Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби
Закон України від 06.02.199630/96-ВР
Документ 30/96-ВР, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 8, ст. 32 )
{ Вводиться в дію Постановою ВР
N 31/96-ВР від 06.02.96, ВВР, 1996, N 8, ст. 33 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 311-XIV ( 311-14 ) від 11.12.98, ВВР, 1999, N 4, ст.34 }
{ В редакції Закону
N 1246-XIV ( 1246-14 ) від 19.11.99, ВВР, 1999, N 52, ст.471 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2138-III ( 2138-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 4, ст.19
N 2371-III ( 2371-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 24, ст.125
N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 33-34, ст.267
N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
ст.267
N 374-V ( 374-16 ) від 17.11.2006, ВВР, 2007, N 4, ст.32
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78
- зміни діють по 31 грудня 2008 року }
{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253
N 340-VI ( 340-17 ) від 31.07.2008, ВВР, 2008, N 35, ст.276
N 797-VI ( 797-17 ) від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 18, ст.246 }
{ В редакції Закону
N 1201-VI ( 1201-17 ) від 31.03.2009, ВВР, 2009, N 32-33, ст.488 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2275-VI ( 2275-17 ) від 20.05.2010, ВВР, 2010, N 30, ст.398 }

Стаття 1. Установити такі ставки акцизного збору на тютюнові
вироби:
------------------------------------------------------------------ | Код товару | Опис товару | Ставки | Ставки | | (продукції) |(продукції) згідно| акцизного | акцизного | | згідно з | з УКТ ЗЕД | збору у | збору у | | УКТ ЗЕД | ( 2371а-14 ) |твердих сумах | процентах до | | ( 2371а-14 ) | | з одиниці | обороту | | | |реалізованого | реалізації | | | | товару | товару | | | | (продукції) | (продукції) | |---------------+------------------+--------------+--------------| |2401 |Тютюнова сировина | 0 | 0 | |---------------+------------------+--------------+--------------| | |Тютюнові відходи | | | |---------------+------------------+--------------+--------------| |2402 10 00 00 |Сигари, включаючи | 140 гривень | 0 | | |сигари з | за 1 кг | | | |відрізаними | (нетто) | | | |кінцями, та | | | | |сигарили (тонкі | | | | |сигари), з вмістом| | | | |тютюну | | | |---------------+------------------+--------------+--------------| |2402 20 90 10 |Сигарети без | 40,25 гривні | 20 | | |фільтра, цигарки | за 1000 штук | | |---------------+------------------+--------------+--------------| |2402 20 90 20 |Сигарети з | 90 гривень | 25 | | |фільтром | за 1000 штук | | |---------------+------------------+--------------+--------------| |2403 (крім |Тютюн та замінники| 50 гривень | 0 | |2403 99 10 00, |тютюну, інші, | за 1 кг | | |2403 10) |промислового | (нетто) | | | |виробництва; тютюн| | | | |"гомогенізований" | | | | |або "відновлений";| | | | |тютюнові екстракти| | | | |та есенції | | | |---------------+------------------+--------------+--------------| |2403 10 |Тютюн для куріння,| 70 гривень | 0 | | |з вмістом або без | за 1 кг | | | |вмісту замінників | (нетто) | | | |у будь-якій | | | | |пропорції | | | |---------------+------------------+--------------+--------------| |2403 99 10 00 |Жувальний і | 20 гривень | 0 | | |нюхальний тютюн | за 1 кг | | | | | (нетто) | | ------------------------------------------------------------------
Податкове зобов'язання із сплати акцизного збору за кожну
власну назву сигарет (з додатковою інформацією щодо характеристик
продукту в разі її наявності), що обчислюється одночасно за
ставками у процентах до обороту з продажу та у твердих сумах з
одиниці реалізованого товару (продукції), не може бути менш як:
57,5 гривні за 1000 штук сигарет без фільтра, цигарок (код
товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10) ( 2371а-14 );
150 гривень за 1000 штук сигарет з фільтром (код товару
(продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 20) ( 2371а-14 ). { Стаття 1 в редакції Закону N 2275-VI ( 2275-17 ) від
20.05.2010 }
Стаття 2. Щорічно специфічні ставки акцизного збору, які
обчислюються у твердих сумах з одиниці реалізованого товару
(продукції), та мінімальне податкове зобов'язання із сплати
акцизного збору на тютюнові вироби підлягають індексації на індекс
споживчих цін за минулі 12 календарних місяців (за період з червня
року, в якому проводиться індексація, до червня попереднього
року).
Кабінет Міністрів України не пізніше 1 серпня публікує в
офіційних друкованих виданнях ставки акцизного збору та мінімальне
податкове зобов'язання зі сплати акцизного збору на тютюнові
вироби, визначені з урахуванням індексу споживчих цін.
За наслідками індексації ставки акцизного збору та мінімальне
податкове зобов'язання зі сплати акцизного збору на тютюнові
вироби підлягають округленню до двох знаків після коми.
Проіндексовані ставки акцизного збору та мінімальне податкове
зобов'язання зі сплати акцизного збору на тютюнові вироби
набирають чинності з 1 січня кожного наступного року, починаючи з
1 січня 2010 року.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 лютого 1996 року
N 30/96-ВРвгору