Документ 3011-III, поточна редакція — Прийняття від 07.02.2002

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок висвітлення роботи дев'ятої сесії
Верховної Ради України третього скликання

Заключна дев'ята сесія Верховної Ради України третього
скликання проходить у період посиленої політичної активізації
суспільства, зумовленої проведенням виборчої кампанії 2002 року.
Ще до офіційного початку передвиборної агітації значна частина
засобів масової інформації використовується для нав'язування
політичних оцінок та маніпулювання громадською думкою,
дезорієнтації населення щодо фактичної ситуації в країні.
Викликає занепокоєння тенденційне висвітлення подій в
Україні, діяльності органу законодавчої влади, зокрема на
державному телебаченні, програми якого практично перетворилися в
інструмент політичного та психологічного тиску, особливого виду
цензури. Все це дає підстави вважати, що стан справ у
інформаційній сфері не відповідає нагальним потребам суспільства.
З метою широкого інформування громадян України про діяльність
органу законодавчої влади Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Національній раді України з питань телебачення і
радіомовлення відповідно до вимог Конституції України
( 254к/96-ВР ), законів України "Про порядок висвітлення
діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування в Україні засобами масової інформації"
( 539/97-ВР ), "Про поставки продукції для державних потреб"
( 493/95-ВР ) забезпечити розміщення державного замовлення на
висвітлення роботи дев'ятої сесії Верховної Ради України третього
скликання в порядку та обсягах, визначених цією Постановою, на
каналах Національної телекомпанії України, Національної
радіокомпанії України та інших телерадіоорганізацій України.
2. Національній телекомпанії України відповідно до закону:
у дні пленарних засідань та проведення "Днів Уряду України" у
Верховній Раді України забезпечити на каналах УТ-1 і УТ-2
трансляцію у вечірній час інформаційної програми "Щоденник
Верховної Ради України" тривалістю 30 хвилин з її повтором
наступного дня. Забезпечення організації виробництва цієї програми
покласти на Апарат Верховної Ради України;
вести трансляцію на каналі УТ-1 щотижневих, по п'ятницях, у
прямому ефірі 45-хвилинних тематичних програм та передач за участю
представників депутатських фракцій (груп) та позафракційних
народних депутатів України. Організацію цих програм та передач
покласти на Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України
з погодженням плану-графіка з керівниками депутатських фракцій
(груп) та уповноваженим представником позафракційних народних
депутатів України.
3. Національній радіокомпанії України відповідно до закону:
здійснювати пряму трансляцію пленарних засідань Верховної
Ради України (у вівторок і четвер - з 10 до 18 години, у середу та
п'ятницю - з 10 до 14 години) на першому каналі Національної
радіокомпанії України та по проводовій трансляційній мережі;
забезпечити трансляцію у прямому ефірі щотижневих
45-хвилинних тематичних програм та передач за участю депутатських
фракцій (груп) та позафракційних народних депутатів України.
Організацію цих програм та передач покласти на Інформаційне
управління Апарату Верховної Ради України з погодженням
плану-графіка з керівниками депутатських фракцій (груп) та
уповноваженим представником позафракційних народних депутатів
України.
4. За невиконання цієї Постанови особи несуть
відповідальність згідно із законом.
5. Редакції газети Верховної Ради України "Голос України"
забезпечити постійне і всебічне висвітлення діяльності Верховної
Ради України, її пленарних засідань, роботи комітетів,
депутатських фракцій (груп), позафракційних народних депутатів
України - пропорційно їх чисельності, інших заходів, які
проводяться у парламенті, широко інформувати громадськість про
пріоритетні напрями законотворчого процесу.
6. Керівникові Апарату Верховної Ради України забезпечити
укладання угод з державними та іншими телерадіоорганізаціями про
висвітлення роботи Верховної Ради України.
7. Інформаційному управлінню Апарату Верховної Ради України
та його Прес-службі забезпечити щоденне оперативне інформування
вітчизняних і зарубіжних засобів масової інформації про роботу
дев'ятої сесії Верховної Ради України, поширення матеріалів
стосовно питань, що вона розглядає.
8. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Голову
Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 7 лютого 2002 року
N 3011-IIIвгору