Документ 3-88-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 29.08.2017, підстава - 631-2017-п

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 12 січня 1988 р. N 3
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 631 ( 631-2017-п ) від 18.08.2017 }
Про визнання такими, що втратили чинність, і
зміну постанов ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР з питань матеріально-технічного
постачання, капітального будівництва,
обліку та звітності
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 690 ( 690-92-п ) від 09.12.92
N 1066 ( 1066-2016-п ) від 23.11.2016 }

У зв'язку з Законом СРСР "Про державне підприємство
(об'єднання)" ( v7284400-87 ) та іншими рішеннями про перебудову
управління економікою, відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР від 26 жовтня 1987 р. N 1202 Центральний
Комітет Компартії України і Рад Міністрів Української РСР
п о с т а н о в л я ю т ь:
1. Визнати такими, що втратили чинність, постанови ЦК
Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань
матеріально-технічного постачання, капітального будівництва,
обліку та звітності згідно з переліком, що додається.

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1066
( 1066-2016-п ) от 23.11.2016 }

3. Довести до відома, що Центральний Комітет КПРС і Рада
Міністрів СРСР постановою від 26 жовтня 1987 р. N 1202 визнали
такими, що втратили чинність з 1 січня 1988 р., постанови ЦК КПРС
і Ради Міністрів СРСР з питань матеріально-технічного постачання
капітального будівництва, обліку та звітності згідно з переліком,
що додається.
4. Цю постанову ввести в дію з 1 січня 1988 року.

Секретар Центрального
Комітету Компартії України В.ЩЕРБИЦЬКИЙ
Голова Ради Міністрів
Української РСР В.МАСОЛ
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР
від 12 січня 1988 р. N 3
ПЕРЕЛІК
постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР,
що втратили чинність, з питань матеріально-технічного
постачання, капітального будівництва,
обліку та звітності

1. Постанова Ради Міністрів УРСР і ЦК Компартії України
від 9 грудня 1953 р. N 2576 "Про заходи по забезпеченню виконання
постанови Ради Міністрів Союзу РСР і ЦК КПРС від 6 жовтня
1953 року "Про дальше поліпшення роботи залізничного транспорту по
пер везеннях вантажів, особливо товарів народного споживання".
2. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
10 травня 1957 р. N 444 "Про зміну строків обліку поголів'я
худоби" (ЗП УРСР, 1957 р., N 9, ст. 95).
3. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
29 грудня 1959 р. N 2013 "Про порядок використання продукції, що
виробляється і заготовляється понад план" (ЗП УРСР, 1959 р., N 12,
ст. 162).
4. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
10 листопада 1961 р. N 1579 "Про впорядкування
матеріально-технічного постачання народного господарства та
нормування витрати матеріальних ресурсів" (ЗП УРСР, 1961 р., N 11,
ст. 145).
5. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
4 травня 1962 р. N 493 "Питання Держплану УРСР".
6. Пункт 15 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 9 жовтня 1962 р. N 1183 "Про додаткові заходи по
поліпшенню торгівлі в Українській РСР" (ЗП УРСР, 1962 р., N 10,
ст. 132).
7. Пункт 61 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 30 червня 1966 р. N 520 "Про широкий розвиток меліорації
земель для одержання високих і сталих урожаїв зернових та інших
сільськогосподарських культур в Українській РСР" (ЗП УРСР,
1966 р., N 7, ст. 73).
8. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
23 червня 1969 р. N 379 "Про вдосконалення планування капітального
будівництва і про посилення економічного стимулювання будівельного
виробництва" (ЗП УРСР, 1969 р., N 6, ст. 69) в частині
підприємств, об'єднань і організацій, переведених на повний
господарський розрахунок і самофінансування.
9. Підпункт "д" пункту 1 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 12 жовтня 1970 р. N 544 "Про взаємне
використання науково-технічних досягнень міністерствами і
відомствами УРСР та підвідомчими їм підприємствами і
організаціями".
10. Абзац перший пункту 10 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 28 червня 1971 р. N 301 "Про розвиток
виробництва продуктів тваринництва на промисловій основі"
(ЗП УРСР, 1971 р., N 7, ст. 61).
11. Абзац другий пункту 23 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 2 грудня 1971 р. N 526 "Про поліпшення
проектування і будівництва сільськогосподарських об'єктів та
зміцнення виробничої бази сільських будівельних організацій".
12. Пункт 3 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 20 листопада 1973 р. N 543 "Про поліпшення використання
діючих та будівництво нових міжгосподарських комбікормових
заводів".
13. Останній абзац пункту 2 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 17 квітня 1974 р. N 197 "Про деякі
невідкладні заходи по прискоренню введення в дію і розвитку
потужностей на підприємствах металургійного машинобудування,
розташованих в Українській РСР".
14. Підпункт "в" пункту 6 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 17 березня 1976 р. N 136 "Про організацію
виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про заходи по
розвитку вугільної промисловості Донецького басейну в
1976-1980 роках".
15. Пункт 15 (в частині першочергової поставки) і підпункт 6
пункту 24 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
9 квітня 1976 р. N 164 "Про заходи по розвитку промисловості
мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин у
1976-1980 роках".
16. Пункт 4 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 9 квітня 1976 р. N 166 "Про заходи по запобіганню
забрудненню басейнів Чорного і Азовського морів".
17. Абзац перший пункту 14 Заходів по виконанню постанови ЦК
КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 13 грудня 1979 р. "Про
дальше зміцнення трудової дисципліни та скорочення плинності
кадрів у народному господарстві", схвалених постановою ЦК
Компартії України, Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 8 січня
1980 р. N 13.
18. Пункт 9 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 8 квітня 1980 р. N 221 "Про додаткові заходи по
збільшенню виробництва грубих і соковитих кормів у 1980 році та
підвищенню їх якості".
19. Пункт 9 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 15 травня 1981 р. N 276 "Про додаткові заходи по
стимулюванню виробництва і закупок зерна гречки, проса і квасолі".
20. Пункт 4 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 12 квітня 1983 р. N 158 "Про організацію виконання
постанови Центрального Комітету КПРС і Ради Міністрів СРСР від
13 січня 1983 р. N 40 "Про заходи по дальшому підвищенню
технічного рівня і якості технологічного устаткування для
продовольчих галузей промисловості та збільшенню його виробництва
у 1983-1990 роках".
21. Пункт 7 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 13 травня 1983 р. N 226 "Про організацію виконання
постанов Центрального Комітету КПРС і Ради Міністрів СРСР від
4 квітня 1983 р. N 271 і від 21 квітня 1983 р. N 351".
22. Пункти 6 і 15 та підпункт 11 пункту 22 постанови ЦК
Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 8 липня 1986 р. N 248
( 248-86-п ) "Про організацію виконання постанови ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР від 23 травня 1986 р. "Про докорінне поліпшення
використання сировинних, паливно-енергетичних та інших
матеріальних ресурсів у 1986-1990 роках і в період до 2000 року".

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР
від 26 жовтня 1987 р. N 1202
ПЕРЕЛІК
постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР, що втратили
чинність, з питань матеріально-технічного постачання,
капітального будівництва, обліку та звітності
(Витяг)

1. Пункт 13 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
10 липня 1967 р. N 660 "Про заходи по дальшому розвитку
виробничо-технічної бази м'ясної і молочної промисловості"
(підпункт 9 пункту 11 постанови ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 30 серпня 1967 р. N 577).
2. Пункт 11 додатка N 4 до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 20 липня 1967 р. N 730 "Про заходи по забезпеченню
високих темпів розвитку чорної металургії у відповідності з
Директивами XXIII з'їзду КПРС по п'ятирічному плану розвитку
народного господарства на 1966-1970 рр." (підпункт 5 пункту 14
додатка N 3 до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 30 серпня 1967 р. N 576).
3. Пункт 6 додатка N 7 до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 23 травня 1968 р. N 370 "Про заходи по розвитку
промисловості мінеральних добрив у 1968-1972 роках" (пункт 3
додатка N 7 до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР в до 20 червня 1968 р. N 305).
4. Пункт 5 додатка N 10 до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 28 серпня 1970 р. N 715 "Про заходи по розвитку
промисловості мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин
у 1971-1975 роках" (підпункт 14 пункту 19 постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 13 жовтня 1970 р. N 549).
5. Абзац третій пункту 3 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 10 листопада 1970 р. N 937 "Про підвищення ролі
стандартів у поліпшенні якості продукції, що випускається" - ЗП
СРСР, 1970 р., N 20, ст. 154 (підпункт 3 пункту 8 постанови ЦК
Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 5 січня 1971 р. N 8).
6. Пункт 3 додатка N 22 до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 12 серпня 1971 р. N 565 "Про заходи по розвитку
промисловості хімічних волокон і сировини для них в
1971-1975 роках" (підпункт 11 пункту 14 постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 24 вересня 1971 р. N 459).
7. Пункт 45 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
29 грудня 1972 р. N 898 "Про посилення охорони природи і
поліпшення використання природних ресурсів" - ЗП СРСР, 1973 р.,
N 2, ст. 6 (підпункт 9 "б" пункту 26 постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 8 травня 1973 р. N 223 - ЗП
УРСР, 1973 р., N 5, ст. 35).
8. Пункт 16 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
29 грудня 1973 р. N 946 "Про заходи по підвищенню ефективності
використання паливно-енергетичних ресурсів у народному
господарстві" (підпункт 3 пункту 16 постанови ЦК Компартії України
і Ради Міністрів УРСР від 8 жовтня 1974 р. N 484).
9. Пункт 6 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
23 серпня 1976 р. N 683 "Про заходи по збільшенню виробництва і
закупок зерна гречки і проса" (підпункт 2 "б" пункту 6 постанови
ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 14 вересня 1976 р.
N 445).
10. Пункт 29 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
23 грудня 1976 р. N 1056 "Про розвиток в 1976-1980 роках
виробництва товарів масового попиту і про заходи по підвищенню їх
якості" (абзац четвертий пункту 7 та підпункт 4 пункту 11
постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 25 січня
1977 р. N 41).
11. Пункт 11 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
14 вересня 1977 р. N 843 "Про особисті підсобні господарства
колгоспників, робітників, службовців та інших громадян і
колективне садівництво і городництво" (підпункт 4 пункту
23 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
28 жовтня 1977 р. N 543) в частині підприємств, об'єднань і
організацій, переведених на повний господарський розрахунок і
самофінансування.
12. Абзац третій пункту 5 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 13 жовтня 1977 р. N 933 "Про дальше вдосконалення системи
підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів
народного господарства" (підпункт 8 пункту 13 постанови ЦК
Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 10 січня 1978 р. N 9).
13. Абзац другий пункту 15 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 1 грудня 1978 р. N 984 "Про додаткові заходи по посиленню
охорони природи і поліпшенню використання природних ресурсів" - ЗП
СРСР, 1979 р., N 2, ст. 6 (абзац другий підпункту 8 пункту 19
постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 23 січня
1979 р. N 36 - ЗП УРСР, 1979 р., N 1, ст. 3) в частині
підприємств, об'єднань і організацій, переведених на повний
господарський розрахунок і самофінансування.
14. Пункт 11 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
29 січня 1980 р. N 78 (пункт 6 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 11 березня 1980 р. N 180).
15. Пункт 15 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
5 червня 1980 р. N 441 "Про дальший розвиток і технічне
переозброєння підшипникової промисловості" (підпункт 9 пункту 3
постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 15 липня
1980 р. N 420).
16. Пункт 28 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
19 жовтня 1981 р. N 1019 "Про збільшення виробництва і поставки
сільському господарству мінеральних добрив в 1981-1985 роках", а
також пункти 9 і 10 додатка N 19 до цієї постанови (підпункти "а",
13 "а" і 13 "б" пункту 19 постанови ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 8 грудня 1981 р. N 595).
17. Абзац третій пункту 3 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 24 травня 1982 р. N 437 "Про заходи по дальшому
поліпшенню житлових, комунально-побутових і соціально-культурних
умов життя сільського населення" - ЗП СРСР, 1982 р., N 17, ст. 93
(абзац третій пункту 2 постанови ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 19 жовтня 1982 р. N 501 ( 501-82-п ) - ЗП УРСР,
1982 р., N 10, ст. 83).
18. Пункт 15 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
12 квітня 1984 р. N 314 "Про поліпшення трудового виховання,
навчання, професійної орієнтації школярів і організацію їх
суспільно-корисної, продуктивної праці" (підпункт 8 пункту 14
постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 10 липня
1984 р. N 282 - ЗП УРСР, 1984 р., N 9, ст. 51).
19. Абзац третій пункту 8 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 30 серпня 1984 р. N 926 "Про заходи по впорядкуванню
використання відомчих автобусів" (підпункт 3 пункту 12 постанови
ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 25 вересня 1984 р.
N 388).
20. Абзац третій пункту 5 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 23 січня 1985 р. N 76 ( v0076400-85 ) "Про заходи по
зміцненню матеріально-технічної бази і розвитку послуг телефонного
зв'язку, що надаються населенню, в 1986-1990 роках і в період до
2000 року - ЗП СРСР, 1985 р., N 5, ст. 22 (абзац третій
підпункту 2 пункту 15 постанови Ради Міністрів УРСР від 26 лютого
1985 р. N 92 ( 92-85-п ) - ЗП УРСР, 1985 р., N 4, ст. 25).
21. Пункт 25 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
11 вересня 1985 р. N 874 "Про заходи по розвитку промисловості
мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин і збільшенню
поставок їх сільському господарству в 1986-1990 роках" (підпункт 8
пункту 15 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
22 жовтня 1985 р. N 379 ( 379-85-п ).вгору