Про затвердження нових зразків деяких документів про загальну середню освіту
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2001300
Документ 300-2001-п, попередня редакція — Редакція від 14.09.2012, підстава - 819-2012-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 березня 2001 р. N 300
Київ
Про затвердження нових зразків деяких
документів про загальну середню освіту
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 819 ( 819-2012-п ) від 05.09.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити нові зразки додатка до свідоцтва про базову
загальну середню освіту, додатка до атестата про повну загальну
середню освіту, похвального листа, похвальної грамоти, що
додаються, замість зразків цих документів, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. N 1260
( 1260-97-п ) "Про документи про освіту та вчені звання"
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 46, с. 84).
Міністерству освіти і науки затвердити у місячний термін
описи зазначених документів про загальну середню освіту.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 28

Зразок
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2001 р. N 300

ДОДАТОК ДО СВІДОЦТВА Пройш__ державну підсумкову
про базову загальну середню атестацію з таких предметів:
освіту
____N_________ назва предмета бал (без свідоцтва не дійсний) ________________ _____________ _________________________________ ________________ _____________
(прізвище, ім'я, по батькові) ________________ _____________ _________________________________ ________________ _____________ _________________________________ ________________ _____________ ________________ _____________
закінчи__ у 200_ році _________________________________ Успішно засвої__ програму
(повна назва навчального закладу) факультативних курсів: _________________________________ _________________________________ _________________________________ (назва) _________________________________ _________________________________ _________________________________
з такими балами: _________________________________ _________________________________
назва предмета бал За високі досягнення у навчанні _______________ ___________ одержа__ _______________ ___________ _________________________________ _______________ ___________ _______________ ___________ За особливі досягнення у вивченні _______________ ___________ ______________нагороджен__ _______________ ___________ Похвальною грамотою _______________ ___________ _______________ ___________ Директор ________________________ _______________ ___________ М.П. _______________ ___________ "___" ____________ 200_р. _______________ ___________ _______________ ___________ Реєстраційний номер______________

Зразок ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2001 р. N 300
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2012 р. N 819 ( 819-2012-п )

ДОДАТОК ДО АТЕСТАТА Пройш___ державну підсумкову про повну загальну атестацію з таких предметів:
середню освіту
назва предмета бал
____ N_________ __________________ ___________
(без атестата недійсний) __________________ ___________
_________________________________ __________________ ___________
(прізвище, ім'я, по батькові) __________________ ___________
_________________________________ __________________ ___________
_________________________________ __________________ ___________
здобу__ повну загальну середню Успішно засвої__ програму
освіту в 20___ році у факультативних курсів
_________________________________ _______________________________
(повна назва навчального (назва)
_________________________________ _______________________________
закладу) _______________________________ _________________________________ _______________________________ _______________________________
з такими балами:
назва предмета бал За _____________ досягнення у
навчанні нагороджен___ __________________ ___________ ____________________ медаллю __________________ ___________
__________________ ___________ За особливі досягнення у
__________________ ___________ вивченні ______________________
__________________ ___________ нагороджен___ Похвальною
__________________ ___________ грамотою
__________________ ___________ Директор ______________________
__________________ ___________
М.П. __________________ ___________ ____ ____________ 20___ р. __________________ ___________
__________________ ___________
__________________ ___________ Реєстраційний номер _________
{ Зразок в редакції Постанови КМ N 819 ( 819-2012-п ) від
05.09.2012 }

Зразок
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2001 р. N 300
Державний Герб
УКРАЇНА
Міністерство освіти і науки
ПОХВАЛЬНИЙ ЛИСТ
Виданий___________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
уч________ ___ класу__________________________________________
(повна назва навчального закладу) __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ЗА ВИСОКІ ДОСЯГНЕННЯ У НАВЧАННІ
Директор _______________________
М.П. N__________ "___" _________200_ р.

Зразок
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2001 р. N 300
Державний Герб
УКРАЇНА
Міністерство освіти і науки
ПОХВАЛЬНА ГРАМОТА
Нагороджен__ _____________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
як__ закінчи__ у 200__ році
__________________________________________________________________
(повна назва навчального закладу) __________________________________________________________________
ЗА ОСОБЛИВІ ДОСЯГНЕННЯ У ВИВЧЕННІ __________________________________________________________________
(назва предмета) __________________________________________________________________
Директор _______________________
М.П.
N _____ "____" __________ 200___ р.вгору