Документ 3015-XII, поточна редакція — Прийняття від 12.02.1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про деякі питання аварійності на АЕС України
і законодавче вирішення проблем використання
ядерної енергії, радіаційно небезпечних
технологій та речовин

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 16, ст.176 )
Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
1. Погодитись з висновками комісій Верховної Ради України з
питань Чорнобильської катастрофи та з питань розвитку базових
галузей народного господарства стосовно незадовільного стану
безпеки використання атомної енергії в Україні.
2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
- організувати всебічне вивчення стану безпеки кожної атомної
електростанції, а також розробити та впровадити заходи щодо її
підвищення;
- прискорити ратифікацію Угоди про застосування гарантій
МАГАТЕ до всієї ядерної діяльності республіки;
- до законодавчого врегулювання питань використання ядерної
енергії утриматись від створення нових органів регулювання безпеки
і управління галуззю.
3. Доручити комісіям Верховної Ради України з питань
Чорнобильської катастрофи та з питань розвитку базових галузей
народного господарства разом з Кабінетом Міністрів і Академією
наук України створити групу з фахівців для розробки Концепції
використання ядерної енергії, радіаційно небезпечних технологій та
речовин, поклавши в її основу Концептуальні положення державного
регулювання безпеки та управління розвитком ядерної галузі в
Україні. Проект Концепції подати на розгляд Верховної Ради України
у березні 1993 року.
Секретаріату Верховної Ради України визначити порядок оплати
праці робочої групи.
4. З метою конкретизації повноважень і розмежування їх на
найвищому законодавчому рівні покласти на Комісію Верховної Ради
України з питань розвитку базових галузей народного господарства
питання управління розвитком атомної енергетики і промисловості, а
на Комісію Верховної Ради України з питань Чорнобильської
катастрофи - питання державного регулювання безпеки використання
ядерної енергії, радіаційно небезпечних технологій та речовин.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 12 лютого 1993 року
N 3015-XIIвгору