Документ 2984-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.10.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.11.2005. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України (щодо видобування бурштину)
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 2-3, ст.37 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
     1. У частині другій статті 4 Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2005 р., N 9, ст. 183) слова "видобуванням бурштину" виключити.
 
     2. В абзаці другому частини першої статті 240 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131; 2005 р., N 6, ст. 145) слово "п'ятдесяти" замінити словом "ста".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. Кабінету Міністрів України в місячний строк після опублікування цього Закону:
 
     1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
     2) забезпечити прийняття своїх нормативно-правових актів, що будуть забезпечувати захист державних інтересів при веденні господарської діяльності з видобутку бурштину;
 
     3) забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 18 жовтня 2005 року
N 2984-IVвгору