Документ 2991а-XII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.10.1996, підстава - 422/96-ВР

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 422/96-ВР від 16.10.96, ВВР, 1996, N 49, ст.272 )
Про внесення зміни до статті 5 Закону України
"Про Конституційний Суд України"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 15, ст.133 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
У частині шостій статті 5 Закону України "Про Конституційний
Суд України" ( 2400-12 ) слова "шляхом таємного голосування"
замінити словами "таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 4 лютого 1993 року
N 2991а-XIIвгору