Документ 2992-XII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.02.1993
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.03.1993. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін і доповнень до Кодексу
України про адміністративні правопорушення

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 15, ст.134 )

 
     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про державну статистику" ( 2614-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1123; 1985 р., N 17, ст.415, N 24, ст.553, N 44, ст.1056; 1986 р., N 15, ст.326, N 27, ст.539, N 52, ст.1057; 1987 р., N 12, ст.226, N 25, ст.ст.453, 454, N 35, ст.674, N 49, ст.1009, N 50, ст.1016; 1988 р., N 33, ст.808, N 52, ст.1184; 1989 р., N 19, ст.182, N 22, ст.236, N 49, ст.673; 1990 р., N 5, ст.ст.59, 60, N 12, ст.194, N 18, ст.278, N 20, ст.313, N 22, ст.367, N 34, ст.501; 1991 р., N 7, ст.45, N 11, ст.106) такі зміни і доповнення:
 
     1. Доповнити Кодекс статтею 186-3 такого змісту:
 
     "Стаття 186-3. Порушення порядку подання даних державних статистичних спостережень
 
     Неподання статистичних даних для проведення державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними чи з запізненням, незабезпечення належного стану первинного обліку, порушення порядку ведення Державного реєстру звітних (статистичних) одиниць України,-
     тягнуть за собою накладення на службових осіб та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, штрафу в розмірі п'яти мінімальних заробітних плат, а за ті ж дії, вчинені повторно протягом року,- у розмірі десяти мінімальних заробітних плат".
 
     2. Доповнити пункт 1 частини першої статті 255 абзацом такого змісту:
     "органів державної статистики (стаття 186-3)".
 
     3. Статтю 221 після цифр "186-2" доповнити цифрами "186-3".

 
 Президент України                    Л.КРАВЧУК 
м. Київ, 4 лютого 1993 року
N 2992-XIIвгору