Документ 300_025, чинний, поточна редакція — Підписання від 10.07.2012

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Службою по боротьбі з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та визначенню джерела коштів Грецької Республіки щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

Дата підписання:

10.07.2012

Дата набрання чинності для України:

10.07.2012

Державна служба фінансового моніторингу України та Служба по боротьбі з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та визначенню джерела коштів Грецької Республіки, (далі - Сторони),

ВРАХОВУЮЧИ зацікавленість у розвитку дружніх стосунків і співробітництва між Сторонами в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванню тероризму,

ВВАЖАЮЧИ, що спільним інтересом держав Сторін є сприяння переслідуванню осіб, підозрюваних у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванні тероризму та кримінальній діяльності, пов'язаній з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризму,

ДОМОВИЛИСЯ про таке:

Стаття 1

Сторони, відповідно до законодавства своїх держав, співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні про фінансові операції, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризму чи кримінальною діяльністю, яка пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризму.

З цією метою Сторони обмінюватимуться за власною ініціативою або на запит наявною інформацією, що може мати відношення до виявлення Сторонами фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та або фінансуванням тероризму, а також фізичних та юридичних осіб, залучених до здійснення таких операцій.

Будь-який запит на отримання інформації супроводжуватиметься стислим викладенням основних фактів справи.

Стаття 2

Інформація або документи, одержані від відповідної Сторони, не будуть ні розголошені будь-якій третій стороні, ні використані у адміністративних, слідчих або судових цілях без попередньої згоди Сторони, що надала інформацію.

Інформація, отримана у відповідності з цим Меморандумом, може бути використана лише при здійсненні правосуддя, якщо вона стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансування тероризму, як визначено національним законодавством держав Сторін.

Стаття 3

Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження будь-якої інформації або документів, одержаних в рамках цього Меморандуму, в інших цілях ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попередньої згоди Сторони, що надала таку інформацію.

Стаття 4

Інформація, одержана на основі цього Меморандуму, є конфіденційною, і на неї поширюється режим захисту, аналогічний передбаченому законодавством держави одержуючої Сторони для подібної інформації, одержаної з національних джерел.

Умови цього Меморандуму, які стосуються конфіденційності інформації, одержаної до припинення цього Меморандуму, залишаються дійсними після припинення цього Меморандуму.

Стаття 5

Сторони спільно узгодять, у відповідності із законодавством своїх держав, прийнятні процедури співробітництва, в тому числі обміну інформацією, та консультуватимуть одна одну з метою виконання положень цього Меморандуму.

Стаття 6

Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься англійською мовою.

Стаття 7

Сторони не зобов'язані співпрацювати у випадку, якщо по фактах, яких стосується запит, вже порушено досудове або судове провадження у державі запитуваної Сторони.

Сторони відмовляють у наданні інформації у випадку, якщо надання інформації може завдати шкоди суверенітету, безпеці, громадському порядку або національним інтересам чи суперечити законодавству держави запитуваної Сторони.

Стаття 8

За взаємною згодою Сторін до цього Меморандуму можуть вноситись зміни та доповнення, які оформляються окремими протоколами, що складатимуть його невід'ємну частину.

Стаття 9

Усі розбіжності щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами.

Стаття 10

Цей Меморандум укладається на невизначений термін та набирає чинності з дати його підписання.

Дія цього Меморандуму припиняється через три (3) місяці з дати отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.

Вчинено в м. Санкт-Петербург 10 липня 2012 року, у двох примірниках, кожний українською, грецькою та англійською мовами, при цьому усі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення та/або застосування положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.

За Державну службу
фінансового моніторингу
України
(підпис)

За Службу по боротьбі з відмиванням
коштів, фінансуванням тероризму
та визначенню джерела коштів
Грецької Республіки
(підпис)

С.Г. Гуржій,
Голова

Панайотіс Ніколудіс,
Президентвгору