохімічного
відновлення. Частини обладнання, які перебувають у
контакті з робочим потоком, виготовлені з придатних для
цього матеріалів (зокрема таких, як скло, фторвуглецеві
полімери, поліфенілсульфат, сульфон поліефіру і графіт,
просочений смолою) або захищені ними
5.6.4. Системи підготовки живлення (хімічний 8401 20 00 00
обмін)
спеціально призначені або підготовлені
системи для виробництва розчинів хлориду
урану високої чистоти для установок
сепарації ізотопів урану в процесі
хімічного обміну
Примітка. Ці системи складаються з обладнання для розрідження,
обладнання для екстракції розчинником та/або
іонообмінного обладнання для очищення, а також
електролітичних чарунок для відновлення урану U(+6) або
U(+4) до U(+3). У цих системах виробляються розчини
хлориду урану, які мають лише кілька частин на мільйон
металевих включень, зокрема таких, як хром, залізо,
ванадій, молібден та інших двовалентних їх катіонів або
катіонів з більшою валентністю. Матеріали конструкції
для частин системи, у яких здійснюється обробка
високочистого урану U(+3), включають скло, фторвуглецеві
полімери або графіт, покритий полівінілсульфатним або
поліефірсульфоновим пластиком та просочений смолою
5.6.5. Системи окислення урану (хімічний обмін) 8401 20 00 00
спеціально призначені або підготовлені
системи для окислення урану U(+3) до U(+4)
для повернення до каскаду поділу ізотопів
урану в процесі збагачення методом
хімічного обміну
Примітка. До складу цих систем може входити таке обладнання:
a) обладнання для забезпечення контакту хлору та кисню з
рідким потоком, який витікає з обладнання для сепарації
ізотопів та екстракції утвореного урану U(+4) у
збіднений органічний потік, який повертається з
виробничого виходу каскаду;
b) обладнання для відокремлення води від соляної кислоти
таким чином, що вода та концентрована соляна кислота
знову можуть бути введені до процесу в необхідному місці
5.6.6. Іонообмінні смоли/адсорбенти (іонний 3823 90 15 00
обмін), що швидко вступають у реакцію 3914 00 00 00
швидкореагуючі іонообмінні смоли або
адсорбенти, спеціально призначені або
підготовлені для процесу збагачення урану
з використанням процесу іонного обміну,
включаючи пористі макросітчасті смоли
та/або мембранні структури, у яких активні
щодо хімічного обміну групи обмежені
покриттям на поверхні неактивної несучої
пористої структури, а також інші
композитні структури у будь-якій придатній
формі, включаючи частинки або волокна.
Ці іонообмінні смоли/адсорбенти з
діаметром частинок або волокон 0,2 мм або
менше повинні бути хімічно стійкими до
концентрованої соляної кислоти та мати
такі фізичні властивості, які
перешкоджають погіршенню їх якості в
обмінних колонах. Смоли/адсорбенти
спеціально розроблені так, щоб забезпечити
дуже швидку кінетику обміну ізотопів урану
(напівперіод обміну менш як 10 с), і
здатні працювати при температурі від
100 град.C до 200 град.C
5.6.7. Іонообмінні колони (іонний обмін) 8421 29 90 00
циліндричні колони діаметром понад 1000 мм
для утримання і підтримки заповнених шарів
іонообмінних смол/адсорбентів, спеціально
призначені або підготовлені для збагачення
урану з використанням процесу іонного
обміну. Ці колони виготовлені з/або
захищені матеріалами (такими, як титан або
фторвуглецевий пластик), стійкими до
корозії, зумовленої розчинами
концентрованої соляної кислоти, здатні
працювати при температурі від 100 град.C
до 200 град.C і тиску понад 0,7 МПа
5.6.8. Іонообмінні системи із зворотним потоком 8421 29 90 00
(іонний обмін):
a) спеціально призначені або підготовлені
системи хімічного чи електрохімічного
відновлення для регенерації реагента(ів)
хімічного відновлення, який(і)
використовується(ються) в каскадах
іонообмінного збагачення урану;
b) спеціально призначені або підготовлені
системи хімічного або електрохімічного
окислення для регенерації реагента(ів)
хімічного окислення, який(і)
використовується(ються) в каскадах
іонообмінного збагачення урану
Примітка. У процесі іонообмінного збагачення як відновлювальний
катіон може використовуватися, наприклад, тривалентний
титан (Ti(+3)). У цьому разі відновлювальна система буде
виробляти титан Ti(+3), відновлюючи титан Ti(+4).
У процесі як окисник може використовуватися, наприклад,
тривалентне залізо (Fe(+3)). У цьому разі система
окислення вироблятиме залізо Fe(+3), окислюючи залізо
Fe(+2)
5.7. Спеціально призначені або підготовлені 8401 20 00 00
[0B001,g] системи, обладнання і компоненти для
використання в установках для збагачення
на основі лазера
Примітки: 1. Системи для процесів збагачення, у яких
використовуються лазери, поділяються на дві категорії:
системи, у яких робоче середовище являє собою атомарні
пари урану, та системи, у яких робоче середовище являє
собою пари уранової сполуки. У загальноприйнятій умовній
термінології для таких процесів зазначається: перша
категорія - лазерний поділ ізотопів методом атомарних
парів (ALVIS або SILVA); друга категорія - молекулярна
лазерна ізотопна сепарація (MLIS або MOLIS) та хімічна
реакція за допомогою вибіркової за ізотопами лазерної
активації (CRISLA). До складу систем, обладнання і
компонентів лазерних установок для збагачення входять:
a) пристрої для подачі ураново-металевих парів (для
вибіркової фотоіонізації) або пристрої для подачі парів
уранової сполуки (для фотодисоціації чи хімічної
активації);
b) пристрої для збирання збагаченого та збідненого
металевого урану як "продукту" та "хвостів" у першій
категорії, а також пристрої для збирання дисоційованих
компаундів або компаундів, які прореагували, як
"продукту" та необробленого матеріалу як "хвостів" у
другій категорії;
c) технологічні лазерні системи для селективного
збудження зразків урану-235;
d) обладнання для підготовки подачі та обладнання для
конверсії продукту
2. Багато виробів, перелічених у цьому розділі,
вступають у безпосередній контакт з парами або рідиною
металевого урану чи з робочим газом, який містить UF(6)
або суміш UF(6) та інших газів. Усі поверхні, які мають
контакт з ураном або UF(6), повністю виготовлені з/або
захищені корозійностійкими матеріалами. Для цілей
розділу, у якому зазначено вироби, необхідні для процесу
збагачення на основі лазера, до складу матеріалів,
стійких до корозії, зумовленої парами або рідиною, що
містять металевий уран або уранові сполуки, входять
покритий ітрієм графіт і тантал, а до складу матеріалів,
стійких до зумовленої UF(6) корозії, - мідь, нержавіюча
сталь, алюміній, алюмінієві сплави, нікель чи сплави
нікелю, які містять 60 або більше відсотків нікелю і
стійкі до впливу UF(6) повністю фторовані вуглеводневі
полімери
5.7.1. Системи для випаровування урану (ALVIS) 8401 20 00 00
[0B001,
g,1]
спеціально призначені або підготовлені для
випаровування урану системи, які містять
високопотужні смужкові чи скануючі
електронно-променеві гармати з потужністю,
що передається до мішені, понад 2,5 кВт/см
5.7.2. Системи для обробки рідкого металевого 8401 20 00 00
[0B001, урану (ALVIS),
g,2] спеціально призначені або підготовлені для
обробки рідкого металу системи, які можуть
бути використані для обробки розплавленого
урану або уранових сплавів, що складаються
з тиглів та обладнання для охолодження
тиглів
Примітка. Тиглі та інші частини системи, які контактують з
розплавленим ураном або сплавами урану, виготовлені
з/або захищені матеріалами з відповідною стійкістю до
корозії та теплостійкістю. Такими матеріалами є тантал,
графіт, покритий ітрієм та оксидами інших
рідкісноземельних елементів, зазначених у позиції 2.A.1
частини другої цього Списку, або їх сумішами
5.7.3. Збірники для "продукту" та "хвостів" 8401 20 00 00
[0B001, металевого урану (ALVIS),
g,3] спеціально призначені або підготовлені
збірники металевого урану в рідкому або
твердому стані
Примітка. Компоненти для цих збірників виготовлені з/або захищені
матеріалами, стійкими до теплового та корозійного впливу
парів або рідини металевого урану (таких, як покритий
ітрієм графіт або тантал), які можуть складатися з труб,
клапанів, арматури, "жолобів", пристроїв для наскрізної
подачі (живлення), теплообмінників і колекторних пластин
для сепарації магнітними, електростатичними та іншими
методами
5.7.4. Корпуси модулів сепараторів (ALVIS) 8401 20 00 00
[0B001,
g,4]
спеціально призначені або підготовлені
циліндричні чи прямокутні камери для
розміщення джерела парів металевого урану,
електронно-променевої гармати та збірників
"продукту" і "хвостів"
Примітка. Ці корпуси мають багато вхідних отворів для введення
електричних прохідників та прохідників для подачі води,
вікна для лазерних пучків, для з'єднань вакуумних
насосів, а також для здійснення діагностики та
моніторингу. Корпуси обладнані також пристосуваннями для
відкривання і закривання, що дає змогу проводити ремонт
внутрішніх частин
5.7.5. Надзвукові сопла, що мають розширення 8401 20 00 00
[0B001, (MLIS)
h,1]
спеціально призначені або підготовлені
надзвукові сопла, що мають розширення, для
охолодження сумішей UF(6) та газу-носія до
температури 150 К або нижче і стійкі до
зумовленої UF(6) корозії
5.7.6. Колектори продукту пентафториду урану 8401 20 00 00
[0B001, (MLIS)
h,2]
спеціально призначені або підготовлені
колектори для збирання твердого
пентафториду урану (UF(6)), які
складаються з фільтра, колекторів ударного
чи циклонного типу або їх комбінацій,
стійких до зумовленої середовищами
UF(5)/UF(6) корозії
5.7.7. Компресори UF(6)/газу-носія (MLIS) з 8414 80
[0B001,
h,3]
спеціально призначені або підготовлені
компресори для сумішей UF(6) та
газу-носія, призначені для тривалої
безперервної роботи в середовищі UF(6).
Компоненти цих компресорів, які
контактують з робочим газом, виготовлені
з/або захищені матеріалами, стійкими до
зумовленої UF(6) корозії
5.7.8. Ущільнення обертових валів (MLIS) 8484 10 90 00
[0B001, 8484 90 90 00
c,4] 8485 90 80 00
[0B001, 8484 20 00 00
d,3]
спеціально призначені або підготовлені 8483 40
ущільнення обертових валів, встановлені на
стороні подачі і на стороні виходу для
ущільнення вала, який з'єднує ротор
компресора з привідним мотором таким
чином, щоб забезпечити надійну
герметизацію від витоку робочого газу
назовні або підсмоктування повітря чи
ущільнюючого газу до внутрішньої камери
компресора, заповненого сумішшю
UF(6)/газу-носія
5.7.9. Системи для фторування (MLIS) 8401 20 00 00
[0B001,
h,4]
спеціально призначені або підготовлені a- системи для фторування UF(5) (тверде тіло)
у UF(6) (газ)
Примітка. Ці системи призначені для фторування зібраного порошку
UF(5) у UF(6) з метою подальшого збирання у контейнері
продукту або передачі на блоки MLIS для додаткового
збагачення. Реакція фторування може бути закінчена в
межах системи поділу ізотопів, де проходить реакція та
безпосереднє вилучення з колекторів "продукту". Крім
того, порошок UF(5) може бути вилученим/переміщеним з
колекторів "продукту" до відповідної посудини для
реакції (наприклад до реактора із псевдозрідженим шаром
каталізатора, гелікоїдального реактора або до жарової
башти) з метою фторування. В обох випадках
використовують обладнання для зберігання та передачі
фтору (або інших відповідних агентів для фторування) і
обладнання для збирання та передачі UF(6)
5.7.10. Мас-спектрометри/джерела іонів UF(6) (MLIS) 9027 30 00 10
[0B002,g] 9027 30 00 90
спеціально призначені або підготовлені
магнітні чи квадрупольні мас-спектрометри,
які здатні здійснювати прямий відбір проб
подачі, "продукту" або "хвостів" з потоку
газоподібного UF(6) і мають усі такі
характеристики:
1) питому роздільну здатність з маси понад
320;
2) містять джерела іонів, виготовлені
з/або облицьовані ніхромом, монелем чи
нікелем;
3) містять джерела іонізації з електронним
бомбардуванням;
4) містять колекторну систему, придатну
для ізотопного аналізу
5.7.11. Системи живлення/системи вилучення 8401 20 00 00
[0B002] "продукту" і "хвостів" (MLIS)
спеціально призначені або підготовлені
технологічні системи чи обладнання для
збагачувальних установок, виготовлені
з/або захищені матеріалами, стійкими до
зумовленої UF(6) корозії, до складу яких
входять:
a) автоклави для живлення, печі або 8419 89 30 00
системи, які використовуються для подачі 8419 89 98 00
UF(6) у процес збагачення;
b) десубліматори (або холодні вловлювачі), 8401 20 00 00
що використовуються для вилучення UF(6) з
процесу збагачення для подальшого
переміщення;
c) станції тверднення або зрідження, які 8419 60 00 00
використовуються для вилучення UF(6)
шляхом стискання чи перетворення UF(6) у
рідку або тверду форми;
d) станції "продукту" або "хвостів", які 8401 20 00 00
використовуються для передачі UF(6) до
контейнерів

5.7.12. Системи сепарації UF(6) від газу-носія 8401 20 00 00
[0B001,h] (MLIS)
спеціально призначені або підготовлені
технологічні системи для сепарації UF(6)
від газу-носія. Як газ-носій
використовується азот, аргон або інший газ
Примітка. До складу цих систем може входити таке обладнання:
a) кріогенні теплообмінники або кріосепаратори,
призначені для роботи в діапазоні температур від
-120 град.С і нижче; або
b) кріогенні холодильні установки, призначені для роботи
в діапазоні температур від -120 град.С і нижче; або
с) холодні вловлювачі UF(6), призначені для роботи в
діапазоні температур від -20 град.С і нижче
5.7.13. Лазерні системи (AVLIS, MLIS і CRISLA) 8401 20 00 00
[0B001,h] 9013 20 00 00
лазери чи лазерні системи спеціально
призначені або підготовлені для сепарації
ізотопів урану
Примітка. Лазери та лазерні компоненти, важливі для заснованих на
використанні лазерів систем збагачення, включають
вироби, зазначені в позиції 3.A.2 частини другої цього
Списку. Лазерні системи для AVLIS, як правило,
складаються з двох лазерів: лазера на парах міді та
лазера на барвнику. Лазерна система для MLIS, як
правило, складається з CO(2)-лазера та ексимерного
лазера, а також багатоходової оптичної чарунки з
розташованими на обох кінцях обертовими дзеркалами. Для
лазерів та лазерних систем для обох процесів потрібен
стабілізатор спектральної частоти для роботи протягом
тривалого часу
5.8. Спеціально призначені або підготовлені 8401 20 00 00
[0B001,i] системи, обладнання та компоненти для
використання в плазмових сепараційних
установках для збагачення
5.8.1. Мікрохвильові джерела енергії та антени 8401 20 00 00
8543 19 00 00
спеціально призначені або підготовлені
мікрохвильові джерела енергії та антени
для утворення чи прискорення іонів, які
мають такі характеристики:
частоту - понад 30 ГГц;
середню вихідну потужність для утворення
іонів - більш як 50 кВт
5.8.2. Обмотки збудження іонів 8504 50 90 00
спеціально призначені або підготовлені
радіочастотні обмотки збудження іонів для
частот понад 100 кГц, здатні працювати при
середній потужності понад 40 кВт
5.8.3. Системи генерації уранової плазми 8515 80 99 00
8543 11 00 00
8543 19 00 00
спеціально призначені або підготовлені
системи для генерації уранової плазми, які
можуть вміщувати високопотужні смужкові
або скануючі електронно-променеві гармати
з потужністю, що подається на мішень,
більш як 2,5 кВт/см
5.8.4. Системи для обробки рідкометалевого урану 8401 20 00 00
спеціально призначені або підготовлені
системи для обробки рідкого металу для
розплавленого урану або уранових сплавів,
які складаються з тиглів і обладнання для
охолодження тиглів
Примітка. Тиглі та інші частини системи, які контактують з
розплавленим ураном або сплавами урану, виготовлені
з/або захищені стійкими до корозії та теплостійкими
матеріалами. Такими матеріалами є тантал, графіт,
покритий ітрієм, а також іншими оксидами
рідкісноземельних металів, зазначених у позиції 2.A.1
частини другої цього Списку, або їх сумішами
5.8.5. Колекторні збірки "продукту" і "хвостів" 8401 20 00 00
металевого урану
спеціально призначені або підготовлені
колектори для збирання "продукту" і
"хвостів" металевого урану в твердому
стані. Ці колекторні збірки виготовлені
з/або захищені матеріалами, стійкими до
теплового та корозійного впливу парів
металевого урану, зокрема такими, як
покритий ітрієм графіт або тантал
5.8.6. Корпуси модуля сепаратора 8401 20 00 00
циліндричні посудини спеціально призначені
або підготовлені для використання в
плазмових сепараційних збагачувальних
установках для розміщення в них джерела
уранової плазми, а також радіочастотної
обмотки та колекторів "продукту" і
"хвостів"
Примітка. Ці корпуси мають багато вхідних отворів для подачі
електроживлення, з'єднувальних елементів дифузійних
насосів та приладової діагностики і контролю за
контрольно-вимірювальними приладами і пристосування для
відкривання та закривання, що дає можливість здійснювати
ремонт компонентів внутрішньої частини, виготовлені з
відповідних немагнітних матеріалів, зокрема таких, як
нержавіюча сталь
5.9. Спеціально призначені або підготовлені 8401 20 00 00
[0B001,j] системи, обладнання і компоненти для
використання в електромагнітних
збагачувальних установках
5.9.1. Електромагнітні сепаратори ізотопів 8401 20 00 00
спеціально призначені або підготовлені
електромагнітні сепаратори для сепарації
ізотопів урану, а також обладнання та його
компоненти, до складу яких входять:
a) джерела іонів - спеціально призначені 8543 11 00 00
або підготовлені поодинокі чи численні 8543 19 00 00
джерела іонів урану, які складаються з
джерела пари, іонізатора та прискорювача
іонного пучка, виготовлені з відповідних
матеріалів, зокрема таких, як графіт,
нержавіюча сталь або мідь, та здатні
забезпечити загальний струм у пучку іонів
50 мА або більше;
b) іонні колектори - колекторні пластини, 8401 20 00 00
які мають дві або більше щілини і пази,
спеціально спроектовані або підготовлені
для збирання іонних пучків збагаченого та
збідненого урану і виготовлені з
відповідних матеріалів, зокрема таких, як
графіт або нержавіюча сталь;
c) вакуумні корпуси - спеціально 8401 20 00 00
спроектовані або підготовлені вакуумні
корпуси для уранових електромагнітних
сепараторів, виготовлені з відповідних
немагнітних матеріалів, зокрема таких, як
нержавіюча сталь, і призначені для роботи,
коли тиск дорівнює 0,1 Па і менше
Примітка. Корпуси спеціально призначені для розміщення джерел
іонів, колекторних пластин та вкладок, що охолоджуються
водою, оснащені пристосуваннями для з'єднувальних
елементів дифузійних насосів і пристосуваннями для
відкривання та закривання для виведення і заміни
(повторного встановлення) цих компонентів
d) магнітні полюсники - спеціально 8505 90 10 00
призначені або підготовлені магнітні
полюсники діаметром понад 2 м, які
використовуються для підтримання
постійного магнітного поля всередині
електромагнітного сепаратора ізотопів і
для передачі магнітного поля між сусідніми
сепараторами
5.9.2. Високовольтні джерела живлення 8401 20 00 00
8504 40 30 00
8504 40 94 00
8504 40 96 00
8504 40 97 00
8504 40 99 00
спеціально призначені або підготовлені
високовольтні джерела живлення для джерел
іонів, які мають усі такі характеристики:
можливість безперервної роботи;
вихідну напругу 20000 В і вище;
вихідний струм силою 1 А і більше;
регулювання напруги краще ніж 0,01
відсотка протягом 8 годин
5.9.3. Електромагнітні джерела живлення 8401 20 00 00
спеціально призначені або підготовлені
потужні джерела живлення постійного струму
для електромагнітів, які мають такі
характеристики:
можливість безперервної генерації на
виході постійного струму силою 500 А і
більше при напрузі 100 В і вище;
забезпечення регулювання струму або
напруги краще ніж 0,01 відсотка протягом
8 годин
6. Установки для виробництва важкої води,
[0B004] дейтерію і дейтерієвих сполук та
обладнання, спеціально призначене або
підготовлене для цього
6.1. Водо-сірководневі обмінні колони 8401 20 00 00
[0B004,
a,1)
обмінні колони, виготовлені з з 8419 89
дрібнозернистої вуглецевої сталі
(наприклад ASTM A516) діаметром від 6 м до
9 м, які можуть експлуатуватися, коли тиск
перевищує або дорівнює 2 МПа, і мають
корозійний допуск 6 мм або більше,
спеціально призначені або підготовлені для
виробництва важкої води шляхом
використання методу ізотопного обміну води
та сірководню
6.2. Газодувки та компресори з 8414 80
[0B004,
b,2]
одноступеневі, малонапірні (тобто мають
тиск 0,2 МПа) відцентрові газодувки або
компресори для циркуляції сірководневого
газу (тобто газу, що містить понад
70 відсотків H(2)S), спеціально призначені
або підготовлені для виробництва важкої
води шляхом використання ізотопного обміну
води та сірководню. Ці газодувки та
компресори мають продуктивність, що
дорівнює або перевищує 56 куб.м/с під час
експлуатації під тиском, що дорівнює або
перевищує 1,8 МПа на всмоктуванні, і
оснащені сальниками, стійкими до впливу
H(2)S
6.3. Аміачно-водневі обмінні колони 8401 20 00 00
[0B004,
b,3]
аміачно-водневі обмінні колони заввишки
35 м і більше, діаметром 1,5-2,5 м, які
можуть експлуатуватися, коли тиск
перевищує 15 МПа, спеціально призначені
або підготовлені для виробництва важкої
води шляхом використання аміачно-водневого
обміну. Ці колони мають також хоча б один
відбортований осьовий отвір того ж
діаметра, що і циліндрична частина, через
яку можуть вставлятися або вийматися
внутрішні деталі колони
6.4. Внутрішні деталі колони та ступінчасті 8401 20 00 00
[0B004, насоси з 8413 70
b,4]
внутрішні деталі колони та ступінчасті
насоси, спеціально призначені або
підготовлені для виробництва важкої води
шляхом використання аміачно-водневого
обміну. До складу внутрішніх деталей
колони входять спеціально призначені
контактори між ступенями, що сприяють
тісному контакту газу та рідини. До складу
ступінчастих насосів входять спеціально
призначені насоси, які занурюють у рідину
для циркуляції рідкого аміаку в межах
об'єму контакторів, що знаходяться
всередині ступенів колон

6.5. Установки для крекінгу аміаку 8401 20 00 00
[0B004, 8419 89 98 00
b,5]
установки для крекінгу аміаку, які
експлуатуються, коли тиск дорівнює або
перевищує 3 МПа, спеціально призначені або
підготовлені для виробництва важкої води
шляхом використання методу ізотопного
обміну аміаку та водню
6.6. Інфрачервоні аналізатори поглинання 9027 30 00 10
[0B004, 9027 30 00 90
b,6] 9027 50 00 00
інфрачервоні аналізатори поглинання здатні
здійснювати аналіз співвідношення між
воднем та дейтерієм у реальному масштабі
часу, коли концентрація дейтерію дорівнює
або перевищує 90 відсотків
6.7. Каталітичні печі 8401 20 00 00
[0B004, з 8514 30
b,7]
каталітичні печі для переробки збагаченого
дейтерієвого газу у важку воду, спеціально
призначені або підготовлені для
виробництва важкої води шляхом
використання методу ізотопного обміну
аміаку та водню
6.8. Укомплектовані системи для відновлення 8401 20 00 00
важкої води або колони для цього
укомплектовані системи для відновлення
важкої води або колони спеціально
призначені або підготовлені для
відновлення важкої води до концентрації
дейтерію реакторної якості
Примітка. Ці системи, у яких для відокремлення важкої води від
легкої, як правило, використовується процес водної
дистиляції, спеціально призначені або підготовлені для
виробництва важкої води реакторної якості (як правило,
99,75 оксиду дейтерію) з запасів важкої води меншої
концентрації
7. Установки для конверсії урану та плутонію
[0B003] з метою використання у виробництві
[0B006] паливних елементів та у процесах поділу
ізотопів урану, зазначених у позиціях 4 та
5 цього Списку, та спеціально призначене
або підготовлене для цього обладнання
7.1. Установки для конверсії урану та
[0B003] спеціально призначене або підготовлене для
цього обладнання
Примітка. Установки і системи для конверсії урану можуть
забезпечувати одну або кілька конверсій урану від одного
хімічного різновиду до іншого: концентратів уранової
руди - в UO(3), UO(3) - в UO(2), окислів урану - в
UF(4), UF(6) або UCl(4), UF(4) - в UF(6), UF(6) - в
UF(4), UF(4) - у металевий уран та фторидів урану - в
UO(2). Багато ключових компонентів обладнання установок
для конверсії урану є типовими для багатьох процесів у
хімічній промисловості. До складу обладнання, що
використовується в цих технологічних процесах, можуть
входити печі, карусельні печі, реактори із
псевдозрідженим шаром каталізатора, жарові реакторні
башти, рідинні центрифуги, дистиляційні колони та
рідинно-рідинні екстракційні колони.
Слід зауважити, що в усіх процесах конверсії урану
компоненти обладнання, які окремо спеціально не
призначені або підготовлені для конверсії урану, можуть
бути об'єднані в системи, які спеціально призначені або
підготовлені для використання з метою конверсії урану

7.1.1. Спеціально призначені або підготовлені 8419 89 30 00
[0B003,a] системи для конверсії концентрату уранової 8419 89 98 00
руди в UO(3)
Примітка. Конверсія концентрату уранової руди в UO(3) може
здійснюватися спочатку шляхом розчинення руди в азотній
кислоті з вилученням очищеного гексагідрату
уранілдинітрату за допомогою такого розчинника, як
трибутил фосфат. Потім гексагідрат уранілдинітрату
конвертується в UO(3) методом концентрування та
денітрування або методом нейтралізації газоподібним
аміаком з метою одержання діуранату амонію з подальшою
фільтрацією, сушінням і кальцинуванням
7.1.2. Спеціально призначені або підготовлені 8419 89 30 00
[0B003,b] системи для конверсії UO(3) в UF(6) 8419 89 98 00
Примітка. Конверсія UO(3) в UF(6) може здійснюватися безпосередньо
шляхом фторування. Для цього потрібно джерело
газоподібного фтору або трифтористого хлору
7.1.3. Спеціально призначені або підготовлені 8419 89 30 00
[0B003,c] системи для конверсії UO(3) в UO(2) 8419 89 98 00
Примітка. Конверсія UO(3) в UO(2) може здійснюватися шляхом
відновлення UO(3) за допомогою крекінгового
газоподібного аміаку або водню
7.1.4. Спеціально призначені або підготовлені 8419 89 30 00
[0B003,d] системи для конверсії UO(2) в UF(4) 8419 89 98 00
Примітка. Конверсія UO(2) в UF(4) може здійснюватися шляхом
реакції UO(2) з газоподібним фтористим воднем (HF) при
температурі 300-500 град.С
7.1.5. Спеціально призначені або підготовлені 8419 89 30 00
[0B003,e] системи для конверсії UF(4) в UF(6) 8419 89 98 00
Примітка. Конверсія UF(4) в UF(6) здійснюється шляхом
екзотермічної реакції з фтором у реакторній башті. UF(6)
конденсується з нагрітих газів, що витікають, шляхом
пропускання їх потоку через уловлювач, який
охолоджується до температури -10 град.С. Для цього
потрібне джерело газоподібного фтору
7.1.6. Спеціально призначені або підготовлені 8419 89 30 00
[0B003,f] системи для конверсії UF(4) у металевий 8419 89 98 00
уран
Примітка. Конверсія UF(4) у металевий уран здійснюється шляхом
відновлення за допомогою магнію (великих порцій) або
кальцію (маленьких порцій). Реакція проходить при
температурі вищій, ніж температура плавлення урану
(1130 град.С)
7.1.7. Спеціально призначені або підготовлені 8419 89 30 00
[0B003,g] системи для конверсії UF(6) в UO(2) 8419 89 98 00
Примітка. Конверсія UF(6) у UO(2) може здійснюватися одним з трьох
процесів. У першому - UF(6) відновлюється і
гідролізується в UO(2) з використанням водню або водяної
пари. У другому - UF(6) гідролізується шляхом розчинення
у воді, при цьому додається аміак для осаджування
діуранату амонію, а діуранат амонію відновлюється в
UO(2) за допомогою водню при температурі 820 град.С. У
третьому - газоподібні UF(6), CO(2) і NH(3) з'єднуються
у воді, при цьому в осад випадає уранілкарбонат амонію.
Уранілкарбонат амонію з'єднується з водяною парою і
воднем при температурі 500-600 град.С для виробництва
UO(2).
Конверсія UF(6) у UO(2) часто здійснюється в першому
ступені установки для виробництва палива
7.1.8. Спеціально призначені або підготовлені 8419 89 30 00
[0B003,h] системи для конверсії UF(6) у UF(4) 8419 89 98 00
Примітка. Конверсія UF(6) у UF(4) здійснюється шляхом відновлення
воднем
7.1.9. Спеціально призначені або підготовлені
системи для конверсії UO(2) в UCl(4)
Примітка. Конверсія UO(2) в UCl(4) може здійснюватися одним з двох
процесів. У першому - шляхом реакції UO(2) з
тетрахлоридом карбону (CCl(4) при температурі близько
400 град.С. У другому - шляхом реакції UO(2) при
температурі близько 700 град.С, за наявності чорного
вуглецю (CAS 1333-86-4), монооксиду вуглецю і хлору в
UCl(4)
7.2. Установки для конверсії плутонію та
[0B006] спеціально призначене або підготовлене для
цього обладнання
Примітка. Установки і системи для конверсії плутонію забезпечують
одну або кілька конверсій плутонію від одного хімічного
різновиду до іншого: нітрату плутонію - в PuO(2),
PuO(2) - в PuF(4), PuF(4) - у металевий плутоній.
Установки для конверсії плутонію, як правило, пов'язані
з обладнанням для переробки. Чимало ключових компонентів
обладнання установок для конверсії плутонію є типовими
для багатьох процесів у хімічній промисловості. До
складу обладнання, що використовується в цих
технологічних процесах, можуть входити печі, карусельні
печі, реактори із псевдозрідженим шаром каталізатора,
жарові реакторні башти, рідинні центрифуги, дистиляційні
колони та рідинно-рідинні екстракційні колони.
Слід зауважити, що в усіх процесах конверсії плутонію
компоненти обладнання, які окремо спеціально не
призначені або підготовлені для конверсії плутонію,
можуть бути об'єднані в системи, які спеціально
призначені або підготовлені для використання з метою
конверсії плутонію
7.2.1. Спеціально призначені або підготовлені 8401 20 00 00
[0B006,f] системи для конверсії нітрату плутонію в
оксид плутонію
Примітка. Основні функції цього процесу: зберігання продукту та
регулювання його подачі, осадження та сепарація твердої
та рідкої фаз, кальціювання, поводження з продуктом,
вентиляція, поводження з відходами та керування
процесом. Технологічні системи спеціально пристосовані
таким чином, щоб уникати критичних ситуацій та
радіаційних ефектів, а також звести до мінімуму ризик
отруєння. У більшості потужностей для переробки цей
процес включає перетворення нітрату плутонію на діоксид
плутонію. В інших процесах може використовуватися
осадження оксалату плутонію або пероксиду плутонію

7.2.2. Спеціально призначені або підготовлені з 8401
[0B006,g] системи для виробництва металевого
плутонію
Примітка. Цей процес, як правило, включає фторування оксиду
плутонію з використанням висококорозійного фтористого
водню для виробництва фториду плутонію, який послідовно
концентрується, а також металевого кальцію високої
чистоти, з метою виробництва металевого плутонію та
шлаку фториду кальцію. Основні функції, що
використовуються в цьому процесі, такі: фторування
(наприклад з використанням обладнання, виготовленого або
облицьованого благородними металами), концентрація
металу (наприклад з використанням керамічних тиглів),
відновлення шлаку, поводження з продуктом, вентиляція,
поводження з відходами та керування процесом.
Технологічні системи спеціально пристосовані таким
чином, щоб уникати критичних ситуацій та радіаційних
ефектів, а також звести до мінімуму ризик отруєння. Інші
технологічні процеси включають фторування оксалату
плутонію або пероксиду плутонію, після чого здійснюється
концентрація металу
Частина друга
Товари подвійного використання
Загальні 1. Предмети, зазначені в частині другій цього Списку,
примітки: підлягають експортному контролю незалежно від того, чи
вони нові, чи вже були у використанні.
2. У разі коли опис будь-якого предмета, зазначеного в
частині другій цього Списку, не містить обмежень або
детальних характеристик, це означає, що маються на увазі
всі його варіації.
3. Будь-яка установка або обладнання, не зазначені в
частині другій цього Списку, якщо вони містять один чи
більше компонентів, що підлягають контролю, та які є
головними елементами такого обладнання і можуть бути
легко вилучені і використані для інших потреб,
підлягають експортному контролю в тому ж обсязі, що і
установки або обладнання, зазначені в частині другій
цього Списку.
Примітка. Під час проведення експертизи встановлюється,
чи є контрольований компонент або компоненти
головним елементом установки або обладнання.
При цьому беруться до уваги фактори кількості,
вартості, обсягів технологічних "ноу-хау", що
містяться в предметі, та інші особливі
обставини, які можуть вплинути на визначення
котрольованого компонента або компонентів як
головного елемента предмета, що передається.
4. Міжнародні передачі складових частин підлягають
експортному контролю в тому ж обсязі, що і сам предмет,
зазначений у частині другій цього Списку
Примітка. Міжнародні передачі "технології", безпосередньо
пов'язаної з будь-яким предметом частини другої цього
Списку, підлягають експортному контролю в тому ж обсязі,
що і сам предмет.
Дозвіл на експорт будь-якого предмета, зазначеного в
частині другій цього Списку, означає також дозвіл на
експорт тому ж самому кінцевому споживачеві мінімуму
технології, необхідної для монтажу, експлуатації,
обслуговування та ремонту цього предмета.
Міжнародні передачі "загальнодоступної" "технології" та
"фундаментальних наукових досліджень" не підлягають
експортному контролю
Примітка. Міжнародні передачі "програмного забезпечення" не
підлягають експортному контролю, якщо "програмне
забезпечення":
1. Доступне для громадськості шляхом:
a) продажу в торговельних пунктах без обмежень; та
b) призначення для встановлення користувачами без
подальшої суттєвої підтримки постачальника;
або
2. "Загальнодоступне"
1. Промислове обладнання
1.A. Обладнання, пристрої та комплектуючі
вироби
1.A.1. Високощільні (із свинцевого скла або з з 7003 19
[1A227] інших матеріалів) вікна радіаційного 7005 29
захисту, які мають усі такі характеристики, 7006 00
та спеціально розроблені рами для них: 7016 90
7005 30 00 00
7308 30 00 00
a) "холодна площина" понад 0,09 кв.м;
b) щільність понад ніж 3 г/куб.см ;
c) товщина 100 мм або більше
Технічна У позиції 1.A.1.a термін "холодна площина" означає
примітка. спостережну площину вікна, що перебуває під впливом
найнижчого рівня випромінювання у спроектованому
використанні
1.A.2. Радіаційно стійкі телевізійні камери або 8525 30 10 00
[6A203.c] об'єктиви для них, спеціально розроблені 8517 19 10 00
або нормовані як радіаційно стійкі, що 8525 30 90 00
витримують загальну дозу випромінювання з 8525 40
понад 5 х 10(в ступ.4) Гр (кремній) без з 8540 20
погіршення робочих характеристик 9002 19 00 00
Технічна Термін Гр (кремній) відповідає поглинутій енергії у
примітка. Дж/кг незахищеним зразком кремнію під впливом
іонізуючого випромінювання
1.A.3. "Роботи", "виконуючі органи" та з 8428 90,
[2B007] контролери, а саме: 8479 89
[2B207] 8537 10 10 00
8537 10 91 00
8537 10 99 00
а) "роботи" або "виконуючі органи", що
мають одну з таких характеристик:
1) спеціально розроблені відповідно до
національних стандартів безпеки для робіт
у вибухонебезпечному середовищі (наприклад
такі, що задовольняють параметрам
електроапаратури, призначеної для роботи у
вибухонебезпечному середовищі); або
2) спеціально розроблені чи такі, що
нормовані як радіаційно стійкі, які
витримують загальну дозу випромінювання
понад 5 х 10(в ступ. 4) Гр (кремній) без
погіршення робочих характеристик
Технічна Термін Гр (кремній) відповідає поглинутій енергії у
примітка. Дж/кг незахищеним зразком кремнію під впливом
іонізуючого випромінювання
b) контролери, спеціально призначені для
будь-яких "роботів" або "виконуючих
органів", зазначених у підпозиції 1.A.3.a
Примітка. Підпозиція 1.A.3.a не контролює "роботи", спеціально
розроблені для неядерних промислових використань,
зокрема таких, як автомобільні фарбувальні камери
Технічні 1. "Роботи"
примітки: У підпозиції 1.A.3.a "Робот" означає маніпуляційний
механізм, що переміщується безперервно або з
інтервалами, може використовувати "датчики" та має всі
такі характеристики:
a) є багатофункціональним пристроєм;
b) має здатність встановлювати або орієнтувати матеріал,
деталі, інструменти чи спеціальні пристрої за допомогою
різних переміщень у тривимірному просторі;
c) містить три або більше сервопристрої із замкнутим або
розімкнутим контуром, які можуть вмикати крокові
двигуни; та
d) має "програмованість, доступну користувачу" за
допомогою методу навчання/відтворювання або завдяки
електронній обчислювальній машині, що може бути
програмно-логічним контролером, тобто без механічного
втручання
Примітки: 1. У наведеному вище визначенні під терміном
"датчики" розуміються детектори фізичних явищ,
вихідний сигнал яких (після перетворення у
сигнал, що інтерпретується контролером)
здатний створювати "програми" або модифікувати
запрограмовані інструкції чи цифрові дані
програм. У їх число входять "датчики", які
використовують принципи машинного зору,
теплобачення, акустичної візуалізації,
контактного сприйняття, інерціального
вимірювання положення, оптичного або
акустичного вимірювання відстаней або
вимірювання зусиль чи крутних моментів
2. У наведеному вище визначенні під терміном
"програмованість, доступна користувачу"
розуміється можливість для користувача
вставляти, модифікувати або змінювати
"програми" іншими методами, ніж:
a) унесення фізичних змін у провідку або схеми
з'єднань; або
b) установлення функціонального контролю, у
тому числі введення параметрів
3. Наведене вище визначення не включає в себе
такі пристрої:
a) маніпулятори, якими можна керувати лише
вручну або якими керує телеоператор;
b) маніпулятори з фіксованою послідовністю
дій, що є автоматичними рухомими пристроями,
які діють відповідно до механічно фіксованих
запрограмованих рухів. "Програма" механічно
обмежується нерухомими упорами, зокрема
такими, як штифти або кулачки. Послідовність
рухів, вибір траєкторій або кутів не
змінюються механічними, електронними або
електричними засобами;
c) механічно контрольовані маніпулятори із
змінною послідовністю дій, що є автоматичними
рухомими пристроями, які діють відповідно до
механічно фіксованих запрограмованих рухів.
"Програма" механічно обмежується фіксованими,
але регульованими упорами, зокрема такими, як
штифти або кулачки. Послідовність рухів і
вибір траєкторій або кутів змінюються у межах
заданої "програмної" моделі. Варіації або
модифікації "програмної" моделі (наприклад
зміна штифтів або обмін кулачків) за однією чи
кількома координатами переміщення виконуються
лише за допомогою механічних операцій;
d) несервокеровані маніпулятори із змінною
послідовністю дій, що є автоматичними рухомими
пристроями, які діють відповідно до механічно
фіксованих запрограмованих рухів. "Програма"
може змінюватися, але послідовність команд
продовжує виконуватися лише з надходженням
подвійного сигналу від механічно фіксованих
електричних подвійних пристроїв або
регульованих упорів;
e) крани-штабелери, що визначаються як
системи/маніпулятори, які працюють у
декартових координатах, змонтовані у складі
вертикальної системи складських бункерів та
сконструйовані для того, щоб забезпечити
доступ до вмісту цих бункерів для складування
або розвантаження
2. "Виконуючі органи"
У позиції 1.A.3 "виконуючі органи" включають затискачі,
"активні засоби інструментального оснащення" та будь-яке
інше інструментальне оснащення, яке закріплюється на
базовій плиті на кінці руки "робота"-маніпулятора
Примітка. У наведеному вище визначенні під терміном
"активні засоби інструментального оснащення"
розуміються пристрої для докладання рушійної
сили, енергії або зондування зразка
1.A.4. Дистанційні маніпулятори, що можуть бути з 8428 90
[2B225] використані для дистанційних дій в
операціях радіохімічного розподілу або
гарячих камерах, що мають одну з таких
характеристик:
a) здатність проникати на 0,6 м або більше
крізь стіну гарячої камери (робота через
стіну); або
b) здатність перекривати згори стіну
гарячої камери завтовшки 0,6 м або більше
(робота поверх стіни)
Технічна Дистанційні маніпулятори забезпечують передачу керуючих
примітка. дій оператора дистанційному робочому органу та кінцевому
захвату і можуть бути системою типу
"керуючий/виконавець" або ж виконуватися координатною
ручкою чи клавіатурою
1.B. Обладнання для випробування та виробництва
1.B.1 Обкатні вальцювальні та згинальні з 8420 91
[2B009] верстати, здатні виконувати операції 8420 10 90 00
[2B109] обкатки і оправки, як зазначено нижче: з 8462 21
[2B209] 8462 29 10 00
8463 90 00 00
з 8466 10
8466 20
8466 94
a) верстати, що мають усі такі
характеристики:
1) мають три або більше роликів (активних
і напрямних); та
2) відповідно до технічної специфікації
виробника можуть бути обладнані блоками
"числового програмного управління" (ЧПУ)
або комп'ютерного управління;
b) роторно-обкатні оправки для
циліндричних форм з внутрішнім діаметром
від 75 до 400 мм
Примітка. За підпозицією 1.B.1.a контролю підлягають верстати лише
з одним роликом, призначеним для деформації металу, та з
двома допоміжними роликами, які підтримують оправку, але
не беруть безпосередньої участі в процесі деформації
1.B.2. Верстати, призначені, як зазначено нижче, 8456 10
[2B001] для видалення або різання металів, з 8456 30,
[2D001] кераміки чи композитів, які відповідно до 8456 99,
технічних специфікацій виробника можуть 8457 20 00 00
бути обладнані електронними пристроями для 8457 30 10 00
безперервного "контурного управління" за з 8458 11,
двома або більше осями: 8458 91
8459 21 00 00
8459 31 00 00
8459 51 00 00
з 8459 61
8460 11 00 00
з 8460 21
8461 90 00 00
з 8466 10,
8466 20
8466 30 00 00
з 8466 93,
8537 10
Примітка. Стосовно блоків "числового програмного управління", які
контролюються за допомогою відповідного "програмного
забезпечення", див. позицію 1.D.3
a) токарні верстати, що мають "точність
позиціювання" з усіма можливими
компенсаціями, кращу (меншу) ніж 6 мкм
відповідно до стандарту ISO 230/2 (1988)
уздовж будь-якої лінійної осі (загальний
вибір позиції) для верстатів, здатних
обробляти діаметри понад 35 мм
Примітка. За підпозицією 1.B.2.a контролю не підлягають верстати
(Swissturn), призначені лише для поздовжньої обробки
пруткових заготівок, якщо максимальний діаметр прутка
дорівнює або менший ніж 42 мм та відсутні будь-які
можливості для установки затискних патронів. Верстати
можуть мати технологічні можливості для обробки
свердлінням та/або фрезеруванням деталей діаметром менш
як 42 мм
b) фрезерні верстати, що мають будь-яку з
таких характеристик:
Примітка. 1) "точність позиціювання" з усіма
можливими компенсаціями, кращу (меншу) ніж
6 мкм відповідно до стандарту ISO 230/2
(1988) уздовж будь-якої лінійної
координати (при повному робочому ході); чи
2) дві або більше кругові координати
контурної обробки
Примітка. За підпозицією 1.B.2.b контролю не підлягають фрезерні
верстати, що мають такі характеристики:
1) довжина ходу за координатою X понад 2 м; та
2) загальна "точність позиціювання" за координатою X по
всій довжині ходу гірша (більша) ніж 30 мкм;
c) шліфувальні верстати, що мають будь-яку
з таких характеристик:
1) "точність позиціювання" з усіма
можливими компенсаціями, кращу (меншу) ніж
4 мкм відповідно до стандарту ISO 230/2
(1988) уздовж будь-якої лінійної осі (при
повному робочому ході); або
2) дві або більше кругових осі контурної
обробки
Примітка. За підпозицією 1.B.2.c контролю не підлягають такі
шліфувальні верстати:
1. Верстати для зовнішнього, внутрішнього та
зовнішньо-внутрішнього циліндричного шліфування, що
мають усі такі характеристики:
a) призначені лише для циліндричного шліфування;
b) призначені для обробки деталей з максимальним
зовнішнім діаметром або довжиною 150 мм;
c) мають не більше двох осей, які можуть одночасно та
узгоджено контролюватися для "контурного управління"; та
d) у яких відсутня третя вісь контурної обробки.
2. Координатно-шліфувальні верстати, що мають осі,
обмежені по x, y, c та a, де c - вісь, що
використовується для підтримки перпендикулярності
шліфувальних кругів щодо поверхні, яка обробляється, а -
вісь для шліфування циліндричних кулачків.
3. Заточувальні верстати з "програмним забезпеченням",
спеціально розробленим для виробництва інструментів або
різців.
4. Шліфувальні верстати з колінчастим валом або
кулачковим валом
e) бездротові верстати для електроіскрової
обробки (ВЕО), що мають дві або більше
кругових осей контурної обробки і можуть
одночасно та узгоджено контролюватися для
"контурного управління"
Примітка. Гарантовані рівні "точності позиціювання", що визначені
за вимірюваннями, зробленими відповідно до стандарту
ISO 230/2 (1988) або національних еквівалентів, можуть
бути застосовані до кожної моделі верстата замість
окремих протоколів випробувань
Технічні 1. Номенклатура осей повинна бути узгоджена з
примітки: міжнародним стандартом ISO 841 "Номенклатура верстатів з
числовим програмним управлінням за осями та видами
руху".
2. Не враховуються у загальній кількості кругових осей
контурної обробки вторинні паралельні кругові осі
контурної обробки, осьова лінія яких паралельна
первинній круговій осі.
3. Кругові осі не обов'язково повинні мати діапазон
змінювання 360 град. Поворотна вісь може змінюватися
пристроєм лінійного переміщення, наприклад гвинтом або
рейкою з шестернею
1.B.3. Машини, пристрої або системи контролю 9031 49
[2B006] розмірів, зокрема такі, як: 9031 80 31,
[2B206]
a) керовані комп'ютером або блоком ЧПУ 9031 80 91 00
пристрої контролю розмірів, що мають такі з 9031 90
характеристики:
1) дві або більше координатних осей; та
2) похибку вимірювання довжини, яка
дорівнює або краща (менша) ніж
(1,25 + L/1000) мкм, перевірену приладом,
що має "точність" вимірювання, кращу
(меншу) ніж 0,2 мкм (L - вимірювана
довжина у міліметрах) (див. VDI/VDE 2617,
частини 1 і 2);
b) прилади для вимірювання лінійного
зсуву, а саме:
1) вимірювальні системи безконтактного
типу з "роздільною здатністю", яка
дорівнює або краща (менша) ніж 0,2 мкм,
при діапазоні вимірювань до 0,2 мм;
2) системи з лінійним регульованим
диференційним трансформатором, що мають
такі характеристики:
a) "лінійність", яка дорівнює або краща
(менша) ніж 0,1 відсотка, у діапазоні
вимірювань до 5 мм;
b) відхилення, яке дорівнює або краще
(менше) ніж 0,1 відсотка на добу, при
стандартній температурі у приміщенні
+(-) 1 К;
3) вимірювальні системи, що мають такі
характеристики:
a) мають лазер; та
b) зберігають упродовж як мінімум 12 годин
у температурному діапазоні +(-) 1 К щодо
стандартної температури та при
стандартному тиску:
1) "роздільну здатність" 0,1 мкм або кращу
уздовж усієї шкали; та
2) "похибку вимірювання", яка дорівнює або
краща (менша) ніж (0,2 + L/2000) мкм (L -
вимірювана довжина у міліметрах)
Примітка. За підпозицією 1.B.3.b.3 контролю не підлягають
вимірювальні інтерферометричні системи без зворотного
зв'язку із замкненим або відкритим контуром, які
включають лазер для вимірювання помилок рухомих частин
верстатів, засоби контролю розмірів або подібне
обладнання
c) кутові вимірювальні прилади з
"відхиленням кутового положення", яке
дорівнює або краще (менше) ніж
0,00025 град.C
Примітка. За підпозицією 1.B.3.c контролю не підлягають оптичні
прилади, зокрема такі, як автоколіматори, що
використовують колімоване світло для виявлення кутового
зміщення дзеркала
d) системи для одночасної перевірки
лінійних та кутових параметрів напівсфер,
що мають такі характеристики:
1) похибку вимірювання з будь-якої
лінійної осі, яка дорівнює або краща
(менша) ніж 3,5 мкм на 5 мм; та
2) "кутове відхилення", яке дорівнює або
менше ніж 0,02 град.
Примітки: 1. За позицією 1.B.3 контролю підлягають верстати, які
можуть використовуватися як засоби для вимірювання, якщо
вони відповідають або перевищують критерії, установлені
для вимірювальних систем.
2. За позицією 1.B.3 контролю підлягають верстати, якщо
вони перевищують порогові значення, установлені в межах
їх робочого діапазону
Технічні 1. Прилади, які використовуються для визначення похибки
примітки: вимірювань системи контролю розмірів, повинні
відповідати вимогам, наведеним у VDI/VDE 2617, частинах
2, 3 і 4.
2. Усі параметри вимірюваних величин у цій позиції
наводяться за модулем
1.B.4. Індукційні печі з контрольованим 8514 20 10 00
[2B226] середовищем (вакуум або інертний газ) та з 8514 30
джерела живлення для них типу:
a) печі, що мають усі такі характеристики:
1) здатність роботи при температурі вище
1123 К (850 град.C);
2) індукційні котушки діаметром 600 мм або
менше; та
3) спроектовані для вхідної потужності
5 кВт або більше
Примітка. За підпозицією 1.B.4.a контролю не підлягають печі,
сконструйовані для обробки напівпровідникових пластин
b) джерела живлення спеціально розроблені
для індукційних печей, зазначених у
підпозиції 1.B.4.a, з вихідною потужністю
5 кВт або більше
1.B.5. "Ізостатичні преси" та пов'язане з ними з 8462 99,
[2B004] обладнання типу: 8463 90 00 00
[2B104] 8477 40 00 00
[2B204] a) "ізостатичні преси", що мають такі
характеристики:
1) здатність досягати максимального з 8477 80
робочого тиску 69 МПа і більше; та
2) робочу камеру з внутрішнім діаметром
понад 152 мм;
b) пуансони, матриці та спеціально
розроблені системи управління для
ізостатичних пресів, зазначених у
підпозиції 1.B.5.a
Технічні 1. У позиції 1.B.5 під терміном "ізостатичні преси"
примітки: розуміється обладнання, що може утворювати за допомогою
різних засобів (газу, рідини, твердих частинок тощо)
тиск у замкнутій порожнині для того, щоб піддавати
виріб або матеріал, який знаходиться у цій порожнині,
рівному тиску в усіх напрямах
2. У позиції 1.B.5 внутрішній розмір камери - це розмір
камери, у якій досягаються робоча температура та робочий
тиск, що не включає в себе кріплення. Цей розмір буде
менший, ніж внутрішній діаметр камери тиску або
внутрішній діаметр ізольованої камери печі, залежно від
того, яка з двох камер розташована всередині іншої
1.B.6. Вібраційні випробувальні системи, з 8537 10,
[2B116] обладнання, комплектуючі вироби, зокрема 8537 20
такі, як: 9031 20 00 00
з 9031 80,
9031 90
a) електродинамічні вібраційні
випробувальні системи, які мають усі такі
характеристики:
1) використовують методи зворотного
зв'язку або замкнутого контуру та такі, що
містять цифровий контролер;
2) здатні створювати вібрацію з
прискоренням 10 g середньоквадратичним або
більшим на частотах від 20 до 2000 Гц; та
3) здатні створювати зусилля 50 кН або
більше, виміряне на вібростолі "без
навантаження";
b) цифрові контролери у поєднанні із
"спеціально розробленим програмним
забезпеченням" для вібраційних
випробувань, з шириною смуги частот у
реальному часі понад 5 кГц, які
розробляються для використання з
системами, зазначеними в підпозиції
1.B.6.a;
c) віброштовхачі (віброблоки) з
відповідними підсилювачами або без них,
здатні створювати зусилля 50 кН або
більше, виміряне на вібростолі "без
навантаження", придатні для використання в
системах, зазначених у підпозиції 1.B.6.a;
b) опорні конструкції для виробів, що
випробовуються, та електронні блоки,
призначені для з'єднання кількох
віброблоків у комплексну вібросистему,
здатну створювати ефективне сумарне
зусилля 50 кН або більше, виміряне на
вібростолі "без навантаження", придатні
для використання в системах, зазначених у
позиції 1.B.6.a
Технічна За позицією 1.B.6 "вібростіл без навантаження" - плоский
примітка. стіл або поверхня без стопорів та фіксаторів
1.B.7. Вакуумні та з атмосферою, яка контролюється, з 8514 30
[2B227] металургійні плавильні та ливарні печі, як
зазначено нижче:
a) печі електродугової переплавки та
лиття, що мають такі характеристики:
1) з електродами, які згоряють, об'ємом
від 1000 до 20000 куб.см ; та
2) здатні працювати при температурах
плавлення понад 1973 К (1700 град.C);
b) електронно-променеві плавильні печі та
плавильні печі з розпилюванням плазмою, що
мають такі характеристики:
1) потужність 50 кВт або більше; та
2) здатність працювати при температурах
плавлення понад 1473 К (1200 град.C);
c) системи моніторингу та комп'ютерного
контролю, спеціально розроблені для
будь-яких печей, зазначених у підпозиціях
1.B.7.a або 1.B.7.b
1.C. Матеріали - відсутні
1.D. Програмне забезпечення
1.D.1 "Програмне забезпечення", спеціально
[2D001] розроблене для "використання" обладнання,
[2D002] зазначеного у позиціях та підпозиціях
[2D101] 1.A.3, 1.B.1, 1.B.3, 1.B.5, 1.B.6.a,
[2D201] 1.B.6.b, 1.B.6.d або 1.B.7
Примітка. "Програмне забезпечення", спеціально розроблене для
систем, зазначених у підпозиції 1.B.3.d, включає
"програмне забезпечення" для безперервного вимірювання
товщини стін та контуру
1.D.2 "Програмне забезпечення", спеціально
[2D001] розроблене або модифіковане для
"розробки", "виробництва" або
"використання" обладнання, зазначеного в
позиції 1.B.2
1.D.3 "Програмне забезпечення" для будь-якого
сполучення електронних пристроїв або
системи, яке забезпечує можливість
функціонування такого пристрою (пристроїв)
як блок "числового програмного
управління", здатного контролювати п'ять
або більше осей, що інтерполюються, які
можуть одночасно та узгоджено
контролюватися для "контурного керування"
Примітки: 1. "Програмне забезпечення" підлягає контролю незалежно
від того, експортується воно окремо або є частиною блоку
"числового програмного управління" чи будь-якого
електронного пристрою або системи
2. За позицією 1.D.3 контролю не підлягає "програмне
забезпечення", спеціально розроблене або модифіковане
виробниками блоку управління або верстата для
експлуатації некерованого верстата, який не зазначений у
позиції 1.B.2

1.E. Технологія
1.E.1. "Технологія" для "розробки",
[2E001] "виробництва", або "використання"
[2E002] обладнання, матеріалу або "програмного
забезпечення", зазначеного у позиціях від
1.A до 1.D

2. Матеріали
2.A. Обладнання, пристрої та комплектуючі
вироби
2.A.1. Тиглі з матеріалів, стійких до впливу з 6903 90
[2A225] рідких актинідних металів, зокрема такі, 6909 19 00 00
як:
a) тиглі, що мають такі характеристики:
1) об'єм від 150 куб. см (150 мл) до
8000 куб. см (8 літрів); та
2) виготовлені або покриті будь-якими з
нижченаведених матеріалів, що мають
чистоту 98 відсотків або більше за вагою:
a) фторид кальцію (CaF(2));
b) цирконат кальцію (метацирконат)
(Ca(2)ZrO(3);
c) сульфід церію (Ce(2)S(3));
d) оксид ербію (Er(2)O(3));
e) оксид гафнію (HfO(2));
f) оксид магнію (MgO);
g) нітридний сплав ніобію, титану та
вольфраму (приблизно 50 відсотків ніобію,
30 відсотків титану, 20 відсотків
вольфраму);
h) оксид ітрію (Y(2)O(3));
i) оксид цирконію (ZrO(2));
b) тиглі, що мають такі характеристики:
1) об'єм від 50 куб.см (50 мл) до
2000 куб.см (2 л); та
2) виготовлені з танталу або облицьовані
танталом, який має чистоту 99,9 відсотка
або вище за вагою;
c) тиглі, що мають усі такі
характеристики:
1) об'єм від 50 куб.см (50 мл) до
2000 куб.см (2 л);
2) виготовлені з танталу або облицьовані
танталом, який має чистоту 98 відсотків
або вище за вагою; та
3) покриті карбідом, нітридом або боридом
танталу (або будь-якою їх комбінацією)
2.A.2. Платиновані каталізатори, спеціально 3815 12 00 00
[1A225] призначені або приготовлені для 7115 10 00 00
прискорення реакції обміну ізотопів водню 7115 90 10 00
між воднем та водою з метою вилучення 7115 90 90 00
тритію з важкої води або для виробництва
важкої води
2.A.3. Вироби з композитних матеріалів у формі з 5402 10,
[1A002] труб, що мають такі характеристики: 5402 41 00 00
[1A202] з 5404 10,
[1C010] a) внутрішній діаметр від 75 мм до 400 мм; 5404 90
[1C210] та 6815 10 10 00
b) виготовлені з будь-яких "волокнистих 6815 10 90 00
або ниткоподібних матеріалів", зазначених з 7019
у підпозиції 2.C.7.a, або вуглецевих
препрег матеріалів, зазначених у
підпозиції 2.C.7.c
2.B. Обладнання для випробування та виробництва
2.B.1. Тритієві установки або заводи та з 8418 69,
[1B231] обладнання для них, зокрема такі, як: 8418 99,
8421 29,
8421 39
a) установки або заводи для виробництва,
відновлення, виділення, концентрування
тритію або поводження з ним;
b) обладнання для тритієвих установок або
заводів, зокрема таке, як:
1) пристрої для охолодження водню або
гелію, здатні охолоджувати їх до 23 К
(-250 град.C) або нижче, з потужністю
тепловідведення більш як 150 Вт;
2) системи для зберігання та очищення
ізотопів водню, які використовують гідриди
металів як засоби зберігання або очищення
2.B.2. Установки або заводи для розділення 840 120 00 00
[1B233] ізотопів літію та обладнання для них, з 8413 50 -
зокрема такі, як: 8413 81,
8413 91,
8419 39,
8543 30
a) установки або заводи для розділення
ізотопів літію;
b) обладнання для розділення ізотопів
літію, зокрема таке, як:
1) комплексні рідинно-рідинні обмінні
колони, спеціально розроблені для літієвих
амальгам;
2) насоси для ртуті та/або амальгами
літію;
3) чарунки для електролізу амальгами
літію;
4) випарники для концентрованого розчину
гідроксиду літію
2.C. Матеріали
2.C.1. Сплави алюмінію, що мають такі з 7601 20,
[1C002] характеристики: 7604 10,
[1C202] 7604 29
a) межу міцності при розтягові 460 МПа 7604 21 00 00
(0,46 х 10(в ступ.9) Н/кв.м) або більше з 7608 20
при температурі 293 К (20 град.C); та
b) виготовлені у формі труб або
циліндричні тверді форми (включаючи
поковки) з зовнішнім діаметром понад 75 мм
Технічна У позиції 2.C.1 вислів "межа міцності при розтягові"
примітка. стосується алюмінієвих сплавів до або після термообробки
2.C.2. Берилій металевий, сплави, що містять 2825 90 20 00
[1C230] більш як 50 відсотків берилію за вагою, 2833 29 90 00
сполуки, що містять берилій, вироби з них 2834 29 10 00
та відходи або металобрухт з будь-чого, 2836 99 18 00
зазначеного у цій позиції 8112 11 10 00
8112 11 90 00
8112 19 00 00
Примітка. За позицією 2.C.2 контролю не підлягають:
a) металеві вікна для рентгенівських апаратів або для
пристроїв для каротажу свердловин;
b) профілі з оксидів берилію готові або як
напівфабрикати, спеціально розроблені для електронних
компонентів, або як підкладки для електронних схем;
c) берили (силікати берилію або алюмінію) як смарагди
або аквамарини
2.C.3. Вісмут, що має такі характеристики: 8106 00 10 00
[1C229] 8106 00 90 00
a) чистота 99,99 відсотка або більше за
вагою; та
b) вміст срібла менш як 10 частин на
мільйон за вагою
2.C.4. Бор збагачений ізотопом бор-10 ((10)B) 2804 50 10 00
[1C225] більше, ніж у природному ізотопному 2810 00 10 00
складі, як натуральний бор, сполуки, 2810 00 90 00
суміші, що містять бор, вироби з них, 2812 90 00 00
відходи та брухт з будь-чого, зазначеного 2813 90 90 00
вище 2849 90 10 00
2850 00 90 00
Примітка. У позиції 2.C.4 суміші, що містять бор, включають
матеріали, насичені бором
Технічна У природному стані вміст ізотопу бор-10 приблизно
примітка. становить 18,5 відсотка за вагою (20 відсотків атомних)

2.C.5. Кальцій, що має такі характеристики: 2805 21 00 00
[1C227]
a) містить менш як 1000 частин на мільйон
за вагою металевих домішок, інших ніж
магній; та
b) вміщує менш як 10 частин на мільйон за
вагою бору
2.C.6. Трифторид хлору (CIF(3)) 2812 90 00 00
[1C238]
2.C.7. "Волокнисті або ниткоподібні матеріали" та з 5402 10,
[1A002] препреги, зокрема такі, як: 5402 41 00 00
[1A202] 5404 10 10 00
[1C010] 5404 90 90 00
[1C210] 6815 10 10 00
6815 10 90 00
7019 12 00 00
7019 90 99 00
з 7019 19
7019 40 00 00
7019 51 00 00
7019 52 00 00
7019 59 00 00
7019 90 99 00
a) вуглецеві чи арамідні "волокнисті або
ниткоподібні" матеріали, що мають одну з
таких характеристик:
1) "питомий модуль пружності"
12,7 х 10(в ступ.6) м або вище; або
2) "питому міцність при розтягові"
23,5 х 10(в ступ.4) м або вище
Примітка. За підпозицією 2.C.7.a контролю не підлягають арамідні
"волокнисті або ниткоподібні матеріали", що містять
0,25 відсотка або більше за вагою поверхневого
модифікатора з волокна на ефірній основі
b) скляні "волокнисті або ниткоподібні
матеріали", що мають такі характеристики:
1) "питомий модуль пружності"
3,18 х 10(вступ.6) м або вище; та
2) "питому міцність при розтягові"
7,62 х 10(в ступ.4) м або вище;
c) просякнуті термореактивною смолою
безперервні нитки, ровінги, джгути чи
стрічки завширшки не більш як 15 мм
(препреги), виготовлені з вуглецевих або
скляних "волокнистих або ниткоподібних
матеріалів", зазначених у підпозиціях
2.C.7.a або 2.C.7.b
Технічна Смоляні форми є матрицею композиту
примітка.
Технічні 1. У позиції 2.C.7 "питомий модуль пружності" - це
примітки: модуль Юнга в Н/кв. м, поділений на питому вагу в
Н/куб.м виміряний при температурі 296 +(-) 2 К
(23 +(-) 2 град.C) та відносній вологості
50 +(-) 5 відсотків.
2. У позиції 2.C.7 "питома міцність при розтягові" - це
гранична міцність при розтягові в Н/кв. м, поділена на
питому вагу в Н/куб.м, виміряну при температурі
оточуючого середовища 296 +(-) 2 К (23 +(-) 2 град.C) і
відносній вологості 50 +(-) 5 відсотків
2.C.8. Гафній як метал, сплави та сполуки, що 2826 19 00 00
[1C231] містять понад 60 відсотків гафнію за 2825 90 80 00
вагою, вироби з них, відходи та 2827 39 90 00
металобрухт з будь-чого, зазначеного у цій 2827 49 90 00
позиції 2833 29 90 00
2834 29 90 00
2850 00 10 00
8112 91 10 00
8112 99 10 00
2.C.9. Літій збагачений ізотопом літію-6 ((6)Li) 2805 19 00 00
[1C233] більше, ніж його природний ізотопний 2845 90 90 00
склад, та продукти або пристрої, що 2851 00 80 00
містять збагачений літій як природний
літій, сплави, сполуки, суміші з вмістом
літію, вироби з нього, відходи або брухт з
будь-чого, зазначеного вище
Примітка. За позицією 2.C.9 контролю не підлягають
термолюмінесцентні дозиметри
Технічна Вміст ізотопу літію-6 в природному літії - 6,5 відсотка
примітка. за вагою (7,5 атомного відсотка)

2.C.10. Магній, що має такі характеристики: з 8104 11 00 00 [1C228] по
a) містить одночасно менш як 200 частин на 8104 90 00 00
мільйон за вагою металевих домішок, крім
кальцію; та
b) містить менш як 10 частин на мільйон за
вагою бору
2.C.11. Мартенситностаріюча сталь з межею міцності з 7224,
[1C116] при розтягові не менш як 2050 МПа 7225 30 00 00
[1C216] (2,050 х 10(в ступ.9) Н/кв.м) або більше з 7225 40
при температурі 293 К (20 град.C) 7225 50 00 00
з 7225 99
з 7225 91,
7226 92
з 7228 30,
7228 40,
7228 50
з 7304 10
7304 21 00 00
7304 29,
7304 51,
7304 59,
7304 90
Примітка. За позицією 2.C.11 контролю не підлягають вироби, жоден
лінійний розмір яких не перевищує 75 мм
Технічна Слова "з межею міцності" стосуються мартенситностаріючої
примітка. сталі до або після термообробки
2.C.12. Радій-226 (226(Ra), сплави радію-226, з 2844 40
[1C237] сполуки радію-226, суміші, що містять
радій-226, вироби з них та продукти або
пристрої з будь-чого, зазначеного вище
Примітка. За позицією 2.C.12 контролю не підлягають:
a) медичні аплікатори;
b) продукти або пристрої, що містять не більш як
0,37 ГБк радію-226
2.C.13. Титанові сплави, що мають такі з 8108 10
[1C002,b] характеристики: 8108 90 10 10
[1C202,b] 8108 90 30 00
8108 90 70 00
a) межа міцності при розтягові 900 МПа 8108 90 90 00
(0,9 х 10(в ступ.9) Н/кв.м) або більше при
293 К (20 град.C); та
b) форма труб або циліндричних твердих
форм (включаючи поковки) із зовнішнім
діаметром понад 75 мм
Технічна У позиції 2.C.13 слова "межа міцності при розтягові"
примітка. стосуються сплавів титану до або після термообробки
2.C.14. Вольфрам, карбід вольфраму та сплави з 8101 91
[1C226] вольфраму, що містять понад 90 відсотків 8101 92 00 00
вольфраму за вагою, і мають такі 8101 99 00 00
характеристики:
a) форма порожнистого симетричного
циліндра (включаючи сегменти циліндра) з
внутрішнім діаметром понад 100 мм, але
менш як 300 мм; та
б) маса понад 20 кг
Примітка. За позицією 2.C.14 контролю не підлягають вироби,
спеціально спроектовані як гирі або коліматори
гама-випромінювання
2.C.15. Цирконій з вмістом гафнію менш як 1 вагова 2825 60 00 00
[1C234] частина гафнію до 500 частин цирконію як 2825 90 80 00
металу, сплави, що містять понад 2826 19 00 00
50 відсотків цирконію за вагою, сполук, з 2827 39
виробів з них, відходів та металобрухту з 2827 60 00 00
будь-чого, зазначеного вище 7202 99 80 00
8109 10 10 00
8109 10 90 00
8109 90 00 00
Примітка. За позицією 2.C.15 контролю не підлягає цирконій у
вигляді фольги завтовшки 0,10 мм або менше
2.C.16. Нікель порошковий та пористий металевий 7502 10 00 00
[1C240] нікель як: 7504 00 00 00
7506 10 00 00
7507 11 00 00
Примітка. Нікелеві порошки, спеціально підготовлені для
виготовлення газових дифузійних бар'єрів, контролюються
відповідно до позиції 5 частини першої цього Списку
a) порошок нікелю, що має такі
характеристики:
1) вміст чистого нікелю 99 відсотків або
більше за вагою; та
2) середній розмір частинок менш як 10 мкм
при вимірах за стандартом ASTM B 330;
b) пористий металевий нікель, виготовлений
з матеріалів, які контролюються відповідно
до підпозиції 2.C.16.a

Примітка. За підпозицією 2.C.16 контролю не підлягають:
a) волокнисті порошки;
b) одиночні листи з пористого металевого
нікелю з площею листа 1000 кв.см або менше
Технічна За підпозицією 2.C.16.b контролю підлягає пористий
примітка. метал, який отримується шляхом пресування та спікання
матеріалу, зазначеного у підпозиції 2.C.16.a, з метою
отримання металевого матеріалу з дрібними порами у
структурі металу
2.C.17. Тритій, тритієві сполуки, суміші, у яких з 2844 40
[1C235] відношення чисел атомів тритію до водню
перевищує 1 частину до 1000, та вироби або
пристрої, що містять тритій, з будь-чого,
зазначеного у цій позиції
Примітка. За позицією 2.C.17 контролю не підлягають продукти або
пристрої, що містять менш як 1,48 ГБк тритію
2.C.18. Гелій-3 ((3)He), суміші, які містять 2845 90 90 00
[1C232] гелій-3, та вироби або пристрої, що
містять будь-що із зазначеного вище
Примітка. За позицією 2.C.18 контролю не підлягають продукти або
пристрої, що містять менш як 1 г гелію-3
2.C.19. Радіонукліди, що випромінюють з 2844 20,
[1C236] альфа-частинки, які мають період 2844 30,
піврозпаду 10 днів або більше, але менше 2844 40
ніж 200 років, у таких формах: 9022 29 00 00
9022 90 90 00
a) натуральні;
b) сполуки, що мають загальну
альфа-активність 37 ГБк на кілограм або
більше;
c) суміші, що мають загальну
альфа-активність 37 ГБк на кілограм або
більше;
d) вироби або пристрої, що містять будь-що
вищезазначене
Примітка. За позицією 2.C.19 контролю не підлягають продукти або
пристрої, що містять менш як 3,7 ГБк альфа-активності
2.D. Програмне забезпечення - відсутнє
2.E. Технологія
2.E.1. "Технологія" для "розробки", "виробництва"
[1E001] або "використання" обладнання, матеріалів
[1E101] чи "програмного забезпечення", зазначеного
[1E201] у позиціях від 2.A до 2.D
[1E202]
[2E001]
[2E002]
[2E201]
3. Обладнання та комплектуючі вироби для
розподілу ізотопів урану (інші ніж ті, що
включені до частини першої цього Списку)
3.A. Обладнання, пристрої та комплектуючі
вироби
3.A.1. Перетворювачі частоти або генератори, що 8502 40 90 00
[3A225] мають усі такі характеристики: 8504 40 99 00
8543 20 00 00
Примітка. Перетворювачі частоти або генератори, спеціально
розроблені або підготовлені для процесів, що протікають
у газовій центрифузі, контролюються позицією 5 частини
першої цього Списку
a) багатофазний вихід потужністю 40 Вт або
більше;
b) здатність працювати в інтервалі частот
від 600 до 2000 Гц;
c) сумарні нелінійні викривлення кращі
(менші) ніж 10 відсотків; та
d) регулювання частоти з точністю, кращою
(меншою) ніж 0,1 відсотка
Технічна Перетворювачі частоти за позицією 3.A.1 також відомі
примітка. як інвертори або конвертори
3.A.2. Лазери, лазерні підсилювачі та генератори 9013 20 00 00
[6A005] типу: 9013 90 10 00
[6A205] 9013 90 90 00
a) лазери на парах міді, що мають такі
характеристики:
1) працюють на довжині хвилі 500-600 нм;
та
2) мають середню вихідну потужність 40 Вт
або більшу;
b) аргонові іонні лазери, що мають такі
характеристики:
1) працюють на довжині хвилі 400-515 нм;
та
2) мають середню вихідну потужність
більшу, ніж 40 Вт;
c) лазер(и) з домішками неодиму (крім
скляних), з вихідною довжиною хвилі
1000-1100 нм, що мають будь-яку з
наступних характеристик:
1) мають імпульсне збудження та модуляцію
добротності з тривалістю імпульсу 1 нс або
більше та будь-яку з таких характеристик:
a) вихідний сигнал з однією поперечною
модою та середньою вихідною потужністю
понад 40 Вт; або
b) вихідний сигнал з кількома поперечними
модами та середньою вихідною потужністю
понад 50 Вт; або
2) забезпечують подвоєння частоти, яке дає
довжину хвилі вихідного випромінювання
500-550 нм, із середньою потужністю на
подвоєній частоті більше ніж 40 Вт;
d) одномодові імпульсні лазери на
барвниках, що перенастроюються та мають
усі такі характеристики:
1) довжина хвилі 300-800 нм;
2) середня вихідна потужність понад 1 Вт;
3) частота імпульсів понад 1 кГц;
4) тривалість імпульсу менш як 100 нс;
e) імпульсні лазерні підсилювачі або
генератори, що перенастроюються та мають
усі такі характеристики:
1) довжина хвилі 300-800 нм;
2) середня вихідна потужність понад 30 Вт;
3) частота імпульсів понад 1 кГц;
4) тривалість імпульсу менш як 100 нс
Примітка. За підпозицією 3.A.2.e контролю не підлягають генератори
в одномодовому режимі
f) олександритові лазери, що мають усі
такі характеристики:
1) довжина хвилі 720-800 нм;
2) ширина смуги 0,005 нм або менше;
3) частота імпульсів понад 125 Гц; та
4) середня вихідна потужність понад 30 Вт;
g) імпульсні лазери, які працюють на
двоокису вуглецю та мають усі такі
характеристики:
1) довжина хвилі 9000-11000 нм;
2) частота імпульсів понад 250 Гц;
3) середня вихідна потужність понад
500 Вт; та
4) тривалість імпульсу менш як 200 нс;
Примітка. За підпозицією 3.A.2.g контролю не підлягають більш
потужні (як правило, від 1 до 5 кВт) промислові CO(2)
лазери, які використовуються для різання та зварювання,
оскільки ці лазери працюють або в безперервному режимі,
або в імпульсному режимі з тривалістю імпульсу більш як
200 нс
h) імпульсні ексимерні лазери (XeF, XeCI,
KrF), які мають усі такі характеристики:
1) довжина хвилі 240-360 нм;
2) частота імпульсів понад 250 Гц; та
3) середня вихідна потужність понад
500 Вт;
i) параводневі рамановські фазообертачі,
сконструйовані для роботи на довжині хвилі
16 мкм та з частотою повторення понад
250 Гц
3.A.3. Клапани, які мають усі такі з 8481 10,
[2A226] характеристики: 8481 20,
8481 80,
a) номінальний розмір 5 мм або більше; 8481 90 00 00
b) мають сильфонні ущільнювачі; та
c) повністю виготовлені або покриті
алюмінієм, сплавом алюмінію, нікелем або
сплавом нікелю, що містить не менш як
60 відсотків нікелю за вагою
Технічна Для клапанів з різними вхідним та вихідним
примітка. діаметром зазначений вище параметр
номінального розміру у підпозиції 3.A.3.a
є найменшим діаметром
3.A.4. Надпровідні електромагнітні соленоїди, що 8505 19 90 00
[3A001. мають усі такі характеристики: 8505 30 00 00
e3] 8505 90 10 00
[3A201.b] 8505 90 90 00
a) здатність утворювати магнітні поля
понад 2 Тл;
b) відношення довжини до внутрішнього
діаметра понад 2;
c) внутрішній діаметр понад 300 мм; та
d) однорідність магнітного поля кращу, ніж
1 відсоток у межах центральних
50 відсотків внутрішнього об'єму
Примітка. За позицією 3.A.4 контролю не підлягають магніти,
спеціально розроблені для медичних ядерних
магнітно-резонансних (ЯМР) систем зображення, що
експортуються як їх складові частини
Примітка. Слова "складові частини" не обов'язково
означають фізичну частину того ж самого
обладнання. Допускаються окремі відвантаження
з різних джерел за умови, що у відповідних
експортних документах ясно зазначається
зв'язок "складових частин"
3.A.5. Потужні джерела живлення постійного 8504 21 00 00
[3A226] струму, що мають такі характеристики: з 8504 22
8504 33 90 00
8504 34 00 00
a) здатність працювати більш як 8 годин з 8504 40
при напрузі понад 100 В або більше і
вихідному струмі 500 А або більше; та
b) мають стабільність струму та напруги
кращу, ніж 0,1 відсотка впродовж 8 годин
3.A.6. Високовольтні джерела постійного струму, 8504 21 00 00
[3A227] що мають такі характеристики: з 8504 22
8504 33 90 00
8504 34 00 00
a) здатність створювати впродовж 8 годин з 8504 40
напругу 20 кВ або більше при вихідному
струмі 1 А або більше; та
b) мають стабільність струму чи напруги
кращу, ніж 0,1 відсотка впродовж 8 годин
3.A.7. Датчики тиску здатні вимірювати абсолютний 9026 20 30 00
[2B230] тиск у будь-якій точці діапазону від 0 до 9026 90 90 10
13 кПа, що мають дві характеристики: 9026 90 90 90
a) чутливі до тиску елементи, виготовлені
з алюмінію або із сплавів алюмінію чи
захищені ними, з нікелю чи сплавів нікелю
з вмістом нікелю понад 60 вагових
відсотків; та
b) мають такі параметри:
1) повна шкала менш як 13 кПа і точність
краща, ніж +(-) 1 відсоток повної шкали;
або
2) повна шкала 13 кПа або більше і
точність краща, ніж +(-) 130 Па
Технічні 1. У позиції 3.A.7 датчики тиску - це пристрої, які
примітки: перетворюють вимірюваний тиск в електричний сигнал.
2. У позиції 3.A.7 під терміном "точність" розуміється
нелінійність, гістерезис та відтворюваність при
температурі навколишнього середовища
3.A.8. Вакуумні насоси, що мають усі такі 8414 10 30 00
[2B231] характеристики: 8414 10 50 00
8414 10 80 00
з 8414 80,
8414 90
a) діаметр входу 380 мм або більше;
b) швидкість відкачування 15 куб.м/с або
більше; та
c) здатність підгримувати граничний вакуум
кращий, ніж 13,3 мПа
Технічні 1. Швидкість відкачування визначається в точці
примітки: вимірювання з використанням азоту або повітря.
2. Граничний вакуум - це величина вакууму, яка
встановлюється на вході насоса у разі його закриття
3.B. Обладнання для випробування та виробництва
3.B.1. Електролізні чарунки для виробництва фтору 8543 30 10 00
[1B225] продуктивністю понад 250 г фтору за годину 8543 30 30 00
8543 30 80 00
8545 19 10 00
3.B.2. Обладнання для виготовлення та складання 8207 30 10 00
[2B228] роторів, а також оправки та фасонні штампи з 8462 21
для сильфонів, а саме: 8462 29 91 00
8462 99 91 00
a) монтажне обладнання для складання з 8462 99
трубних секцій ротора газової центрифуги, 8466 10 10 00
діафрагм та кришок з 8466 20
Примітка. За підпозицією 3.B.2.a контролю підлягають прецизійні
оправки, фіксатори та пристосування для гарячої посадки
b) юстирувальне обладнання для центрування
трубних секцій ротора газової центрифуги
вздовж загальної осі
Технічна У підпозиції 3.B.2.b обладнання, як правило, складається
примітка. з прецизійних вимірювальних датчиків, зв'язаних з
комп'ютером, який контролює роботу, наприклад,
пневматичних силових циліндрів, що використовуються для
центрування трубних секцій ротора
c) оправки та штампи для виготовлення
гофрових сильфонів
Технічна У підпозиції 3.B.2.c сильфони мають усі такі
примітка. характеристики:
1) внутрішній діаметр від 75 до 400 мм;
2) довжину 12,7 мм або більше;
3) глибину гофри понад 2 мм; та
4) виготовлені з високоміцних сплавів
алюмінію, мартенситностаріючої сталі чи
"волокнистих або ниткоподібних матеріалів"
3.B.3. Відцентрові багатопланові балансувальні 9031 10 00 00
[2B229] машини, стаціонарні або пересувні,
горизонтальні або вертикальні, а саме:
a) цетрифугальні балансувальні машини, які
призначені для балансування гнучких
роторів, що мають довжину 600 мм або
більше та усі такі характеристики:
1) шарнір або вал діаметром 75 мм або
більше;
2) здатність балансувати масу від 0,9 до
23 кг; та
3) здатність балансувати із швидкістю
обертання понад 5000 об./хв;
b) центрифугальні балансувальні машини,
які призначені для балансування
компонентів циліндричного ротора та мають
усі такі характеристики:
1) вал діаметром понад 75 мм;
2) здатність балансувати масу від 0,9 до
23 кг;
3) здатність балансувати до рівня
залишкового дисбалансу 0,010 кг х мм/кг у
площині або менше;
4) ремінний привід
3.B.4. Намотувальні машини та пов'язане з ними 8445 13 00 00
[1B001.a] обладнання: 8445 19 00 00
[1B1О1.a] 8445 40 00 00
[1B201] 8445 90 00 00
8448 39 00 00
з 8466 20,
8537 10
a) намотувальні машини, що мають усі такі
характеристики:
1) рух, пов'язаний з розміщенням,
обгортанням та намотуванням волокон,
координується та програмується у двох або
більше осях;
2) спеціально розроблені для виготовлення
композитних та шаруватих структур із
"волокнистих або ниткоподібних
матеріалів";
3) здатність намотування циліндричних
роторів діаметром від 75 до 400 мм та
завдовжки 600 мм або більше;
b) координуючі та програмуючі контрольні
пристрої для намотувальних машин згідно з
підпозицією 3.B.4.a;
c) прецизійні оправки для намотувальних
машин згідно з підпозицією 3.B.4.a
3.B.5. Електромагнітні сепаратори ізотопів, 8401 20 00 00
[1B226] призначені для роботи з одним або кількома
джерелами іонів або обладнані ними, здатні
забезпечувати сумарний струм пучка іонів
50 мА або більше
Примітки: 1. За позицією 3.B.5 контролю підлягають сепаратори, які
забезпечують збагачення стабільними ізотопами, у тому
числі й урану
Примітка. Сепаратор, здатний розділяти ізотопи свинцю з
різницею на одну масову одиницю, забезпечує
збагачення ізотопами урану з різницею на три
одиниці мас
2. За позицією 3.B.5 контролю підлягають як сепаратори з
іонними джерелами і колекторами в магнітному полі,
так і конфігурації, у яких вони знаходяться поза
полем
Технічна Одиночне джерело іонів із струмом 50 мА не може
примітка. забезпечити виробництво більш як 3 г високозбагаченого
урану (ВЗУ) за рік із сировини природного урану

3.B.6. Мас-спектрометри, які здатні вимірювати 9027 30
[3A233] іони з масою 230 атомних одиниць або 9027 80 97 00
більше, що мають роздільну здатність
крашу, ніж 2 до 230, та іонні джерела для
них, а саме:
Примітка. Мас-спектрометри спеціально призначені або підготовлені
для аналізу зразків шестифтористого урану в режимі
реального часу, зазначені у позиції 5 частини першої
цього Списку
a) плазмові мас-спектрометри з індуктивним
зв'язком (ПМС/ІЗ);
b) мас-спектрометри тліючого розряду
(МСТР);
c) термоіонні мас-спектрометри (ТІМС);
d) мас-спектрометри електронного
бомбардування, що мають камерне джерело,
сконструйоване з матеріалів, стійких до
впливу урану UF(6), або облицьовані такими
матеріалами;
e) мас-спектрометри з молекулярним пучком,
такі, що мають:
1) камеру джерела, виготовлену з
нержавіючої сталі чи молібдену або
облицьовану чи покриту ними та обладнану
холодною пасткою, що забезпечує
охолодження до 193 К (-80 град.C) або
нижче; або
2) камеру джерела, виготовлену або
покриту чи облицьовану матеріалами,
стійкими до впливу урану UF(6);
f) мас-спектрометри, обладнані фтористим
мікроджерелом іонів, розроблені для
використання з актиноїдами або фторидами
актиноїдів
3.C. Матеріали - відсутні
3.D. Програмне забезпечення
3.D.1. Програмне забезпечення, спеціально
[1D001] розроблене для використання в обладнанні,
[1D101] зазначеному в позиціях 3.B.3 або 3.B.4
[1D201]
3.E. Технологія
3.E.1. Технологія для "розробки", "виробництва"
[1E101] та "використання" обладнання, матеріалів
[1E201] або "програмного забезпечення", зазначених
[2E001] у позиціях 3.A - 3.D
[1E002]
[2E201]
[3E001]
[3E102]
[3E201]
[3E101]
[6E001]
[6E002]
[6E201]
4. Установки для виробництва важкої води та
обладнання, пов'язане з ними (інші, ніж
ті, що включені до частини першої цього
Списку)
4.A. Обладнання, пристрої та комплектуючі
4.A.1. Спеціалізовані збірки, призначені для 8401 20 00 00
[1A226] відокремлення важкої води від звичайної, 8419 40 00 00
що мають такі характеристики:
a) виготовлені з фосфористої бронзи,
хімічно оброблені з метою поліпшення
змочуваності; та
b) призначені для використання у вакуумних
дистиляційних баштах
4.A.2. Насоси для перекачування розчинів 8401 20 00 00
[1B230] каталізатора з розведеного або з 8413 50,
концентрованого аміду калію в рідкому 8413 70
аміаку (KNH(2)/NH(3), які мають усі такі 8413 81 90 00 характеристики:
a) герметичні (тобто герметично запаяні);
b) потужність понад 8,5 куб.м/год; та
c) мають одну з таких характеристик:
1) для концентрованих розчинів аміду калію
(1 відсоток або більше) з робочим тиском
1,5-60 МПа; або
2) для розбавлених розчинів аміду калію
(менш як 1 відсоток) з робочим тиском
20-60 МПа;
4.A.3. Турборозширювачі або турборозширювальні з 8406 82,
[1B232] компресорні установки, що мають усі такі 8406 90
характеристики: 8414 81 90 00
з 8411 82
8414 80 90 00
8414 90 90 00
a) розроблені для роботи при температурах
на виході 35 К (-238 град.C) або нижче; та
b) з пропускною спроможністю газоподібного
водню 1000 кг/год або більше
4.B. Обладнання для випробування та виробництва
4.B.1. Водо-сірководневі обмінні колони з 8401 20 00 00
[1B229] піддонами та внутрішні контактори для них, з 8419 89
а саме:
Примітка. Щодо колон, спеціально розроблених або підготовлених для
виробництва важкої води, див. позицію 6 частини першої
цього Списку
a) водо-сірководневі обмінні колони з
піддонами, що мають усі такі
характеристики:
1) здатні працювати при тиску 2 МПа або
більше;
2) виготовлені з вуглецевої сталі з
розміром аустенітних зерен номер 5 або
вище (ASTM або еквівалентний стандарт); та
3) діаметр 1,8 м або більше;
б) внутрішні контактори для
водо-сірководневих обмінних колон з
піддонами, зазначених у підпозиції 4.B.1.a
Технічна Внутрішні контактори колон являють собою сегментовані
примітка. піддони, що мають ефективний діаметр у складеному
вигляді 1,8 м або більше, розроблені з метою
забезпечення протиструмного контакту та виготовлені з
матеріалів, стійких до корозійного впливу сумішей
сірководню і води. Матеріали, стійкі до корозійного
впливу сумішей сірководню та води, у цій позиції
визначаються як вуглецеві сталі з вмістом вуглецю 0,03
відсотка або менше. Це можуть бути сітчасті, провальні
чи ковпачкові тарілки та спіральні насадки
4.B.2. Водневі кріогенні дистиляційні колони, що 8401 20 00 00
[1B228] мають усі такі характеристики: 8419 40 00 00
a) спроектовані для роботи з внутрішньою
температурою 35 К (-238 град.C) або нижче;
b) спроектовані для роботи з внутрішнім
тиском від 0,5 до 5 МПа;
c) виготовлені:
1) з дрібнозернистих нержавіючих сталей
серії 300 з низьким вмістом сірки та
розміром зерен номер 5 або більше (ASTM
або еквівалентний стандарт); або
2) з еквівалентних кріогенних матеріалів,
сумісних з воднем; та
d) що мають внутрішній діаметр 1 м або
більше та ефективну довжину 5 м або більше
4.B.3. Аміачні синтезуючі конвертори або 8401 20 00 00
[1B227] синтезуючі секції, у яких газ, що 8419 89 98 00
синтезується (азот та водень), вибирається
з аміачно-водневої обмінної колони
високого тиску, а синтезований аміак
повертається до цієї ж колони
4.C. Матеріали - відсутні
4.D. Програмне забезпечення - відсутнє
4.E. Технологія
4.E.1. Технологія для "розробки", "виробництва"
[1E001] та "використання" обладнання, матеріалів
[1E201] або "програмного забезпечення", зазначених
у позиціях 4.A - 4.D
5. Обладнання для випробування, вимірювання
та розроблення ядерних вибухових пристроїв
5.A. Обладнання, пристрої та комплектуючі
вироби
5.A.1. Фотопомножувачі, що мають усі такі 8540 89 90 00
[6A202] характеристики:
a) площа фотокатода понад 20 кв.см; та
b) час наростання імпульсу на аноді менш
як 1 нс
5.B. Обладнання для випробування та виробництва
5.B.1. Імпульсні рентгенівські генератори або 8543 19 00 00
[3A201.c] імпульсні електронні прискорювачі, що 8543 20 00 00
мають один з комплектів характеристик: 9022 19 00 00
a) 1) пікова енергія електронів
прискорювача 500 кеВ або більше, але менш
як 25 МеВ; та
2) якість (К) 0,25 або більше; або
b) 1) пікова енергія електронів
прискорювача 25 МеВ або більше; та
2) пікова потужність понад 50 МВт
Примітка. За позицією 5.B.1 контролю не підлягають прискорювачі,
які є складовими частинами пристроїв, призначених для
інших цілей, ніж отримання електронних пучків або
рентгенівського випромінювання (наприклад електронна
мікроскопія) та призначених для медичних цілей
Технічні 1. Якість К визначається за формулою:
примітки: K = 1,7 х 10(в ступ.3) х V(в ступ.2,65) х Q, де V -
пікова енергія електронів у мільйонах електрон-вольтів,
Q - сумарний прискорений заряд у кулонах, якщо
тривалість імпульсу пучка прискорювача менша або
дорівнює 1 мкс. Якщо тривалість пучка прискорювача
більша 1 мкс, то Q - це максимальний прискорений заряд
за 1 мкс. Q дорівнює інтегралу i по t, по інтервалу S,
який являє собою величину, меншу 1 мкс, або тривалість
імпульсу пучка з Q = інтеграл idt, де i - струм пучка в
амперах, а t - час у секундах.
2. Пікова потужність дорівнює добутку пікової енергії у
вольтах та пікового струму пучка в амперах.
3. У пристроях, що базуються на мікрохвильових
прискорювальних порожнинах, тривалість імпульсного
пучка - це найменша з двох величин: 1 мкс або тривалості
згрупованого пакета імпульсів пучка, яка визначається
тривалістю імпульсу мікрохвильового модулятора.
4. У пристроях, що базуються на мікрохвильових
прискорювальних порожнинах, піковий струм пучка - це
середня величина струму протягом тривалості згрупованого
пакета імпульсів пучка
5.B.2. Багатокаскадні газові гармати або інші з 9024
[2B232] високошвидкісні системи гармат (котушкові, 9304 00 00 00
електромагнітні, електротермічні або інші
перспективні системи), здатні прискорювати
снаряди до швидкості 2 км/с або більше
5.B.3. Механічні дзеркальні камери, що обертаються, 9001 90 90 00
[6A203.a] та спеціально розроблені для них компоненти: 9002 90 90 00
9006 59 00 00
9006 99 90 00
a) механічні рамкові камери із швидкістю
запису понад 225 000 кадрів за секунду;
b) трекові камери із швидкістю запису
більш як 0,5 мм/мкс
Примітка. У позиції 5.B.3 компоненти таких камер включають у себе
синхронізуючу електроніку і роторні агрегати, які
складаються з турбін, дзеркал та підшипників
5.B.4. Електронні трекові та рамкові камери, з 8540 20
[6A203.b] трубки і пристрої 9006 59 00 00
9006 99 90 00
a) електронні трекові камери з роздільною
здатністю за часом 50 нс або менше;
b) трекові трубки для камер, зазначені у
підпозиції 5.B.4.a;
c) електронні (або обладнані електричними
затворами) рамкові камери з часом
експозиції 50 нc або менше;
d) рамкові трубки та напівпровідникові
пристрої для отримання зображення для
використання з камерами, зазначеними у
підпозиції 5.B.4.c, а саме:
1) трубки підсилювачів зображення з
ближнім фокусуванням, що мають фотокатод,
осаджений на прозоре струмопровідне
покриття для зменшення темпового опору
фотокатода;
2) суперкремнекони з керуючим електродом,
у яких швидкодіюча система дозволяє
стробувати фотоелектрони від фотокатода
раніше, ніж вони досягнуть анода
суперкремнекону;
3) електрооптичні затвори (чарунки Керра
або Поккельса); або
4) інші рамкові трубки та
напівпровідникові пристрої відображення,
що мають швидкодіючий затвор з часом
спрацювання менше як 50 нс, спеціально
розроблені для камер, зазначених у
підпозиції 5.B.4.b
5.B.5. Спеціалізовані прилади для гідродинамічних 8543 90 80 00
[6A225] експериментів: 8548 90 90 00
[6A226] 9013 20 00 00
9026 20 30 00
з 9026 80,
9026 90
a) інтерферометри для вимірювання
швидкостей, які перевищують 1 км/сек за
інтервал часу менший ніж 10 мкс;
b) манганінові датчики тиску понад 10 ГПа;
c) кварцові датчики тиску понад 10 ГПа
Примітка. За підпозицією 5.B.5.a контролю підлягають
інтерферометри для вимірювання швидкостей для будь-якого
рефлектора та допплерівські лазерні інтерферометри
5.B.6. Швидкісні імпульсні генератори, що мають 8543 20 00 00
[3A230] такі характеристики:
a) напруга на виході понад 6 В при
резистивному навантаженні менш як 55 Ом;
та
b) "час передачі імпульсу" менш як 500 пс
Технічна У підпозиції 5.B.6.b "час передачі
примітка. імпульсу" визначається як часовий інтервал
між 10 та 90 відсотками амплітуди напруги
5.C. Матеріали - відсутні
5.D. Програмне забезпечення - відсутнє
5.E. Технологія
5.E.1. "Технологія" для "розробки", "виробництва"
[3E001] та "використання" обладнання, матеріалів
[3E201] або "програмного забезпечення", зазначених
[6E001] у позиціях 5.A - 5.D
[6E002]
[6E201]
6. Компоненти для ядерних вибухових пристроїв
6.A. Обладнання, пристрої та комплектуючі вироби
6.A.1. Детонатори та багатоточкові ініціювальні з 3603 00
[6A232] системи:
a) електродетонатори вибухових речовин:
1) іскрові;
2) струмові;
3) ударної дії;
4) ініціатори з фольгою, що вибухає;
b) пристрої, які використовують один або
кілька детонаторів, призначених для майже
одночасного ініціювання вибухової речовини
на поверхні площею понад 5000 кв.мм за
єдиним сигналом з різночасністю по всій
площі менш як 2,5 мкс
Примітка. За позицією 6.A.1 контролю не підлягають детонатори, які
використовують тільки первинні вибухові речовини,
зокрема такі, як азид свинцю
Технічна У позиції 6.A.1 детонатори використовують малий
примітка. електричний провідник (іскровий, струмовий чи фольгу),
який випаровується, коли через нього проходить потужний
електричний імпульс. У підривниках безударних типів
провід, який вибухає, ініціює хімічну детонацію в
чутливій вибуховій речовині, яка контактує з ним,
зокрема такій, як РЕТН (пентаеритритолтетранітрат). В
ударних детонаторах вибуховий випар електричного
провідника приводить у рух "ударник" або "пластинку" в
зазорі, і вплив пластинки на вибухову речовину дає
початок хімічній детонації. Ударник у деяких
конструкціях прискорюється магнітним полем. Термін
"фольговий, що вибухає" детонатор може стосуватися
детонаторів з провідником, який вибухає, і детонаторів
ударного типу. Крім того, замість терміна "детонатор"
іноді вживається термін "ініціатор"
6.A.2. Пускові пристрої та еквівалентні імпульсні з 3603 00
[3A229] генератори великої сили струму: 8543 20 00 00
8543 90 80 00
8548 90 90 00
a) пускові пристрої детонаторів вибухових
речовин, розроблені для запуску паралельно
керованих детонаторів, зазначених у
позиції 6.A.1;
b) модульні електричні імпульсні
генератори, що мають усі такі
характеристики:
1) спроектовані для портативного,
мобільного та жорсткого режиму
використання;
2) виконані у пилонепроникному корпусі;
3) здатні до виділення запасеної енергії
протягом менш як 15 мкс;
4) які дають на виході струм понад 100 А;
5) з часом наростання імпульсу менш як
10 мкс при опорі навантаження менш як
40 Ом;
6) жоден з розмірів не перевищує 25,4 см;
7) вага менш як 25 кг; та
8) пристосовані для використання у
розширеному температурному діапазоні
(від - 50 град.C до 100 град.C) або
визначені як придатні для використання у
космосі
Примітка. У підпозиції 6.A.2.b контролю підлягають генератори для
ксенонових імпульсних ламп
Технічна У підпозиції 6.A.2.b.5 "час наростання" визначається як
примітка. часовий інтервал між рівнями 10 та 90 відсотків
амплітуди струму при роботі на резистивне навантаження
6.A.3. Перемикальні пристрої, зокрема такі, як: 8535 90 00 00
[3A228] 8540 89 90 00
a) трубки з холодним катодом, незалежно
від того, заповнені вони газом або ні, які
діють як іскровий проміжок, та мають усі
такі характеристики:
1) містять три або більше електродів;
2) анодна пікова напруга 2,5 кВ або
більше;
3) анодний піковий струм 100 А або більше;
та
4) анодне запізнювання 10 мкс або менше
Примітка. За підпозицією 6.A.3.a контролю підлягають газові
критронові трубки та вакуумні спритронові трубки
b) керовані іскрові розрядники, що мають
такі характеристики:
1) анодне запізнювання 15 мкс або менше;
та
2) розраховані на піковий струм 500 А або
більше;
c) модулі або збірки для швидкого
перемикання, що мають усі такі
характеристики:
1) анодна пікова напруга понад 2 кВ;
2) анодний піковий струм 500 А або більше;
та
3) час включення 1 мкс або менше
6.A.4. Імпульсні розрядні конденсатори, що мають 8532 23 00 00
[3A201.a] один з комплектів характеристик: 8532 24 10 00
8532 25 00 00
8532 29 00 00
a) 1) напруга понад 1,4 кВ;
2) запас енергії понад 10 Дж;
3) ємність понад 0,5 мкФ;
4) послідовна індуктивність менш як
50 нГн; або
b) 1) напруга понад 750 В;
2) ємність понад 0,25 мкФ; та
3) послідовна індуктивність менш як 10 нГн
6.A.5. Системи нейтронних генераторів, які 8479 89 98 90
[3A231] включають трубки, що мають такі 8543 19 00 00
характеристики: 9027 80 95 00
9027 80 97 00
a) сконструйовані для роботи без
зовнішньої вакуумної системи; та
b) використовують електростатичне
прискорення для індукування
тритієво-дейтерієвої ядерної реакції
6.B. Обладнання для випробування та виробництва -
відсутнє
6.C. Матеріали
6.C.1. Потужні вибухові речовини або суміші, що 3602 00 00 00
[1C239] містять понад 2 відсотки за вагою
будь-якої з таких речовин:
a) циклотетраметилентетранітраміну
(октогену) (HMX) (CAS 2691-41-0);
b) циклотриметилентринітраміну (гексогену)
(RDX) (CAS 121-82-4);
c) триамінотринітробензолу (TATB) (CAS
3058-38-6);
d) гексанітростильбену (HNS) (CAS
20062-22-0); або
e) будь-якої вибухової речовини з
кристалічною щільністю понад
1,8 г/куб.см, що має швидкість детонації
понад 8000 м/с
6.D. Програмне забезпечення - відсутнє
6.E. Технологія
6.E.1. Технологія для "розробки", "виробництва"
[1E001] та "використання" обладнання, матеріалів
[1E201] або "програмного забезпечення", що
[3E001] зазначені у позиціях 6.A - 6.D
[3E201]
[6E001]
[6E002]

Загальні примітки до цього Списку
Відомості про зобов'язання (гарантії) в окремих випадках за
рішенням Держекспортконтролю можуть не вноситися до
зовнішньоекономічного договору (контракту), а імпортний сертифікат
або його аналог може не надаватися у разі здійснення експорту
товарів, зазначених у цьому Списку, до країн, які є членами
міжнародного режиму експортного контролю "Група ядерних
постачальників".
Визначення
"Волокнисті та ниткоподібні матеріали" - безперервні
"мононитки", "нитки", "ровінги", "джгути" або "стрічки".
Примітки: 1. "Нитка або мононитка" - найменший інкремент волокна,
як правило, кілька мікронів у діаметрі.
2. "Ровінг" - пучок (як правило, 12-120) приблизно
паралельних "пасом".
3. "Пасмо" - пучок волокон (як правило, більш як 200),
укладених приблизно паралельно.
4. "Стрічка" - матеріал із переплетених між собою або
неоднаково спрямованих ниток, пасом, ровінгів, джгугів
або ниток тощо, як правило, попередньо просякнутих
смолою.
5. "Джгут" - пучок ниток, звичайно приблизно
паралельних.
6. "Нитка" - пучок скручених пасом.
"Загальнодоступне" - для цілей цього Списку - "технологія"
або "програмне забезпечення", доступні для їх подальшого
розповсюдження без обмежень. (Обмеження, які випливають з
авторського права, не виключають "технологію" чи "програмне
забезпечення" із "загальнодоступних".)
"Контурне керування" - рух з "числовим керуванням" по двох
або більше осях згідно з командами, що визначають наступну
необхідну позицію та необхідні швидкості подачі до цієї позиції.
Ці швидкості подачі змінюються одна щодо одної так, що створюється
бажаний контур (див. ISO 2806-1980).
"Кутове відхилення" - максимальна різниця між кутовим та дуже
точно виміряним фактичним кутовим положенням, після того, як
кріплення деталі, що обробляється, повертається щодо початкового
положення на столі (див. VDI/VDE 2617, проект: "Обертові столи в
приладах для вимірювання координат").
"Лінійність" - вимірюється, як правило, як нелінійність - це
максимальне позитивне або негативне відхилення дійсної
характеристики (середнє між верхнім і нижнім показниками) від
прямої лінії, розташованої таким чином, що вона вирівнює та
зводить до мінімуму максимальні відхилення.
"Мікропрограма" - послідовність елементарних команд, що
зберігаються у спеціальній пам'яті, виконання яких ініціюється
введенням її регістра команд для посилання.
"Мононитка" - див. визначення терміна "Волокнисті або
ниткоподібні матеріали".
"Невизначеність вимірювань" - характеристичний параметр, що
визначає, у якому діапазоні навколо вихідного значення точне
значення вимірюваної величини знаходиться з вірогідністю
95 відсотків. Це включає в себе нескомпенсовані систематичні
відхилення, нескомпенсований люфт та випадкові відхилення (див.
VDI/VDE 2617).
"Нитка" - див. визначення терміна "волокнисті або
ниткоподібні матеріали".
"Пасмо" - див. визначення терміна "волокнисті або
ниткоподібні матеріали".
"Програма" - послідовність команд для виконання або
перетворення у форму, яка підлягає виконанню електронним
комп'ютером.
"Програмне забезпечення" - набір однієї або більше "програм"
чи "мікропрограм", зафіксованих на будь-якому матеріальному носії.
"Ровінг" - див. визначення терміна "волокнисті або
ниткоподібні матеріали".
"Роздільна здатність" - найменший приріст показників
вимірювального приладу; для цифрових приладів - найменший значущий
біт (див. ANSI B-89.1.12).
"Стрічка" - див. визначення терміна "волокнисті або
ниткоподібні матеріали".
"Точність" - вимірюється, як правило, як неточність -
визначається як максимальне позитивне або негативне відхилення
зазначеної величини від прийнятого стандартного або істинного
значення.
"Точність позиціювання" верстатів з "числовим програмним
керуванням" повинна визначатися та подаватися відповідно до
позиції 1.B.2 цього Списку з урахуванням викладених нижче вимог:
a) умови випробувань (ISO/DIS 230/2, пункт 3):
1) за 12 годин до та під час вимірювань верстат та обладнання
для вимірювання точності повинні знаходитися в умовах однієї й
тієї ж температури навколишнього середовища. У період підготовки
до вимірювання напрямні верстата повинні постійно циклічно
працювати так само, як це буде відбуватися під час вимірювання
точності;
2) верстат повинен бути обладнаним будь-якою механічною,
електронною або закладеною у програмному забезпеченні системою
компенсації, яка експортується разом з ним;
3) точність вимірювального обладнання повинна бути хоча б у
чотири рази кращою, ніж очікувана точність верстата;
4) джерело електроживлення приводів напрямних повинне
відповідати таким вимогам:
i) коливання мережевої напруги не повинні перевищувати
+(-) 10 відсотків номінального рівня напруги;
ii) коливання частоти не повинні перевищувати +(-) 2 Гц
номінального значення;
iii) збої або порушення електроживлення не допускаються;
б) програма випробувань (ISO/DIS 230/2, пункт 4):
1) швидкість подачі (швидкість напрямних) під час вимірювання
повинна бути такою, щоб забезпечувалася швидка поперечна подача.
Примітка. Для верстатів, які забезпечують отримання поверхні
оптичної якості, швидкість подачі повинна дорівнювати або бути
меншою ніж 50 мм/хв.
2) вимірювання повинні проводитися за наростаючою від однієї
межі зміни координати до іншої без повернення до вихідного
положення для кожного руху до кінцевої позиції;
3) під час випробування ті координати, які не піддаються
вимірюванню, повинні знаходитися у середньому положенні;
в) подання результатів випробування (ISO/DIS 230/2, пункт 2):
результати вимірювання повинні включати:
1) "точність позиціювання" (A) та
2) середню реверсивну похибку (B).
"Технологія" - спеціальна інформація, необхідна для
"розробки", "виробництва" або "використання" будь-якого виробу,
включеного до цього Списку. Ця інформація може надаватися у формі
"технічних даних" або "технічної допомоги".
"Числове керування" - автоматичне керування процесом, яке
здійснюється за допомогою пристрою, що використовує числові дані,
що, як правило, вводяться під час виконання операцій
(див. ISO 2382).
"Фундаментальні наукові дослідження" - експериментальні або
теоретичні роботи, які проводяться переважно з метою отримання
нових знань про фундаментальні принципи явищ та фактів, що
спостерігаються, а не для досягнення визначеної практичної мети
або завдання.
"Розробка" - усі стадії робіт до серійного "виробництва",
зокрема такі, як проектування, проектне дослідження, аналіз
проектів, проектні концепції, складання та випробування
прототипів, схеми дослідного виробництва, технічна документація,
процес передачі технічної документації у виробництво,
конструктивне виконання конфігурацій, конструктивне виконання
складання, макетування.
"Виробництво" - усі виробничі стадії, зокрема такі, як
конструювання, технологія виробництва, виготовлення, інтеграція,
монтаж (складання), контроль, випробування, забезпечення якості.
"Технічна допомога" - може набувати таких форм, як проведення
інструктажів, підвищення кваліфікації, навчання, практичне
освоєння методів роботи, надання консультацій.
Примітка. "Технічна допомога" може включати передачу
"технічних даних".
"Технічні дані" - можуть надаватися у таких формах, як
світлокопії, плани, діаграми, моделі, формули, технічні проекти та
специфікації, посібники користувача та інструкції, які викладено
на папері або записано на інших носіях чи пристроях, зокрема
таких, як диск, стрічка, постійний запам'ятовуючий пристрій.
"Використання" - експлуатація, установка (у тому числі монтаж
на місці), технічне обслуговування (перевірка), ремонт,
капітальний ремонт та відновлення.
Перелік скорочень
У цьому переліку використовується Міжнародна система одиниць
(СИ). В усіх випадках фізична величина, визначена в одиницях
системи СИ, повинна розглядатися як офіційно рекомендована
контрольна величина. Однак деякі параметри машин та механізмів
наведено у їх звичних одиницях, що не належать до системи СИ.
Використані загальноприйняті скорочення (та їх префікси, що
визначають розмір) у цьому Списку наведено нижче:
А - ампер(и) Вк - бекерель(і) В - вольт(и) Вт - ват(и) г - грам(и) ГБк - гігабекерель(і) год - година(и) ГГц - гігагерц(и) ГПа - гігапаскаль(і) Гн - генрі Гр - грей Гц - герц(и) дБ - децибел(и) Дж - джоуль(і) К - кельвін(и) кВ - кіловольт(и) кеВ - тисяча електронвольт(ів) кВт - кіловат(и) кг - кілограм(и) кГц - кілогерц(и) Кі - кюрі кН - кілоньютон(и) кПа - кілопаскаль(і) л - літр(и) м - метр(и) мА - міліампер(и) МВ - мегавольт(и) МВт - мегават(и) МГц - мегагерц(и) МеВ - мільйон електронвольт(ів) МПа - мегапаскаль(і) мл - мілілітр(и) мм - міліметр(и) мкм - мікрометр(и) мкс - мікросекунда(и) мкФ - мікрофарада(и) Н - ньютон(и) нГн - наногенрі нм - нанометр(и) нс - наносекунда(и) об/хв - обертів за хвилину пс - пікосекунда(и) с - секунда(и) см - сантиметр(и) град.С - градус(и) за Цельсієм Тл - тесла g - гравітаційне прискорення (981 м/кв.с)
( Додаток в редакції Постанов КМ N 196 ( 196-2001-п ) від
28.02.2001, N 1493 ( 1493-2002-п ) від 11.10.2002 )вгору