Документ 2995-VI, перша редакція — Прийняття від 03.02.2011
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до законів України
"Про здійснення державних закупівель"
та "Про організацію та проведення фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 33, ст.336 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до таких законів України:
1) в абзаці дванадцятому частини четвертої статті 2 Закону
України "Про здійснення державних закупівель" ( 2289-17 )
(Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 33, ст. 471, N 46,
ст. 548) слова та цифри "спеціально уповноважений центральний
орган виконавчої влади із забезпечення здійснення заходів з
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу" замінити словами та цифрами
"спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади із
забезпечення підготовки та реалізації в Україні інфраструктурних
проектів для виконання завдань і заходів з підготовки та
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року
з футболу та інших міжнародних спортивних подій";
2) у назві і тексті статті 5-1 Закону України "Про
організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу в Україні" ( 962-16 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2009 р., N 44, ст. 656; 2010 р., N 46, ст. 548)
слова та цифри "спеціально уповноважений центральний орган
виконавчої влади із забезпечення здійснення заходів з підготовки
та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу" в усіх відмінках замінити словами та цифрами
"спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади із
забезпечення підготовки та реалізації в Україні інфраструктурних
проектів для виконання завдань і заходів з підготовки та
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року
з футболу та інших міжнародних спортивних подій" у відповідному
відмінку.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 3 лютого 2011 року
N 2995-VIвгору