Документ 2984-XII, поточна редакція — Прийняття від 03.02.1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про віднесення селища міського типу Зеленодольськ
Апостолівського району Дніпропетровської області
до категорії міст районного підпорядкування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 15, ст. 140 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Віднести селище міського типу Зеленодольськ Апостолівського
району Дніпропетровської області до категорії міст районного
підпорядкування.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 3 лютого 1993 року
N 2984-XIIвгору