Документ 3000-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.10.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.11.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Україною та
Республікою Білорусь про взаємне забезпечення
захисту державних секретів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 2-3, ст.43 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Україною та Республікою Білорусь про взаємне
забезпечення захисту державних секретів ( 112_097 ), підписану в
м. Києві 19 лютого 2004 року, ратифікувати (додається*).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 жовтня 2005 року
N 3000-IV
___________________
* Додається до оригіналу.вгору