Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби
Закон України від 06.02.199630/96-ВР
Документ 30/96-ВР, попередня редакція — Редакція від 01.01.2008, підстава - 107-VI
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 8, ст. 32 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 31/96-ВР від 06.02.96, ВВР, 1996, N 8, ст. 33 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 311-XIV ( 311-14 ) від 11.12.98, ВВР, 1999, N 4, ст.34 )
( В редакції Закону
N 1246-XIV ( 1246-14 ) від 19.11.99, ВВР, 1999, N 52, ст.471 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2138-III ( 2138-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 4, ст.19
N 2371-III ( 2371-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 24, ст.125
N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 33-34, ст.267
N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
ст.267
N 374-V ( 374-16 ) від 17.11.2006, ВВР, 2007, N 4, ст.32
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78
- зміни діють по 31 грудня 2008 року }

Стаття 1. Установити такі ставки акцизного збору на тютюнові
вироби:
------------------------------------------------------------------ Код товару | Опис товару (продукції) | Ставки | Ставки (продукції) | згідно з УКТ ЗЕД | акцизного |акцизного згідно з | ( 2371а-14 ) | збору у | збору у УКТ ЗЕД | | твердих |процентах ( 2371а-14 ) | | сумах з |до обороту | | одиниці | з | |реалізованого|реалізації | | товару | товару | |(продукції) |(продукції) ------------------------------------------------------------------ 2401 Тютюнова сировина 0 0
Тютюнові відходи
2402 10 00 00 Сигари, включаючи 30 гривень 8
сигари з відрізаними за 1000 шт.
кінцями, та сигарили
(тонкі сигари),
з вмістом тютюну
2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, 5 гривень за 12,5
цигарки 1000 шт.
2402 20 90 20 Сигарети з фільтром 14 гривень 12,5
за 1000 шт.
2403 Тютюн та замінники 0 0
(крім тютюну, інші,
2403 99 10 00, промислового
2403 10) виробництва; тютюн
"гомогенізований" або
"відновлений"; тютюнові
екстракти та есенції
2403 10 Тютюн для паління, 12 грн. 10
з вмістом або без за 1 кг
вмісту замінників у
будь-якій пропорції
2403 99 10 00 Жувальний і нюхальний 5 грн. 8
тютюн за 1 кг
Податкове зобов'язання із сплати акцизного збору за кожну
власну назву сигарет (з додатковою інформацією щодо характеристик
продукту, в разі її наявності), що обчислюється одночасно за
ставками у процентах до обороту з продажу та у твердих сумах з
одиниці реалізованого товару (продукції), не може бути менш як: 8
гривень за 1000 штук сигарет без фільтра, цигарок (код товару
(продукції) згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ) 2402 20 90 10); 18
гривень за 1000 штук сигарет з фільтром (код товару (продукції)
згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ) 2402 20 90 20). { Абзац другий
статті 1 в редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 } { Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2138-III
( 2138-14 ) від 07.12.2000, N 2371-III ( 2371-14 ) від 05.04.2001,
в редакції Закону N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003; дію сттаті 1
зупинено на 2005 рік в частині встановлення ставки у процентах до
обороту з реалізації товару (продукції) у розмірі 5 відсотків
згідно із Законом N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004; в редакції
Законів N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, N 374-V ( 374-16 )
від 17.11.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI
( 107-17 ) від 28.12.2007 }
Стаття 2. Тимчасово встановити з 1 січня 2007 року до 1 липня
2007 року ставки акцизного збору на такі товари:
------------------------------------------------------------------ Код товару | Опис товару (продукції) | Ставки | Ставки (продукції) | згідно з УКТ ЗЕД | акцизного |акцизного згідно з | ( 2371а-14 ) | збору у | збору у УКТ ЗЕД | | твердих |процентах ( 2371а-14 ) | | сумах з |до обороту | | одиниці | з | |реалізованого|реалізації | | товару | товару | |(продукції) |(продукції) ------------------------------------------------------------------ 2402 20 90 10 Сигарети без фільтру з 5 грн. за 9
тютюну (цигарки) 1000 шт.
2402 20 90 20 Сигарети з фільтром з 12 грн. за 9
тютюну 1000 шт.
Розмір податкового зобов'язання із сплати акцизного збору на
сигарети за кожні 1000 штук реалізованого товару (продукції), що
обчислюється одночасно за встановленими законодавством ставками
акцизного збору у твердих сумах за 1000 штук реалізованого товару
(продукції) на відповідні сигарети та у процентах до обороту з
реалізації товару (продукції), не може бути менше 23 відсотків
максимальної роздрібної ціни на кожну власну назву сигарет за
1000 штук реалізованого товару (продукції) (без податку на додану
вартість та акцизного збору). { Стаття 2 в редакції Закону N 374-V ( 374-16 ) від 17.11.2006 }
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 лютого 1996 року
N 30/96-ВРвгору