Документ 2984-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.02.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.03.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про поштовий зв'язок"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 33, ст.335 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про поштовий зв'язок"
( 2759-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 6,
ст. 39; 2004 р., N 36, ст. 429, N 51, ст. 554; 2010 р., N 34,
ст. 482; 2011 р., N 11, ст. 69) такі зміни:
1) частину четверту статті 6 та частину шосту статті 14
виключити;
2) доповнити статтею 14-1 такого змісту:
"Стаття 14-1. Заборонені до пересилання у поштових
відправленнях вкладення та порядок їх вилучення
Забороняються до пересилання у поштових відправленнях
вкладення, які можуть становити загрозу життю та здоров'ю людей,
призводити до знищення чи псування (пошкодження) інших поштових
відправлень та поштового обладнання. Перелік вкладень, заборонених
до пересилання у поштових відправленнях, порядок їх вилучення із
поштових відправлень та розпорядження ними визначаються Кабінетом
Міністрів України".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 3 лютого 2011 року
N 2984-VIвгору