Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби
Закон України від 06.02.199630/96-ВР
Документ 30/96-ВР, попередня редакція — Редакція від 10.01.2009, підстава - 797-VI
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 8, ст. 32 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 31/96-ВР від 06.02.96, ВВР, 1996, N 8, ст. 33 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 311-XIV ( 311-14 ) від 11.12.98, ВВР, 1999, N 4, ст.34 )
( В редакції Закону
N 1246-XIV ( 1246-14 ) від 19.11.99, ВВР, 1999, N 52, ст.471 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2138-III ( 2138-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 4, ст.19
N 2371-III ( 2371-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 24, ст.125
N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 33-34, ст.267
N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
ст.267
N 374-V ( 374-16 ) від 17.11.2006, ВВР, 2007, N 4, ст.32
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78
- зміни діють по 31 грудня 2008 року }
{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253
N 340-VI ( 340-17 ) від 31.07.2008, ВВР, 2008, N 35, ст.276
N 797-VI ( 797-17 ) від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 18, ст.246 }

Стаття 1. Установити такі ставки акцизного збору на тютюнові
вироби:
------------------------------------------------------------------ Код товару | Опис товару (продукції) | Ставки | Ставки (продукції) | згідно з УКТ ЗЕД | акцизного |акцизного згідно з | ( 2371а-14 ) | збору у | збору у УКТ ЗЕД | | твердих |процентах ( 2371а-14 ) | | сумах з |до обороту | | одиниці | з | |реалізованого|реалізації | | товару | товару | |(продукції) |(продукції) ------------------------------------------------------------------ 2401 Тютюнова сировина 0 0
Тютюнові відходи
2402 10 00 00 Сигари, включаючи сигари 100 грн. за 16
з відрізаними кінцями, 1 кг, але не
та сигарили (тонкі менше 47 грн.
сигари), з вмістом за 1000 шт.
тютюну
2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, 35 грн. за 16
цигарки 1000 шт.
2402 20 90 20 Сигарети з фільтром 60 грн. за 16
1000 шт.
2403 Тютюн та замінники 0 0
(крім тютюну, інші,
2403 99 10 00, промислового
2403 10) виробництва; тютюн
"гомогенізований"
або "відновлений";
тютюнові екстракти
та есенції
2403 10 Тютюн для паління, 35 грн. за 16
з вмістом або без 1 кг
вмісту замінників
у будь-якій пропорції
2403 99 10 00 Жувальний і 10 грн. за 16
нюхальний тютюн 1 кг
Податкове зобов'язання із сплати акцизного збору за кожну
власну назву сигарет (з додатковою інформацією щодо характеристик
продукту, в разі її наявності), що обчислюється одночасно за
ставками у процентах до обороту з продажу та у твердих сумах з
одиниці реалізованого товару (продукції), не може бути менш як:
18 гривень за 1000 штук сигарет без фільтра, цигарок (код товару
(продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10) ( 2371а-14 );
40 гривень за 1000 штук сигарет з фільтром (код товару (продукції)
згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 20) ( 2371а-14 ). { Абзац другий
статті 1 в редакції Законів N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 -
зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного
Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008, N 309-VI
( 309-17 ) від 03.06.2008; із змінами, внесеними згідно із Законом
N 340-VI ( 340-17 ) від 31.07.2008 } { Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2138-III
( 2138-14 ) від 07.12.2000, N 2371-III ( 2371-14 ) від 05.04.2001,
в редакції Закону N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003; дію сттаті 1
зупинено на 2005 рік в частині встановлення ставки у процентах до
обороту з реалізації товару (продукції) у розмірі 5 відсотків
згідно із Законом N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004; в редакції
Законів N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, N 374-V ( 374-16 )
від 17.11.2006; із змінами, внесеними згідно із Законами N 107-VI
( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно
з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від
22.05.2008, N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008, N 340-VI
( 340-17 ) від 31.07.2008, N 797-VI ( 797-17 ) від 25.12.2008 }
Стаття 2. Тимчасово встановити ставки акцизного збору на такі
товари:
з 1 лютого 2009 року до 30 червня 2009 року:
------------------------------------------------------------------ Код товару | Опис товару (продукції) | Ставки | Ставки (продукції) | згідно з УКТ ЗЕД | акцизного |акцизного згідно з | ( 2371а-14 ) | збору у | збору у УКТ ЗЕД | | твердих |процентах ( 2371а-14 ) | | сумах з |до обороту | | одиниці | з | |реалізованого|реалізації | | товару | товару | |(продукції) |(продукції) ------------------------------------------------------------------ 2402 10 00 00 Сигари, включаючи 50 грн. за 16
сигари з відрізаними 1 кг
кінцями, та сигарили
(тонкі сигари), з
вмістом тютюну
2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, 15,6 грн. за 16
цигарки 1000 шт.
2402 20 90 20 Сигарети з фільтром 37,5 грн. за 16
1000 шт.
2403 10 Тютюн для паління, з 15,6 грн. за 16
вмістом або без вмісту 1 кг
замінників у будь-якій
пропорції
2403 99 10 00 Жувальний і нюхальний 6,25 грн. за 16;
тютюн 1 кг
з 1 липня до 31 грудня 2009 року:
------------------------------------------------------------------ Код товару | Опис товару (продукції) | Ставки | Ставки (продукції) | згідно з УКТ ЗЕД | акцизного |акцизного згідно з | ( 2371а-14 ) | збору у | збору у УКТ ЗЕД | | твердих |процентах ( 2371а-14 ) | | сумах з |до обороту | | одиниці | з | |реалізованого|реалізації | | товару | товару | |(продукції) |(продукції) ------------------------------------------------------------------ 2402 10 00 00 Сигари, включаючи 75 грн. за 16
сигари з відрізаними 1 кг
кінцями, та сигарили
(тонкі сигари), з
вмістом тютюну
2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, 19,5 грн. за 16
цигарки 1000 шт.

2402 20 90 20 Сигарети з фільтром 45 грн. за 16
1000 шт.
2403 10 Тютюн для паління, з 19,5 грн. за 16
вмістом або без 1 кг
вмісту замінників у
будь-якій пропорції
2403 99 10 00 Жувальний і нюхальний 7,80 грн. за 16;
тютюн 1 кг
з 1 січня до 31 грудня 2010 року:
------------------------------------------------------------------ Код товару | Опис товару (продукції) | Ставки | Ставки (продукції) | згідно з УКТ ЗЕД | акцизного |акцизного згідно з | ( 2371а-14 ) | збору у | збору у УКТ ЗЕД | | твердих |процентах ( 2371а-14 ) | | сумах з |до обороту | | одиниці | з | |реалізованого|реалізації | | товару | товару | |(продукції) |(продукції) ------------------------------------------------------------------ 2402 10 00 00 Сигари, включаючи 85 грн. за 16
сигари з відрізаними 1 кг
кінцями, та сигарили
(тонкі сигари), з
вмістом тютюну
2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, 27 грн. за 16
цигарки 1000 шт.

2402 20 90 20 Сигарети з фільтром 52 грн. за 16
1000 шт.
2403 10 Тютюн для паління, з 27 грн. за 16
вмістом або без 1 кг
вмісту замінників у
будь-якій пропорції
2403 99 10 00 Жувальний і нюхальний 8,5 грн. за 16.
тютюн 1 кг
Податкове зобов'язання із сплати акцизного збору за кожну
власну назву сигарет (з додатковою інформацією щодо характеристик
продукту, в разі її наявності), що обчислюється одночасно за
ставками у процентах до обороту з продажу та у твердих сумах з
одиниці реалізованого товару (продукції), не може бути менш як:
з 1 лютого 2009 року до 30 червня 2009 року - 25 гривень за
1000 штук сигарет без фільтра, цигарок (код товару (продукції)
згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10) ( 2371а-14 ) та 47 гривень за 1000
штук сигарет з фільтром (код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
2402 20 90 20) ( 2371а-14 );
з 1 липня до 31 грудня 2009 року - 32 гривні за 1000 штук
сигарет без фільтра, цигарок (код товару (продукції) згідно з УКТ
ЗЕД 2402 20 90 10) ( 2371а-14 ) та 60 гривень за 1000 штук сигарет
з фільтром (код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 20)
( 2371а-14 );
з 1 січня до 31 грудня 2010 року - 40 гривень за 1000 штук
сигарет без фільтра, цигарок (код товару (продукції) згідно з УКТ
ЗЕД 2402 20 90 10) ( 2371а-14 ) та 80 гривень за 1000 штук сигарет
з фільтром (код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 20)
( 2371а-14 );
з 1 січня 2011 року - 50 гривень за 1000 штук сигарет без
фільтра, цигарок (код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
2402 20 90 10) ( 2371а-14 ) та 100 гривень за 1000 штук сигарет з
фільтром (код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 20)
( 2371а-14 ). { Стаття 2 в редакції Законів N 374-V ( 374-16 ) від 17.11.2006,
N 797-VI ( 797-17 ) від 25.12.2008 }
Стаття 3. Фіксовані ставки акцизного збору та мінімальне
податкове зобов'язання із сплати акцизного збору на тютюнові
вироби підлягають індексації кожні 12 поточних календарних місяців
на індекс інфляції (індекс споживчих цін) за умови, якщо за
офіційними даними центрального органу державної виконавчої влади з
питань статистики індекс інфляції наростаючим підсумком з початку
такого 12-місячного періоду становив 110 відсотків і більше.
Проіндексовані фіксовані ставки акцизного збору та мінімальне
податкове зобов'язання із сплати акцизного збору на тютюнові
вироби публікуються центральним органом державної податкової
служби в офіційних друкованих виданнях Кабінету Міністрів України
або Верховної Ради України та набирають чинності з першого числа
третього місяця, наступного за закінченням зазначеного
12-місячного періоду.
За наслідками індексації фіксовані ставки акцизного збору та
мінімальне податкове зобов'язання із сплати акцизного збору на
тютюнові вироби підлягають округленню до найближчої гривні.
Якщо протягом 36 поточних календарних місяців фіксовані
ставки акцизного збору та мінімальне податкове зобов'язання із
сплати акцизного збору на тютюнові вироби не індексувалися
виходячи з того, що індекс інфляції протягом будь-якого
12-місячного періоду був менше 110 відсотків, проводиться
обов'язкова індексація фіксованих ставок акцизного збору на
сукупний індекс інфляції за ці 36 місяців, але не менше ніж на
110 відсотків.
Розрахунок індексу інфляції для цілей індексації фіксованих
ставок акцизного збору та мінімальне податкове зобов'язання із
сплати акцизного збору на тютюнові вироби вперше застосовуються з
1 січня 2013 року за наслідками попереднього 12-місячного
періоду. { Закон доповнно статтею 3 згідно із Законом N 797-VI ( 797-17 )
від 25.12.2008 }
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 лютого 1996 року
N 30/96-ВРвгору