Документ 30-2000-р, поточна редакція — Прийняття від 17.01.2000

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 17 січня 2000 р. N 30-р
Київ

Затвердити перелік проектів нормативно-правових актів, що
підлягають розробленню з метою реалізації Основних напрямів
прискорення реформування житлово-комунального господарства,
схвалених Указом Президента України від 19 жовтня 1999 р. N 1351
( 1351/99 ) (додається).
Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
забезпечити розроблення нормативно-правових актів відповідно до
зазначеного переліку в установлені терміни.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд.24
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 17 січня 2000 р. N 30-р
ПЕРЕЛІК
проектів нормативно-правових актів, що підлягають
розробленню з метою реалізації Основних напрямів
прискорення реформування житлово-комунального господарства
--------------------------------------------------------------------- | | Термін Найменування акта | Виконавці | виконання --------------------------------------------------------------------- Проекти Законів України:
Про питну воду Держбуд, Мінекономіки, III квартал
Мінфін, МОЗ, Мін'юст, 2000 р.
Мінекобезпеки,
Мінпромполітики,
Держводгосп
Про похоронну справу Держбуд, Міноборони, МЗС, III квартал
Мін'юст, МОЗ, 2001 р.
Мінкультури, Мінпраці,
Держмитслужба,
Держкомзем,
Держспоживзахист,
Держкомрелігій, Пенсійний
фонд, Фонд соціального
страхування
Про об'єднання Держбуд, Мінфін, II квартал
співвласників Мінекономіки, Державна 2000 р.
багатоквартирних податкова адміністрація,
будинків, товариства Мін'юст
власників житла
Про внесення змін і Держбуд, Мінекономіки, III квартал
доповнень до окремих Мінфін, Мінтранс, 2000 р.
законодавчих актів, якими Мінпраці, Мін'юст
встановлено пільги на
проїзд у міському
пасажирському транспорті
Про внесення змін і
доповнень до Законів
України:
Про транспорт Держбуд, Мінекономіки, IV квартал
Мінфін, Мінтранс, Мін'юст 2000 р.
Про оподаткування Держбуд, Мінекономіки, II квартал
прибутку підприємств щодо Державна податкова 2000 р.
звільнення від адміністрація, Мінфін,
оподаткування прибутку Мін'юст
підприємств
житлово-комунального
господарства, що
утворюється за рахунок
впровадження
енергозберігаючих
технологій
Про податок на додану Держбуд, Мінекономіки, I квартал
вартість щодо звільнення Державна податкова 2000 р.
житлово-комунальних адміністрація, Мінфін,
послуг для населення від Мін'юст
податку на додану
вартість
Проекти постанов Кабінету Міністрів України:
Про Правила утримання Держбуд, Мінекономіки, III квартал
житлових будинків та Антимонопольний комітет, 2000 р.
прибудинкових територій Держспоживзахист, Мін'юст
Про порядок відшкодування Держбуд, Мінекономіки, IV квартал
підприємствам міського Мінфін, Мінтранс, 2000 р.
електротранспорту втрат, Мінпраці, Мін'юст
зумовлених
обслуговуванням пільгових
категорій громадян
Про джерела та механізм Держбуд, Мінекономіки, I квартал
фінансування оновлення Мінфін, Мінпромполітики 2001 р.
основних фондів та
розвитку мереж міського
електротранспорту
Проекти галузевих нормативно-правових актів:
Порядок проведення Держбуд, Мін'юст, МВС, IV квартал
ремонту та утримання Мінфін, Мінекономіки 2000 р.
об'єктів міського
благоустрою
Порядок конкурсного Держбуд, Мін'юст II квартал
відбору підприємств для 2000 р.
ремонту і утримання
об'єктів благоустрою
населених пунктів
Норми витрат матеріалів Держбуд, Міненерго, IV квартал
та обладнання для ремонту Мінекономіки, Мінфін 2001 р.
і експлуатації об'єктів
житлово-комунального
господарства

Правила обліку Держбуд, Міненерго, IV квартал
відпускання і споживання Мін'юст 2000 р.
теплової енергії
Внесення змін і доповнень Держбуд, IV квартал
до Правил користування Держспоживзахист, МОЗ, 2000 р.
системами комунального Мін'юст
водопостачання та
водовідведення в містах і
селищах України
Порядок контролю Держбуд, Мінекономіки, III квартал
дотримання умов Мін'юст 2000 р.
ліцензування діяльності,
пов'язаної з ремонтом та
експлуатацією об'єктів
трубопровідного
транспорту
житлово-комунального
господарства
Положення про порядок Держбуд, Мінтранс, II квартал
проведення тендерів щодо Держспоживзахист, Мін'юст 2001 р.
надання послуг з
перевезення пасажирів на
міських маршрутах
Питомі норми витрат Держбуд, Міненерго, III квартал
електроенергії на Держкоменергозбереження 2001 р.
перевезення пасажирів
міським
електротранспортом
Внесення змін і доповнень Держбуд, Держстандарт, II квартал
до Правил обов'язкової Мінтранс 2000 р.
сертифікації дорожніх
транспортних засобів, їх
складових та обладнання в
частині внесення трамваїв
до переліку об'єктів, що
підлягають сертифікації
Правила розрахунку Держбуд, Мінекономіки, IV квартал
двоставкового тарифу на Мінфін, Держспоживзахист, 2000 р.
теплову енергію та воду Мін'юст
Інструкція розрахунків Держбуд III квартал
поквартирного 2000 р.
розподілення теплової
енергії при побудинковому
обліку
Типові норми чисельності Держбуд, Мінпраці IV квартал
працюючих на 2001 р.
підприємствах
житлово-комунального
господарства та міського
електротранспорту
Державні будівельні норми Держбуд, МОЗ, Мінпраці IV квартал
і правила для об'єктів 2003 р.
комунальної
теплоенергетики,
водопостачання,
водовідведення, міського
електротранспорту та
санітарного очищення
Державні стандарти Держбуд, Мінекобезпеки, IV квартал
України "Вода питна. МОЗ, Держстандарт, 2005 р.
Гігієнічні вимоги та Держводгосп
контроль за її якістю"
Державні стандарти Держбуд, Мінекобезпеки, IV квартал
України "Осади стічних МОЗ, Держстандарт 2001 р.
вод, що використовуються
як добрива"
Державні стандарти Держбуд, Мінекобезпеки, III квартал
України "Джерела МОЗ, Держстандарт, 2005 р.
централізованого питного Держводгосп, Геолком
водопостачання"
Внесення змін і доповнень Держбуд, Мінфін, IV квартал
до інструкції з Мінекономіки, Мін'юст 2000 р.
планування, обліку і
калькулювання
собівартості робіт
(послуг) на підприємствах
і в організаціях
житлово-комунального
господарствавгору