Про зміну меж міста Стрия Львівської області
Постанова Верховної Ради України від 03.02.19932988-XII
Документ 2988-XII, поточна редакція — Прийняття від 03.02.1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про зміну меж міста Стрия
Львівської області
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 15, ст. 144 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Включити в межі міста Стрия Львівської області село Діброва
Нежухівської сільської Ради народних депутатів Стрийського району
загальною площею 56 гектарів.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 3 лютого 1993 року
N 2988-XIIвгору