Документ 3/2002-рп, поточна редакція — Прийняття від 11.01.2002

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Комісію з перевірки ефективності
експлуатації родовищ нафти та
природного газу в Україні

З метою оцінки ефективності здійснення державної політики та
дотримання вимог законодавства в сфері експлуатації родовищ нафти
та природного газу, перевірки виконання суб'єктами господарювання
умов, передбачених у наданих їм ліцензіях та дозволах, а також
розроблення пропозицій щодо вдосконалення системи державного
регулювання користування нафтогазоносними надрами:
1. Утворити Комісію з перевірки ефективності експлуатації
родовищ нафти та природного газу в Україні (далі - Комісія).
Призначити ТУЛУБА Сергія Борисовича - заступника Секретаря
Ради національної безпеки і оборони України - головою Комісії.
Затвердити персональний склад Комісії (додається).
2. Комісія має право в разі потреби вносити на розгляд
відповідних слідчих органів пропозиції щодо проведення в
установленому порядку розслідування виявлених фактів порушень.
3. Надати голові Комісії право залучати до її роботи фахівців
центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств,
установ і організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених,
одержувати документи та матеріали, необхідні для роботи Комісії.
4. Голові Комісії С. Тулубу доповісти про результати
проведеної перевірки і внести підготовлені пропозиції до 1 березня
2002 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 січня 2002 року
N 3/2002-рп

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Президента України
від 11 січня 2002 року N 3/2002-рп
СКЛАД
Комісії з перевірки ефективності
експлуатації родовищ нафти та
природного газу в Україні

ТУЛУБ - заступник Секретаря Ради Сергій Борисович національної безпеки і оборони
України, голова Комісії
ВАНДІН - заступник Голови Служби безпеки Юрій Олександрович України - начальник Головного
управління по боротьбі з корупцією
і організованою злочинністю
ГАЙДУК - Міністр палива та енергетики Віталій Анатолійович України
ГОШОВСЬКИЙ - Державний секретар Міністерства Сергій Володимирович екології та природних ресурсів
України
ЄФІМЕНКО - заступник Державного секретаря Леонід Васильович Міністерства юстиції України
КАЛЬНІЧЕНКО - заступник Голови Державної Ігор Вікторович податкової адміністрації України
КОЛЯДА - заступник Державного секретаря Петро Васильович Міністерства внутрішніх справ
України - начальник Головного
слідчого управління
МЕЛЬНИК - завідувач відділу Головного Владислав Олегович управління з питань економічної
політики Адміністрації Президента
України
МОРОЗ - державний уповноважений Світлана Михайлівна Антимонопольного комітету України
ПЕРШИН - Державний секретар Міністерства Володимир Леонідович економіки та з питань європейської
інтеграції України
РЕВЯКІН - начальник Управління експертизи та
Олександр Миколайович аналізу розвитку техногенної,
екологічної, ядерної безпеки та
природокористування Секретаріату
Кабінету Міністрів України
СТЕФАНЮК - перший заступник Голови Головного
Ігор Богданович контрольно-ревізійного управління
України
ЧЕЧЕТОВ - перший заступник Голови Фонду Михайло Васильович державного майна України.

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИНвгору