Документ 3011-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.02.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.02.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 75 Закону України
"Про банки і банківську діяльність"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 35, ст.345 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У частині сьомій статті 75 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., N 5-6, ст. 30; 2010 р., N 2-3, ст. 11) слова
"одного року" замінити словами "вісімнадцяти місяців".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Дія цього Закону поширюється у тому числі на системоутворюючі
банки, у яких до набрання чинності цим Законом була призначена
тимчасова адміністрація.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 4 лютого 2011 року
N 3011-VIвгору