Документ 30-XIV, поточна редакція — Редакція від 01.06.2000, підстава - 1751-III

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Діяльність комісії припинено на підставі Постанови ВР
N 1751-III ( 1751-14 ) від 01.06.2000, ВВР, 2000, N 36, ст.302 )
Про утворення Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України по вивченню
законності використання бюджетних коштів
у місті Києві за період 1996-1998 років
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 32, ст.219 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Відповідно до пункту 33 частини першої статті 85,
статті 89 Конституції України ( 254к/96-ВР ) та глави 8.4
Регламенту Верховної Ради України ( 129б/94-ВР ) утворити
Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України по вивченню
законності використання бюджетних коштів у місті Києві за період
1996-1998 років.
2. Затвердити склад Тимчасової слідчої комісії (додається).
3. Доручити Тимчасовій слідчій комісії проаналізувати стан: виконання доходної та витратної частин Державного бюджету
України та бюджетів у місті Києві, зокрема, в частині використання
коштів, що спрямовувалися на здійснення будівництва і
реконструкції міських автомобільних доріг, споруд, комунікацій та
інших об'єктів містобудування у місті Києві; законності надання податкових пільг; правомірності запровадження місцевих податків і зборів
(обов'язкових платежів) та визначення їх ставок, а також інших
питань, пов'язаних з проведенням грошово-кредитної, фінансової та
інвестиційної політики у місті Києві.
4. Кабінету Міністрів України, Національному банку України,
Генеральній прокуратурі України, Рахунковій палаті, Київській
міській державній адміністрації та районним у місті Києві
державним адміністраціям надавати всі необхідні матеріали та
сприяти діяльності Тимчасової слідчої комісії.
5. Тимчасовій слідчій комісії до 15 вересня 1998 року подати
Верховній Раді України попередні висновки щодо результатів
перевірки.

Президія першої сесії
Верховної Ради України
м. Київ, 29 червня 1998 року
N 30-XIV
Додаток
до Постанови Верховної Ради України
від 29 червня 1998 року N 30-XIV
СКЛАД
Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України по
вивченню законності використання бюджетних коштів у місті
Києві за період 1996-1998 років

Андресюк - фракція Соціал-демократичної партії
Борис Павлович України (об'єднаної)
Асадчев - фракція Народного руху України
Валерій Михайлович
Бабич - позафракційний
Валерій Георгійович
Балашов - фракція Народно-демократичної партії
Геннадій Вікторович
Беспалий - фракція Народно-демократичної партії
Борис Якович
Бондарчук - фракція Комуністичної партії України
Олександр Васильович
Бродський - фракція "Громада"
Михайло Юрійович
Варбанець - фракція Комуністичної партії України
Іван Михайлович
Грачев - фракція Комуністичної партії України
Олег Олексійович
Головатий - позафракційний
Сергій Петрович
Задорожній - фракція Народно-демократичної партії
Олександр Вікторович
Кирюшин - фракція Партії Зелених України
Ігор Володимирович
Кіяшко - фракція Соціалістичної та Селянської
Сергій Миколайович партій України
Косаківський - фракція "Громада"
Леонід Григорович
Лавриненко - фракція Соціалістичної та Селянської
Микола Федорович партій України
Мельников - фракція Партії Зелених України
Орест Борисович
Стоженко - фракція Прогресивної соціалістичної
Володимир Якович партії України
Табачник - позафракційний
Дмитро Володимирович
Федорин - фракція Народного руху України
Ярослав Володимирович
Хмельовий - фракція Комуністичної партії України
Анатолій Петрович
Чубатенко - фракція Соціал-демократичної партії
Олександр Миколайович України (об'єднаної)
Шевчук - фракція Партії Зелених України
Олег Борисовичвгору