Документ 302-2015-п, попередня редакція — Редакція від 22.12.2015, підстава - 1042-2015-п
( Остання подія — Редакція, відбудеться 06.10.2019, підстава - 683-2019-п. Подивитися в історії? )
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 березня 2015 р. № 302
Київ

Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 621 від 19.08.2015
№ 1042 від 04.12.2015}

Відповідно до частини другої статті 15 Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

зразок та технічний опис бланка паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм згідно з додатками 1 і 2;

зразок та технічний опис бланка паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія, згідно з додатками 3 і 4;

Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України, що додається.

2. Запровадити з 1 січня 2016 р. оформлення і видачу паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм та паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія, зразки бланків яких затверджено цією постановою, із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру.

3. Установити, що до завершення роботи із запровадження оформлення і видачі паспорта громадянина України, зразки бланків якого затверджено цією постановою, паспорт громадянина України може оформлятися з використанням бланка попереднього зразка.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 31
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 302
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 4 грудня 2015 р. № 1042)

ЗРАЗОК
бланка паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм

Лицьовий бік

Зворотний бік

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 1042 від 04.12.2015}Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 302
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 4 грудня 2015 р. № 1042)

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм

1. Бланк паспорта громадянина України (далі - паспорт) виготовляється у формі пластикової картки типу ID-1, що містить безконтактний електронний носій. Формат картки становить 54 х 85,6 міліметра та може мати допустимі відхилення відповідно до стандарту ДСТУ ISO/IEC 7810:2008.

2. У паспорт імплантовано безконтактний електронний носій, який відповідає вимогам нормативних документів України у сфері технічного та криптографічного захисту інформації. Безконтактний електронний носій відповідає вимогам стандарту ISO/IEC 14443 щодо запису і зчитування даних.

До безконтактного електронного носія вноситься інформація, яка зазначена на лицьовому та зворотному боці паспорта, біометричні дані, параметри особи (відцифрований образ обличчя, відцифрований підпис особи), а також дані щодо забезпечення захисту інформації, що внесена на безконтактний електронний носій, відповідно до вимог Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” (далі - Закон).

До безконтактного електронного носія може бути внесена додаткова змінна інформація, передбачена Законом.

3. Для виготовлення паспорта використовується багатошаровий полімерний матеріал (полікарбонат), який за фізичними характеристиками відповідає вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 7810:2008 та підлягає персоналізації шляхом лазерного гравіювання.

4. Дизайн паспорта відтворюється з використанням офсетного, ірисного офсетного та трафаретного друку.

5. На лицьовому боці паспорта надруковано гільйошні розетки, чотири захисні сітки, в яких псевдорельєфом виконано контур карти України та стилізоване зображення малого Державного Герба України. За допомогою елементів спеціального растра виконано орнаментальний рисунок в синьому та жовтому кольорах, що складає тло карти України з текстом Державного Гімну України такого змісту:

“Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду”.

Одну захисну сітку виконано способом ірисного офсетного друку, що створює плавний перехід синього кольору, що набуває під дією джерела ультрафіолетового опромінення синього свічення, у сірий.

У верхній частині лицьового боку паспорта надруковано дві горизонтальні лінії мікротексту “УКРАЇНА” в негативному зображенні та “UKRAINE” в позитивному зображенні.

В кольорі синьої сітки окремими літерами мікротексту виконано назву держави “У” “К” “Р” “А” “Ї” “Н” “А”, що повторюється тричі.

У верхній лівій частині лицьового боку паспорта зображено символ електронного документа, у правій - Державний Прапор України.

Спеціальний символ, який свідчить про наявність безконтактного електронного носія, надруковано способом трафаретного друку оптико-перемінною фарбою.

Оптико-перемінна фарба під гострим кутом огляду змінює свій колір із золотого на синій та при цьому стає невидимою на фоні прямокутника, виконаного фарбою синього кольору.

У правій частині лицьового боку паспорта розташовано елемент рельєфно-точкового тактильного шрифту “УКР”, що призначений для сприйняття інформації особами з вадами зору, та захисний гравірувальний елемент - слово “УКРАЇНА”.

6. На лицьовому боці паспорта містяться п’ять обов’язкових зон візуальної перевірки (I-V):

зона I. Одним рядком надруковано назву держави “УКРАЇНА” “UKRAINE”, малий Державний Герб України.

Нижче одним рядком надруковано назву документа “ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ”, “PASSPORT OF THE CITIZEN OF UKRAINE”;

зона II. Послідовно, згори донизу, надруковано назви полів:

“Прізвище/Surname”;

“Ім’я/Name”;

“По батькові/Patronymic”;

зона III. Продовження назв полів, які надруковано у такому ж порядку, як у зоні II:

“Стать/Sex”, “Громадянство/Nationality”;

“Дата народження/Date of birth”, “Запис №/Record No”;

“Дійсний до/Date of expiry”, “Документ №/Document No”.

Номер документа виконано методом лазерного гравіювання шрифтом, що сприймається на дотик;

зона IV призначена для розміщення відцифрованого підпису особи;

зона V призначена для розміщення відцифрованого образу обличчя особи.

7. На лицьовому боці паспорта розміщено імплантований захисний елемент у вигляді Державного Прапора України та малого Державного Герба України, який має три захисних рівні аутентифікації.

Перший рівень захисту - зміна кольору під час обертання на 90° окремих елементів Герба та Прапора з червоного на зелений та з блакитного на жовтий. Присутність 3D-ефекту на кінчиках колосків на Прапорі та літер “UKR”. Присутність анімаційного ефекту - під час повертання карти зліва направо кольорові елементи з високою дифракцією починають рухатися. Колір з високою дифракцією створює зображення Тризуба на малому Державному Гербі України.

Другий рівень захисту - лінія позитивного мікротексту “УКРАЇНА UKRAINE” з високою дифракцією та висотою літер 150 мкм. Поляризаційний ефект - під час використання поляризаційного фільтра із зміною кута огляду змінюються кольори. Наявність зміни кольорів під час обертання на 90° окремих елементів.

Третій рівень захисту - наноелементи. Наявність елементів високої роздільної здатності для проведення експертиз за умови обертання на 90° та збільшення під мікроскопом у 100 разів.

8. На зворотному боці паспорта за допомогою елементів спеціального растра надруковано п’ять захисних фонових сіток, в яких виконано орнаментальний рисунок.

В кольорі синьої сітки виконано хвилясту лінію позитивного мікротексту “УКРАЇНА UKRAINE”.

На зворотному боці паспорта вище машинозчитуваної зони розміщено спеціальний захисний рельєфний гравірувальний елемент, відчутний на дотик, у вигляді стилізованого колосся та дуг, виконаних із слова “УКРАЇНА”, яке повторюється кілька разів.

У верхній правій частині зворотного боку паспорта міститься оптико-змінне зображення відцифрованого образу обличчя особи та попарно відокремлені цифри року її народження.

Машинозчитувана зона відокремлена голографічною стрічкою, на якій зображено малий Державний Герб України, колосся та літери “UKR”. На ній способом лазерного гравіювання нанесені прізвище та ім’я особи українською мовою та латинськими літерами (відповідно до правил транслітерації) і номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі.

Голографічна стрічка має три захисних рівні аутентифікації.

Перший рівень захисту - висока дифракційність кольорів різних елементів стрічки.

Другий рівень захисту - наявність позитивного мікротексту “UKR” з високою дифракцією та висотою літер 125 мкм. Під час обертання на 90° окремі елементи колосся та мікротекст “UKR” набувають свічення.

Третій рівень захисту - наноелементи. Наявність елементів високої роздільної здатності для проведення експертиз за умови збільшення під мікроскопом у 50 разів.

9. На зворотному боці паспорта міститься зона візуальної перевірки (VI) та машинозчитувана зона (VII).

У зоні VI одним рядком надруковано напис “ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ Є ВЛАСНІСТЮ УКРАЇНИ” та назву підприємства, що виготовило паспорт, - “ПК “Україна”.

Нижче, послідовно, згори донизу, надруковано назви полів:

“Дата видачі/Date of issue”, “Орган, що видав/ Authority”;

“Місце народження/Place of birth”.

Зона VII призначена для внесення машинозчитуваної інформації. Машинозчитувана зона формується згідно з рекомендаціями ІКАО.

10. Найменування полів для внесення інформації про особу та реквізити у зоні візуальної перевірки паспорта зазначаються українською та англійською мовами.

11. Для друкування паспорта використовуються захисні офсетні фарби, які під дією джерела ультрафіолетового опромінення набувають свічення: жовта - жовтого кольору, лавандова - червоного кольору, синя - синього кольору.

Найменування полів з обох боків паспорта, назва держави та документа, зображення малого Державного Герба України на лицьовому боці паспорта та слова “ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ Є ВЛАСНІСТЮ УКРАЇНИ” на зворотному боці паспорта друкуються фарбою чорного кольору, яка стає невидимою під дією джерела інфрачервоного опромінення.

12. Паспорт виготовляється з використанням багатокомпонентного захисного друку.

13. Персоналізація паспорта здійснюється централізовано у Державному центрі персоналізації документів державного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів”.

14. Персоналізація паспорта здійснюється шляхом лазерного гравіювання.

15. У паспорті прізвище, ім’я особи, її місце народження зазначаються українською мовою та латинськими літерами відповідно до правил транслітерації. По батькові особи зазначається українською мовою.

16. Жіноча стать зазначається літерами “Ж/F”, чоловіча - “Ч/М”.

17. Громадянство позначається словом “УКРАЇНА” та через скісну риску трилітерним кодом держави “UKR”.

18. Дата народження зазначається таким чином: дні та місяці - двома цифрами (від одиниці до дев’яти попереду ставиться нуль), між якими ставиться пробіл, роки - чотирма цифрами, яким передує пробіл.

Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно “XX” - для дня чи місяця, “XXXX” - для року, “XX XX XXXX” - для дня, місяця і року.

19. Місце народження зазначається таким чином:

назва міста - у разі народження у мм. Києві та Севастополі;

назва міста і області (Автономна Республіка Крим), до складу якої входить місто, - у разі народження у містах обласного чи республіканського (Автономної Республіки Крим) значення;

назва населеного пункту, району, області (Автономна Республіка Крим) - у разі народження в інших населених пунктах;

відомості про місце народження згідно з документом, що посвідчує факт реєстрації народження особи, або паспортом, що підлягає обміну, з обов’язковим зазначенням держави народження та через скісну риску її трилітерного коду.

Коди держав зазначаються відповідно до стандарту ДСТУ ISO 3166-1-2000 “Коди назв країн світу”.

20. Номер документа встановлюється ДМС і містить дев’ять цифр. Номер документа виконується об’ємним лазерним гравіюванням.

21. Територіальний орган або територіальний підрозділ уповноваженого суб’єкта, що видав паспорт, позначається кодом з чотирьох цифр, встановленим ДМС.

22. Дата видачі та дата закінчення строку дії паспорта зазначається згідно з пунктом 18 цього Технічного опису.

23. Відцифрований підпис особи повинен мати розмір, що розпізнається людським оком, і зберігати аспектові відношення (за довжиною і висотою) оригіналу.

24. Для внесення інформації, що міститься у машинозчитуваній зоні паспорта, використовується шрифт OCR-B розміру 1.

25. Розміри на схематичній діаграмі паспорта зазначені без урахування допустимих технологічних відхилень під час виробництва.

СХЕМАТИЧНА ДІАГРАМА
бланка паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм

Лицьовий бік

Зворотний бік

{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 1042 від 04.12.2015}Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 302
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 4 грудня 2015 р. № 1042)

ЗРАЗОК
бланка паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія

Лицьовий бік

Зворотний бік

{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 1042 від 04.12.2015}Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 302
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 4 грудня 2015 р. № 1042)

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія

1. Бланк паспорта громадянина України (далі - паспорт) виготовляється у формі пластикової картки типу ID-1. Формат картки становить 54 х 85,6 міліметра та може мати допустимі відхилення відповідно до стандарту ДСТУ ISO/IEC 7810:2008.

2. Для виготовлення паспорта використовується багатошаровий полімерний матеріал (полікарбонат), який за фізичними характеристиками відповідає вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 7810:2008 та підлягає персоналізації шляхом лазерного гравіювання.

3. Дизайн паспорта відтворюється з використанням офсетного, ірисного офсетного та трафаретного друку.

4. На лицьовому боці паспорта надруковано гільйошні розетки, чотири захисні сітки, в яких псевдорельєфом виконано контур карти України та стилізоване зображення малого Державного Герба України. За допомогою елементів спеціального растра виконано орнаментальний рисунок в синьому та жовтому кольорах, що складає тло карти України з текстом Державного Гімну України такого змісту:

“Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду”.

Одну захисну сітку виконано способом ірисного офсетного друку, що створює плавний перехід синього кольору, що набуває під дією джерела ультрафіолетового опромінення синього свічення, у сірий.

У верхній частині лицьового боку паспорта надруковано дві горизонтальні лінії мікротексту “УКРАЇНА” в негативному зображенні та “UKRAINE” в позитивному зображенні.

В кольорі синьої сітки окремими літерами мікротексту виконано назву держави “У” “К” “Р” “А” “Ї” “Н” “А”, що повторюється тричі.

У верхній правій  частині лицьового боку паспорта зображено Державний Прапор України.

У правій частині лицьового боку паспорта розташовано елемент рельєфно-точкового тактильного шрифту “УКР”, що призначений для сприйняття інформації особами з вадами зору, та захисний гравірувальний елемент - слово “УКРАЇНА”.

5. На лицьовому боці паспорта містяться п’ять обов’язкових зон візуальної перевірки (I-V):

зона I. Одним рядком надруковано назву держави “УКРАЇНА” “UKRAINE”, малий Державний Герб України.

Нижче одним рядком надруковано назву документа “ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ”, “PASSPORT OF THE CITIZEN OF UKRAINE”;

зона II. Послідовно, згори донизу, надруковано назви полів:

“Прізвище/Surname”;

“Ім’я/Name”;

“По батькові/Patronymic”;

зона III. Продовження назв полів, які надруковано у такому ж порядку, як у зоні II:

“Стать/Sex”, “Громадянство/Nationality”;

“Дата народження/Date of birth”, “Запис №/Record No”;

“Дійсний до/Date of expiry”, “Документ №/Document No”.

Номер документа виконано методом лазерного гравіювання шрифтом, що сприймається на дотик;

зона IV призначена для розміщення відцифрованого підпису особи;

зона V призначена для розміщення відцифрованого образу обличчя особи.

6. На лицьовому боці паспорта розміщено імплантований захисний елемент у вигляді Державного Прапора України та малого Державного Герба України, який має три захисних рівні аутентифікації.

Перший рівень захисту - зміна кольору під час обертання на 90° окремих елементів Герба та Прапора з червоного на зелений та з блакитного на жовтий. Присутність 3D-ефекту на кінчиках колосків на прапорі та літер “UKR”. Присутність анімаційного ефекту - під час повертання карти зліва направо кольорові елементи з високою дифракцією починають рухатися. Колір з високою дифракцією створює зображення Тризуба на малому Державному Гербі України.

Другий рівень захисту - лінія позитивного мікротексту “УКРАЇНА UKRAINE” з високою дифракцією та висотою літер 150 мкм. Поляризаційний ефект - під час використання поляризаційного фільтра із зміною кута огляду змінюються кольори. Наявність зміни кольорів під час обертання на 90° окремих елементів.

Третій рівень захисту - наноелементи. Наявність елементів високої роздільної здатності для проведення експертиз за умови обертання на 90° та збільшення під мікроскопом у 100 разів.

7. На зворотному боці паспорта за допомогою елементів спеціального растра надруковано п’ять захисних фонових сіток, в яких виконано орнаментальний рисунок.

В кольорі синьої сітки виконано хвилясту лінію позитивного мікротексту “УКРАЇНА UKRAINE”.

На зворотному боці паспорта вище машинозчитуваної зони розміщено спеціальний захисний рельєфний гравірувальний елемент, відчутний на дотик, у вигляді стилізованого колосся та дуг, виконаних із слова “УКРАЇНА”, що повторюється кілька разів.

У верхній правій частині зворотного боку паспорта міститься оптико-змінне зображення відцифрованого образу обличчя особи та попарно відокремлені цифри року її народження.

Машинозчитувана зона відокремлена голографічною стрічкою, на якій зображено малий Державний Герб України, колосся та літери “UKR”. На ній способом лазерного гравіювання нанесені прізвище та ім’я особи українською мовою та латинськими літерами (відповідно до правил транслітерації) і номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі.

Голографічна стрічка має три захисних рівні аутентифікації.

Перший рівень захисту - висока дифракційність кольорів різних елементів стрічки.

Другий рівень захисту - наявність позитивного мікротексту “UKR” з високою дифракцією та висотою літер 125 мкм. Під час обертання на 90° окремі елементи колосся та мікротекст “UKR” набувають свічення.

Третій рівень захисту - наноелементи. Наявність елементів високої роздільної здатності для проведення експертиз за умови збільшення під мікроскопом у 50 разів.

8. На зворотному боці паспорта міститься зона візуальної перевірки (VI) та машинозчитувана зона (VII).

У зоні VI одним рядком надруковано напис “ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ Є ВЛАСНІСТЮ УКРАЇНИ” та назву підприємства, що виготовило паспорт, - “ПК “Україна”.

Нижче, послідовно, згори донизу, надруковано назви полів:

“Дата видачі/Date of issue”, “Орган, що видав/ Authority”;

“Місце народження/Place of birth”.

Зона VII призначена для внесення машинозчитуваної інформації. Машинозчитувана зона формується згідно з рекомендаціями ІКАО.

9. Найменування полів паспорта для внесення інформації про особу та реквізити у зоні візуальної перевірки паспорта зазначаються українською та англійською мовами.

10. Для друкування паспорта використовуються захисні офсетні фарби, які під дією джерела ультрафіолетового опромінення набувають свічення: жовта - жовтого кольору, лавандова - червоного кольору, синя - синього кольору.

Найменування полів з обох боків паспорта, назва держави та документа, зображення малого Державного Герба України на лицьовому боці паспорта та слова “ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ Є ВЛАСНІСТЮ УКРАЇНИ” на зворотному боці паспорта друкуються фарбою чорного кольору, яка стає невидимою під дією джерела інфрачервоного опромінення.

11. Паспорт виготовляється з використанням багатокомпонентного захисного друку.

12. Персоналізація паспорта здійснюється централізовано у Державному центрі персоналізації документів державного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів”.

13. Персоналізація паспорта здійснюється шляхом лазерного гравіювання.

14. У паспорті прізвище, ім’я особи, її місце народження зазначаються українською мовою та латинськими літерами відповідно до правил транслітерації. По батькові особи зазначається українською мовою.

15. Жіноча стать зазначається літерами “Ж/F”, чоловіча - “Ч/М”.

16. Громадянство позначається словом “УКРАЇНА” та через скісну риску трилітерним кодом держави “UKR”.

17. Дата народження зазначається таким чином: дні та місяці - двома цифрами (від одиниці до дев’яти попереду ставиться нуль), між якими ставиться пробіл, роки - чотирма цифрами, яким передує пробіл.

Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно “XX” - для дня чи місяця, “XXXX” - для року, “XX XX XXXX” - для дня, місяця і року.

18. Місце народження зазначається таким чином:

назва міста - у разі народження у мм. Києві та Севастополі;

назва міста і області (Автономна Республіка Крим), до складу якої входить місто, - у разі народження у містах обласного чи республіканського (Автономної Республіки Крим) значення;

назва населеного пункту, району, області (Автономна Республіка Крим) - у разі народження в інших населених пунктах;

відомості про місце народження згідно з документом, що посвідчує факт реєстрації народження особи, або паспортом, що підлягає обміну, з обов’язковим зазначенням держави народження та через скісну риску її трилітерного коду.

Коди держав зазначаються відповідно до стандарту ДСТУ ISO 3166-1-2000 “Коди назв країн світу”.

19. Номер документа встановлюється ДМС і містить дев’ять цифр. Номер документа виконується об’ємним лазерним гравіюванням.

20. Територіальний орган або територіальний підрозділ уповноваженого суб’єкта, що видав паспорт, позначається кодом з чотирьох цифр, встановленим ДМС.

21. Дата видачі та дата закінчення строку дії паспорта зазначається згідно з пунктом 17 цього Технічного опису.

22. Відцифрований підпис особи повинен мати розмір, що розпізнається людським оком, і зберігати аспектові відношення (за довжиною і висотою) оригіналу.

23. Для внесення інформації, що міститься у машинозчитуваній зоні паспорта, використовується шрифт OCR-B розміру 1.

24. Розміри на схематичній діаграмі паспорта зазначені без урахування допустимих технологічних відхилень під час виробництва.

СХЕМАТИЧНА ДІАГРАМА
бланка паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія

Лицьовий бік

Зворотний бік

{Додаток 4 в редакції Постанови КМ № 1042 від 04.12.2015}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 302

ПОРЯДОК
оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України

Загальна частина

1. Паспорт громадянина України (далі - паспорт) є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України на території України.

2. Паспорт дійсний для укладення цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою лише на території України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

3. Кожен громадянин України незалежно від віку зобов’язаний отримати паспорт.

4. Паспорт оформляється громадянам України починаючи від народження та незалежно від віку на кожні 10 років.

Паспорт видається не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання або не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його термінового отримання.

{Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1042 від 04.12.2015}

5. Паспорт виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.

Особам, які через свої релігійні переконання відмовляються від отримання такого паспорта, оформляється паспорт, що не містить безконтактного електронного носія.

6. Оформлення та видача паспорта здійснюються територіальним підрозділом ДМС у взаємодії з Головним обчислювальним центром Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Головний обчислювальний центр Реєстру) та Державним центром персоналізації документів (далі - Центр).

Порядок взаємодії ДМС з Центром встановлюється шляхом укладення договору згідно із статтею 4 Закону України “Про захист персональних даних”.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 1042 від 04.12.2015}

7. Внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Реєстр) здійснюється з використанням відомчої інформаційної системи ДМС, яка ведеться для обліку даних.

Одержання відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження фізичної особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну прізвища, власного імені, по батькові (далі - ім’я), смерть, які підлягають обов’язковому внесенню до Реєстру, здійснюється шляхом надсилання в електронному вигляді захищеними каналами зв’язку запитів до Мін’юсту, відповідь на які Мін’юст надає протягом трьох робочих днів з дня надходження такого запиту.

Порядок взаємодії між ДМС та Мін’юстом щодо внесення інформації до Реєстру визначається МВС та Мін’юстом.

Для внесення інформації до Реєстру формується заява-анкета.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 1042 від 04.12.2015}

8. До заяви-анкети вносяться такі відомості (персональні дані) про особу, на ім’я якої оформлюється паспорт:

відцифрований образ обличчя особи;

унікальний номер запису в Реєстрі;

ім’я особи. Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені;

стать;

дата народження;

місце народження (держава, область, район/місто, селище/село);

місце проживання із зазначенням адреси (держава, область, район/місто, селище/село, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири);

серія, номер, дата видачі документа, на підставі якого оформлюється паспорт;

номер контактного телефону;

дата заповнення заяви-анкети;

відомості про відмову від отримання паспорта, що містить безконтактний електронний носій;

підпис особи віком з 14 років;

підпис посадової особи, яка сформувала заяву-анкету;

відомості про законного представника особи (ім’я, дата та місце народження) (в разі потреби);

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника територіального підрозділу ДМС, на якого згідно з його службовими обов’язками покладено функції з передачі персональних даних особи, на ім’я якої оформлюється паспорт, для їх перевірки;

номер оформленого паспорта;

підпис заявника із зазначенням дати отримання паспорта.

9. Зазначені в заяві-анкеті відомості (персональні дані) передаються від відомчої інформаційної системи ДМС до Головного обчислювального центру Реєстру захищеними каналами зв’язку з обов’язковим дотриманням вимог щодо обробки персональних даних, визначених законом.

10. Головний обчислювальний центр Реєстру проводить автоматизовану перевірку, накопичення та збереження даних, що отримані від відомчої інформаційної системи ДМС, установлює їх унікальність, формує набори даних для виготовлення паспорта та передає їх до Центру, який здійснює персоналізацію бланка паспорта. У разі оформлення паспорта, що містить безконтактний електронний носій, Центр вносить до безконтактного електронного носія інформацію, що міститься на лицьовому та зворотному боці паспорта, біометричні параметри особи, додаткову змінну інформацію, а також дані про забезпечення захисту інформації, що міститься на безконтактному електронному носії, відповідно до рекомендацій IКАО Dос 9303.

11. Відомості (персональні дані), внесені до заяви-анкети, зберігаються в електронному вигляді в Реєстрі.

12. Персоналізовані Центром бланки паспорта надсилаються до територіального підрозділу ДМС в установленому законодавством порядку.

13. За оформлення паспорта справляється плата у порядку та розмірах, встановлених законодавством.

14. Документи, що підтверджують внесення встановленої законодавством плати, додаються до заяви-анкети.

15. У разі коли в паспорті допущено помилку в інформації, така інформація підлягає виправленню, а паспорт - обміну. У разі допущення помилки з вини територіального підрозділу ДМС, що видав паспорт, встановлена законодавством плата за обмін паспорта не справляється.

16. Громадянин України повинен надійно зберігати паспорт.

Оформлення, видача та обмін паспорта

17. Оформлення, обмін та видача паспорта здійснюються:

{Абзац перший пункту 17 в редакції Постанови КМ № 1042 від 04.12.2015}

1) особі, яка досягла шістнадцятирічного віку, - на підставі її особистої заяви-анкети;

2) особі, яка не досягла шістнадцятирічного віку, особі, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, - на підставі заяви-анкети одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників (далі - законні представники). Якщо батьки особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, не перебувають у шлюбі, заяву-анкету подає той з батьків, з ким вона проживає.

{Підпункт 2 пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1042 від 04.12.2015}

Особі, яка перебуває у місцях позбавлення волі або на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, оформлення, видача та обмін паспорта здійснюються через адміністрацію відповідних установ та закладів.

Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін та видача паспорта здійснюються територіальним підрозділом ДМС за зареєстрованим місцем проживання особи.

{Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1042 від 04.12.2015}

Оформлення замість втраченого або викраденого, обмін паспорта, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, та його видача здійснюються територіальним підрозділом ДМС за місцем звернення особи чи її законного представника.

{Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1042 від 04.12.2015}

Керівник територіального підрозділу ДМС визначає працівників, які формують заяву-анкету та на яких згідно з їх службовими обов’язками покладаються функції з оформлення та видачі паспорта.

{Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1042 від 04.12.2015}

18. Для оформлення паспорта особа або її законний представник подають:

1) заяву-анкету;

2) свідоцтво про народження (у разі оформлення паспорта вперше);

3) у разі потреби довідку про реєстрацію особи громадянином України або інші документи, визначені статтею 5 Закону України “Про громадянство України”;

4) паспорт громадянина України для виїзду за кордон (для осіб, які постійно проживали за кордоном, після повернення їх на постійне проживання в Україну);

5) посвідчення про взяття на облік бездомних осіб (для бездомних осіб);

6) документ, що підтверджує особу законного представника;

7) документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законним представником є один із батьків;

8) заяву про відмову від отримання паспорта, що містить безконтактний електронний носій;

9) у разі оформлення паспорта особі, яка не досягла чотирнадцятирічного віку, особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується довідкою лікувального закладу, або особі, яка перебуває у місцях позбавлення волі або на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, в разі потреби одну фотокартку розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування;

10) відповідні документи, що підтверджують внесення встановленої законодавством плати, або оригінал і копію документа про звільнення від такої плати.

19. У разі оформлення паспорта дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, яка не досягла шістнадцятирічного віку, законний представник подає оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

1) документа, що посвідчує повноваження директора дитячого закладу (контракту тощо);

2) договору про влаштування дитини до прийомної сім’ї;

3) договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу;

4) рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки (піклування);

5) рішення суду про встановлення опіки (піклування);

6) договору про патронат.

20. Після заповнення заяви-анкети (введення персональних даних особи, на ім’я якої оформлюється паспорт) працівник територіального підрозділу ДМС друкує її та надає особі або її законному представнику для перевірки правильності внесених до заяви-анкети персональних даних.

Після зазначеної перевірки особа або її законний представник власним підписом підтверджують правильність внесених до заяви-анкети персональних даних особи, на ім’я якої оформлюється паспорт.

Оригінали документів повертаються особі або її законному представнику після прийняття заяви-анкети до розгляду. До заяви-анкети додаються копії відповідних документів.

21. Рішення про видачу паспорта особі приймається територіальним підрозділом ДМС виключно на підставі даних, отриманих з Реєстру.

22. Для обміну паспорта особа або її законний представник подають:

1) заяву-анкету;

2) паспорт, що підлягає обміну;

3) документи, що підтверджують обставини (події), у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну;

4) кольорову фотокартку розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (у разі обміну паспорта зразка 1993 року у зв’язку з непридатністю паспорта для подальшого використання);

5) документ, що підтверджує особу законного представника;

6) документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законним представником є один із батьків;

7) заяву про відмову від отримання паспорта, що містить безконтактний електронний носій;

8) у разі обміну паспорта особі, яка не досягла чотирнадцятирічного віку, особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується довідкою лікувального закладу, або особі, яка перебуває у місцях позбавлення волі або на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, в разі потреби одну фотокартку розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування;

9) відповідні документи, що підтверджують внесення встановленої законодавством плати, або оригінал і копію документа про звільнення від такої плати.

23. У разі виникнення обставин (подій), у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну, особа або її законний представник зобов’язані подати зазначені у пункті 22 цього Порядку документи протягом одного місяця з дати настання таких обставин (подій).

У разі закінчення строку дії паспорта зазначені документи особа або її законний представник зобов’язані подати за один місяць до дати закінчення такого строку.

Під час подання документів для обміну паспорта у зв’язку із зміною інформації, внесеної до паспорта (крім зміни по батькові особи та додаткової змінної інформації), працівник територіального підрозділу ДМС інформує особу або її законного представника про те, що паспорт громадянина України для виїзду за кордон (у разі наявності) зазначеної особи вважатиметься недійсним з дня подання документів для видачі їй нового паспорта.

{Пункт 23 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 621 від 19.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1042 від 04.12.2015}

У разі неподання особою протягом місяця з дати зміни інформації, внесеної до паспорта (крім додаткової змінної інформації), документів для обміну паспорта за наявності у ДМС відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію шлюбу або розірвання шлюбу (під час якого змінено прізвище), зміни імені паспорт, який підлягає обміну у зв’язку із зміною прізвища, імені або по батькові, визнається недійсним.

{Пункт 23 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 621 від 19.08.2015}

24. Обмін паспорта здійснюється в порядку, встановленому для його первинного оформлення, у разі:

1) зміни інформації, внесеної до паспорта (крім додаткової змінної інформації);

2) виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта;

3) закінчення строку дії паспорта;

4) досягнення 25- чи 45-річного віку особою, яка має паспорт зразка 1993 року;

5) непридатності паспорта для подальшого використання.

25. У разі обміну паспорта у зв’язку з його непридатністю для подальшого використання територіальним підрозділом ДМС приймається рішення про видачу особі на час оформлення нового паспорта довідки встановленого МВС зразка (далі - довідка).

Рішення про обмін паспорта, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, та видачу нового паспорта приймається територіальним підрозділом ДМС за результатами ідентифікації особи виключно на підставі даних, отриманих з Реєстру.

26. Для оформлення паспорта замість втраченого або викраденого особа або її законний представник подають:

1) заяву встановленого МВС зразка про втрату або викрадення паспорта;

2) заяву-анкету;

3) кольорову фотокартку розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (у разі втрати або викрадення паспорта зразка 1993 року);

4) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта);

5) заяву про відмову від отримання паспорта, що містить безконтактний електронний носій;

6) у разі оформлення паспорта особі, яка не досягла чотирнадцятирічного віку, особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується довідкою лікувального закладу, або особі, яка перебуває у місцях позбавлення волі або на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, в разі потреби одну фотокартку розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування;

7) відповідні документи, що підтверджують внесення встановленої законодавством плати, або оригінал і копію документа про звільнення від такої плати.

27. Про втрату або викрадення паспорта на території України особа або її законний представник зобов’язані негайно повідомити найближчому територіальному підрозділу ДМС, а в разі викрадення - також органу внутрішніх справ.

28. Замість втраченого або викраденого паспорта територіальний підрозділ ДМС після встановлення факту видачі раніше такого паспорта особі оформлює та видає новий паспорт.

29. Якщо особа або її законний представник, які заявили про втрату або викрадення паспорта, знайшли паспорт, вони зобов’язані протягом доби здати знайдений паспорт для списання та знищення найближчому територіальному підрозділу ДМС.

30. У разі повідомлення особою або її законним представником про втрату або викрадення паспорта територіальний підрозділ ДМС приймає рішення про видачу особі на час оформлення нового паспорта довідки.

31. Рішення про оформлення паспорта замість втраченого або викраденого паспорта, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, приймається територіальним підрозділом ДМС за результатами ідентифікації особи. Ідентифікація особи здійснюється на підставі даних, отриманих з Реєстру.

32. Ідентифікація осіб, які звернулися із заявою про обмін (у разі непридатності паспорта для подальшого використання), втрату або викрадення паспорта зразка 1993 року, а також осіб, які звернулися із заявою про оформлення паспорта вперше після досягнення вісімнадцятирічного віку і стосовно яких відсутня інформація в Реєстрі, здійснюється відповідно до наявних картотек територіальних підрозділів ДМС.

33. Якщо особу не буде ідентифіковано, проводиться процедура встановлення особи.

34. У разі відсутності документів (у тому числі офіційних довідок з фотокартками), згідно з якими може бути встановлено особу, з метою встановлення особи за її письмовою згодою проводяться опитування родичів, сусідів (не менше трьох осіб) та всі можливі перевірки за місцем проживання особи, за обліками МВС, МЗС та Мін’юсту, за результатами яких складається акт про встановлення особи.

35. Процедура встановлення особи проводиться протягом місяця, а у разі потреби - двох місяців.

36. Під час видачі паспорта проводиться перевірка персональних даних особи, на ім’я якої оформлено паспорт, шляхом зчитування інформації з безконтактного електронного носія (у разі оформлення паспорта, що містить безконтактний електронний носій).

Підстави для відмови в оформленні та видачі паспорта

37. Територіальний підрозділ ДМС має право відмовити в оформленні та видачі паспорта, якщо:

1) особа не є громадянином України;

2) стосовно видачі паспорта звернулася особа, яка не досягла шістнадцятирічного віку, або представник особи, який не має документа, що підтверджує його повноваження як законного представника;

3) особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення та видачі паспорта;

4) дані, отримані з Реєстру, не підтверджують інформації, наданої особою або її законним представником.

38. У рішенні про відмову в оформленні та видачі паспорта, яке доводиться до відома особи в порядку і строки, встановлені законодавством, зазначаються підстави для відмови. Особа має право звернутися до територіального підрозділу ДМС з повторною заявою про оформлення та видачу паспорта в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими їй було відмовлено в оформленні та видачі паспорта.

Вилучення, повернення державі, знищення або тимчасове затримання паспорта

39. За наявності підстав, зазначених у цьому Порядку, раніше виданий паспорт підлягає вилученню, поверненню державі, знищенню або тимчасовому затриманню.

40. Особа, стосовно якої громадянство України припинено відповідно до Закону України “Про громадянство України”, зобов’язана у порядку та строки, встановлені законодавством про громадянство України, повернути паспорт територіальному підрозділу ДМС, що здійснив його оформлення та видачу.

41. У разі закінчення строку дії паспорт повертається до територіального підрозділу ДМС, у разі смерті особи паспорт померлого здається до органу державної реєстрації актів цивільного стану, який після державної реєстрації смерті особи надсилає його до найближчого територіального підрозділу ДМС для знищення в установленому порядку.

42. У особи, взятої під варту або засудженої до позбавлення волі, паспорт вилучається органами дізнання, досудового слідства або судом. Після звільнення з-під варти чи від відбування покарання паспорт повертається його власнику.

43. Забороняється вилучення в особи паспорта, крім випадків, передбачених законом, зокрема взяття паспорта в заставу.

44. Територіальні органи чи територіальні підрозділи ДМС мають право вилучити, а також тимчасово затримати паспорти, які оформлені з порушенням вимог законодавства, підроблені, або в інших випадках, передбачених законом. Під час вилучення або тимчасового затримання паспорта складається відповідний акт встановленого МВС зразка та видається відповідна довідка.

45. Паспорт вважається недійсним у разі:

1) коли він підлягає обміну у зв’язку із зміною інформації, внесеної до паспорта (крім додаткової змінної інформації);

2) встановлення розбіжностей у записах (невідповідність записів, зроблених у паспорті, записам в інших документах);

{Підпункт 2 пункту 45 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1042 від 04.12.2015}

3) непридатності паспорта для подальшого використання;

4) припинення особою громадянства України;

5) коли він заявлений як втрачений або викрадений;

6) смерті особи, якій було видано паспорт;

7) зіпсуття паспорта під час заповнення;

8) оформлення паспорта з порушенням вимог законодавства.

Недійсні паспорти підлягають списанню та знищенню.

46. У разі оформлення паспорта з порушенням вимог законодавства керівник територіального підрозділу ДМС проводить службову перевірку, за результатами якої складається висновок у двох примірниках, який надсилається до ДМС для затвердження керівником відповідного структурного підрозділу апарату ДМС. Перший примірник затвердженого висновку зберігається в ДМС, другий - у територіальному підрозділі ДМС.

47. Недійсні паспорти анулюються шляхом пробиття не менш як одного отвору в машинозчитуваній зоні, після чого списуються та знищуються.

48. Списання та знищення недійсних паспортів здійснюється комісією в складі не менше трьох посадових осіб територіального органу та територіального підрозділу ДМС, яка складає акт про списання та знищення недійсних паспортів у трьох примірниках.

49. Недійсні паспорти знищуються щомісяця згідно з актом про списання та знищення недійсних паспортів.

50. Територіальний підрозділ ДМС у випадках, передбачених пунктом 45 цього Порядку, з використанням відомчої інформаційної системи ДМС вносить до Реєстру інформацію про факт визнання недійсним та про знищення паспорта, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, або інформує про це територіальний підрозділ ДМС, що видав паспорт (у разі визнання недійсним чи знищення паспорта зразка 1993 року).

Оскарження та перегляд рішень про відмову в оформленні, видачі паспорта, його тимчасове затримання та вилучення

51. Рішення про відмову в оформленні, видачі паспорта, його тимчасове затримання та вилучення може бути оскаржено особою шляхом звернення до відповідного територіального органу ДМС або до суду.

52. За наявності підстав ДМС або її територіальний орган має право скасувати рішення, прийняте територіальним підрозділом ДМС, подати документи для повторного розгляду (в разі потреби - для додаткової перевірки поданих документів) чи прийняти на їх підставі нове рішення.

53. У разі оскарження особою рішення про відмову в оформленні та видачі паспорта остаточне рішення приймає ДМС. Інформація про результати розгляду скарги доводиться ДМС до відома особи в установлений законодавством строк.

Заповнення паспорта

54. До паспорта вноситься така інформація:

назва держави;

назва документа;

ім’я особи;

стать;

громадянство;

дата народження;

унікальний номер запису в Реєстрі;

номер документа;

дата закінчення строку дії документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);

місце народження;

відцифрований образ обличчя особи;

відцифрований підпис особи.

55. У паспорті складові імені “прізвище” та “власне ім’я”, а також місце народження особи зазначаються українською мовою та латинськими літерами відповідно до правил транслітерації. Складова імені “по батькові” зазначається українською мовою.

{Абзац перший пункту 55 в редакції Постанови КМ № 1042 від 04.12.2015}

Якщо прізвище або по батькові не є складовими імені, відповідні поля не заповнюються.

56. Найменування полів для внесення інформації про особу та реквізитів у зоні візуальної перевірки паспорта зазначаються українською та англійською мовами.

{Пункт 56 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1042 від 04.12.2015}

57. Заповнення даних здійснюється з дотриманням таких вимог:

Елементи даних

Назва поля

Заповнення елементів даних у документі

Максимальна кількість знаків

Назва держави


УКРАЇНА UKRAINE


Назва документа

ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ PASSPORT OF THE CITIZEN OF UKRAINE


Ім’я особи

Прізвище/ Surname

зазначається прізвище

змінна

Ім’я/ Name

зазначається власне ім’я

змінна

По батькові/ Patronymic

зазначається по батькові

змінна

Стать

Стать/Sex

Ж/F або Ч/M

3

Громадянство

Громадянство/
Nationality

УКРАЇНА/UKR

11

Дата народження

Дата народження/
Date of birth

зазначається дата народження

10

Унікальний номер запису в Реєстрі

Запис №/
Record Nо

зазначається унікальний номер запису в Реєстрі (без урахування позначки “–”)

13

Номер документа

Документ №/ Document Nо

зазначається номер виданого паспорта

9

Дата закінчення строку дії документа

Дійсний до/Date of еxpiry

зазначається дата закінчення строку дії паспорта

10

Дата видачі документа

Дата видачі/
Date of issue

зазначається дата видачі паспорта

10

Уповноважений суб’єкт, що видав документ (код)

Орган, що видав/Authority

зазначається код територіального підрозділу ДМС, що видав паспорт

4

Місце народження

Місце народження/
Place of birth

зазначається місце народження особи

змінна

Відцифрований образ обличчя особи


відцифрований образ обличчя особи


Відцифрований підпис особи


відцифрований підпис особи


{Пункт 57 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1042 від 04.12.2015}

58. До безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт, що відповідає вимогам нормативних документів у сфері технічного та криптографічного захисту інформації в Україні, вноситься:

1) інформація, зазначена в зоні візуальної перевірки паспорта;

2) додаткова змінна інформація (про місце реєстрації, сімейний стан, відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, видачу приватизаційних паперів);

3) біометричні дані, параметри (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи);

4) дані про забезпечення захисту інформації, що міститься на безконтактному електронному носії.

59. Внесення до безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт, додаткової змінної інформації, передбаченої Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, крім інформації про місце реєстрації особи, здійснюється виключно за письмовим клопотанням особи або її законного представника.

60. За фактом реєстрації місця проживання або місця перебування особи, яка проживає в Україні, територіальним підрозділом ДМС з використанням засобів відомчої інформаційної системи ДМС здійснюється внесення інформації про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи до безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт, та до бази даних Реєстру. Інформація про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи зберігається на безконтактному електронному носії, який імплантовано у паспорт, у хронологічному порядку.

{Пункт 60 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1042 від 04.12.2015}

61. У разі оформлення особі документів для виїзду за кордон на постійне проживання територіальним підрозділом ДМС з використанням засобів відомчої інформаційної системи ДМС здійснюється внесення відповідної інформації до Реєстру та до безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт.

{Пункт 61 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1042 від 04.12.2015}

{Пункт 62 виключено на підставі Постанови КМ № 1042 від 04.12.2015}

63. До паспортів осіб, які в установленому законом порядку визнані недієздатними, відцифрований підпис не вноситься, а паспортів, виданих особам з фізичними вадами, - вноситься за їх бажанням.

64. Дата народження зазначається таким чином: дні та місяці - двома цифрами (від одиниці до дев’яти попереду ставиться нуль), між якими ставиться пробіл, роки - чотирма цифрами, яким передує пробіл.

Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно “XX” - для дня чи місяця, “XXXХ” - для року, “ХХ ХХ ХХХХ” - для дня, місяця і року.

65. Жіноча стать зазначається літерами “Ж/F”, чоловіча - “Ч/M”.

66. Відомості про місце народження вносяться таким чином:

назва міста - у разі народження в мм. Києві та Севастополі;

назва міста та області (Автономна Республіка Крим), до складу якої входить місто, - у разі народження в місті обласного чи республіканського (Автономної Республіки Крим) значення;

назва населеного пункту, району, області (Автономна Республіка Крим) - у разі народження в іншому населеному пункті;

відомості згідно з документом, що посвідчує факт реєстрації народження особи, або паспортом, що підлягає обміну, з обов’язковим зазначенням країни народження та через скісну риску її трилітерного коду.

Коди країн зазначаються згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 “Коди назв країн світу”.

67. Територіальний підрозділ ДМС, що видав паспорт, позначається чотиризначним числом, в якому перші дві цифри означають регіональний код (код Автономної Республіки Крим, області чи міста) відповідно до державного класифікатора ДК 014-97 “Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України”, а останні дві цифри - код територіального підрозділу ДМС, що видав паспорт.

Установлюються такі коди регіонів України:

Автономна Республіка Крим

01

Область:


Вінницька

05

Волинська

07

Дніпропетровська

12

Донецька

14

Житомирська

18

Закарпатська

21

Запорізька

23

Івано-Франківська

26

Київська

32

Кіровоградська

35

Луганська

44

Львівська

46

Миколаївська

48

Одеська

51

Полтавська

53

Рівненська

56

Сумська

59

Тернопільська

61

Харківська

63

Херсонська

65

Хмельницька

68

Черкаська

71

Чернівецька

73

Чернігівська

74

м. Київ

80

м. Севастополь

85

Коди територіальних підрозділів ДМС, що видали паспорт, встановлюються ДМС.

68. Для заповнення значення елемента даних “Унікальний номер запису в Реєстрі” використовуються цифри від нуля до дев’яти (зазначається унікальний номер запису в Реєстрі). Порядок визначення номера запису встановлюється МВС.вгору