Документ 300-XII, поточна редакція — Прийняття від 25.09.1990

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про відзначення працівників науки та вищих навчальних
закладів державними нагородами Української РСР
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, N 41, ст. 562 )

За заслуги в розвитку науки, особистий вклад у впровадження
наукових досліджень та підготовку кадрів
присвоїти почесне звання
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР"
Андронаті Сергію Андрійовичу - директору Фізико-хімічного
інституту імені О.В. Богатського АН УРСР, доктору хімічних наук,
академіку АН УРСР, м. Одеса.
Гапченку Михайлу Миколайовичу - професору-консультанту
Київського політехнічного інституту імені 50-річчя Великої
Жовтневої соціалістичної революції, доктору технічних наук.
Грекову Анатолію Петровичу - завідуючому відділом Інституту
хімії високомолекулярних сполук АН УРСР, доктору хімічних наук,
професору, м. Київ.
Капоровичу Володимиру Георгійовичу - професору Краматорського
індустріального інституту, доктору технічних наук, Донецька
область.
Ліпатову Юрію Сергійовичу - завідуючому відділом Інституту
хімії високомолекулярних сполук АН УРСР, доктору хімічних наук,
академіку АН УРСР, м. Київ.
Михайлову Юрію Івановичу - професору Сімферопольського
філіалу Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту,
доктору технічних наук.
Морозу Сергію Амвросійовичу - завідуючому кафедрою Київського
державного університету імені Т.Г. Шевченка, доктору
геологомінералогічних наук, професору.
Остренку Віктору Яковичу - головному науковому співробітнику
Всесоюзного науково-дослідного і конструкторсько-технологічного
інституту трубної промисловості, доктору технічних наук,
члену-кореспонденту АН УРСР, м. Дніпропетровськ.
Півняку Геннадію Григоровичу - ректору Дніпропетровського
гірничого інституту імені Артема, доктору технічних наук,
професору.
Рассказову Олександру Олеговичу - декану Київського
автомобільно-дорожнього інституту імені 60-річчя Великої Жовтневої
соціалістичної революції, доктору технічних наук, професору.
Середюку Нестору Миколайовичу - проректору
Івано-Франківського медичного інституту, доктору медичних наук,
професору.
Троньку Петру Тимофійовичу - раднику при дирекції Інституту
історії АН УРСР, доктору історичних наук, академіку АН УРСР,
м. Київ.
Шмигальському Володимиру Никифоровичу - завідуючому кафедрою
Сімферопольського філіалу Дніпропетровського
інженерно-будівельного інституту, доктору технічних наук,
професору.
Нагородити:
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Гуртовенка Ернеста Андрійовича - головного наукового
співробітника Головної астрономічної обсерваторії АН УРСР, доктора
фізико-математичних наук, м. Київ.
Дворжецьку Риту Петрівну - проректора Київського державного
педагогічного інституту іноземних мов, професора.
ГРАМОТОЮ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Ігнатченка Павла Васильовича - заступника завідуючого
відділом Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона АН УРСР,
м. Київ.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 25 вересня 1990 року
N 300-XIIвгору