Документ 299-2000-п, поточна редакція — Прийняття від 14.02.2000

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 лютого 2000 р. N 299
Київ
Про внесення змін і доповнень до пункту 3
постанови Кабінету Міністрів України
від 17 липня 1992 р. N 393

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від
17 липня 1992 р. N 393 ( 393-92-п ) "Про порядок обчислення
вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги
особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам,
військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за
контрактом, особам начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ та членам їхніх сімей" (ЗП України, 1992 р., N 7,
ст. 182; 1994 р., N 1, ст. 23; 1995 р., N 8, ст. 191; Офіційний
вісник України, 1997 р., число 36, с. 28; 1998 р., N 48, ст. 1756;
1999 р., N 15, ст. 609, із доповненням, внесеним постановою
Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1995 р. N 1009
( 1009-95-п ) зміни і доповнення, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд.26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2000 р. N 299
ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до пункту 3 постанови Кабінету
Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393
1. В абзаці шостому підпункту "б" слова "СПІД, у
патолого-анатомічних відділеннях та лабораторіях і реанімаційних
відділеннях військових госпіталів" замінити словами "СНІД, у
відділеннях анестезіології та реанімації військових госпіталів, у
судово-медичних установах і патолого-анатомічних лабораторіях".
2. Доповнити підпункт "в" абзацом двадцять третім такого
змісту:
"у високогірних місцевостях на висоті 1500 і більше метрів
над рівнем моря".
3. Абзац другий підпункту "г" викласти у такій редакції:
"особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх
справ та кримінально-виконавчої системи, які проходять службу у
виправно-трудових установах, слідчих ізоляторах,
лікувально-трудових профілакторіях, та військовослужбовцям
постійного складу, які проходять службу у дисциплінарних частинах,
за переліками посад і на умовах, затверджуваних відповідно
Міністерством внутрішніх справ, Державним департаментом з питань
виконання покарань, Центральним управлінням Служби безпеки,
Міністерством оборони".вгору