Документ 3-99-п, перша редакція — Прийняття від 04.01.1999
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 січня 1999 р. N 3
Київ
Про граничні норми добових витрат і сум,
що направляються на харчування (замість добових)
членів екіпажів суден (інших транспортних засобів),
що здійснюють діяльність за межами повітряного або
митного кордону чи територіального моря (вод) України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Відповідно до підпункту 5.4.8 статті 5 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (у редакції
Закону України від 18 листопада 1997 р. N 639 ( 639/97-ВР ) "Про
внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств") установити для відряджених членів екіпажів суден
(інших транспортних засобів) у разі, коли такі судна (інші
транспортні засоби) здійснюють комерційну, промислову,
науково-пошукову чи риболовецьку діяльність за межами
територіального моря (вод) України, виконують міжнародні рейси для
здійснення навігаційної діяльності чи перевезення пасажирів або
вантажів за плату за межами повітряного або митного кордонів
України; використовуються для аварійно-рятувальних та
пошуково-рятувальних робіт за межами митного кордону або
територіального моря (вод) України, граничні норми добових витрат
у розмірах, передбачених пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 5 січня 1998 р. N 10 ( 10-98-п ) "Про норми
відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон"
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 1, ст.20).
2. Члени екіпажів суден (інших транспортних засобів), які
здійснюють діяльність за межами митного кордону або
територіального моря (вод) України, забезпечуються харчуванням.
Суми, що направляються на харчування замість добових,
установлюються у Галузевій угоді і не можуть перевищувати
граничних норм добових витрат, установлених підпунктом "а" пункту
1 згаданої постанови Кабінету Міністрів України.
3. Розрахунок витрат на відрядження і сум, що направляються
на харчування, провадиться у національній валюті країни, куди
відряджається працівник, або у вільно конвертованій валюті
відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від
5 січня 1998 р. N 10 в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 10 липня 1998 р. N 1046 ( 1046-98-п ) (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 28, ст. 1039).
4. Міністерству транспорту за погодженням з Міністерством
фінансів розробити та затвердити інструкцію про особливості
відряджень членів екіпажів суден (інших транспортних засобів) та
порядок виплати сум, що направляються на харчування членів
екіпажів суден (інших транспортних засобів).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 26вгору