Документ 2987-IV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення змін до Закону України
"Про податок на додану вартість" щодо
оподаткування сільськогосподарських підприємств
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 2-3, ст.38 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У Законі України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21,
ст. 156; 1998 р., N 17, ст. 83; 1999 р., N 15, ст. 88; 2000 р.,
N 49, ст. 339; 2001 р., N 11, ст. 50; 2004 р., N 15, ст. 219,
N 49, ст. 528; 2005 р., N 6, ст. 137):
1) продовжити до 1 січня 2007 року дію підпункту 6.2.6
пункту 6.2 статті 6 та пунктів 11.21 і 11.29 статті 11;
2) призупинити до 1 січня 2007 року дію статті 81.
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.
3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після
набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові
акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 18 жовтня 2005 року
N 2987-IVвгору