Документ 2997-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.10.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.11.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Конвенції Міжнародної
організації праці N 131 про встановлення
мінімальної заробітної плати з особливим
урахуванням країн, що розвиваються
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 2-3, ст.40 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Ратифікувати Конвенцію Міжнародної організації праці N 131
про встановлення мінімальної заробітної плати з особливим
урахуванням країн, що розвиваються ( 993_149 ), прийняту на 54-й
сесії Генеральної конференції Міжнародної організації праці
22 червня 1970 року (додається*).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 жовтня 2005 року
N 2997-IV
___________________
* Додається до оригіналу.вгору