Документ 2984-07, попередня редакція — Редакція від 22.12.1976, підстава - 1593-09
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення доповнень до Кримінального і
Кримінально-процесуального кодексів
Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1970, N 36, ст. 285 )
( Указ втратив чинність в частині доповнення Кримінального
кодексу Української РСР статтею 154-2 та доповнення статті
111 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР
на підставі Указу ПВР N 1593-IX ( 1593-09 ) від 22.12.76 )

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від
25 березня 1970 року "Про відповідальність за скупку, продаж та
обмін у невеликих розмірах валюти і скупку речей в іноземців", а
також відповідно до статті 112 Кодексу про шлюб та сім'ю
Української РСР, яка передбачає правову охорону таємниці
усиновлення, Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
1. Доповнити Кримінальний Кодекс Української РСР ( 2001-05,
2002-05 ) статтею 154-2 такого змісту:
"С т а т т я 154-2. Скупка, продаж та обмін у невеликих
розмірах або цінних паперів
Скупка, продаж та обмін у невеликих розмірах валюти або
цінних паперів, вчинені особою, на яку за ті самі дії протягом
року двічі було накладено адміністративне стягнення, - караються позбавленням волі на строк до одного року або
виправними роботами на той самий строк з конфіскацією валютних
цінностей".
2. Встановити кримінальну відповідальність за розголошення
таємниці усиновлення проти волі усиновителя.
В зв'язку з цим доповнити Кримінальний кодекс Української РСР
статтею 115-1 такого змісту:
"С т а т т я 115-1. Розголошення таємниці усиновлення
Розголошення таємниці усиновлення проти волі усиновителя - карається виправними роботами на строк до одного року або
штрафом у розмірі до п'ятдесяти карбованців або громадською
доганою".
3. Встановити, що в справах про злочини, передбачені статтею
115-1 Кримінального кодексу УРСР, провадиться попереднє слідство
слідчими прокуратури; в справах про злочини, передбачені статтею
154-2 Кримінального кодексу УРСР, провадиться дізнання, а в тих
випадках, коли це визнають за необхідне суд або прокурор, -
попереднє слідство.
В зв'язку з цим частину першу статті 111
Кримінально-процесуального кодексу УРСР ( 1001-05, 1002--5 ) після
цифри "149" доповнити цифрою "154-2", а частину першу статті 112
Кримінально-процесуального кодексу УРСР після цифри "115"
доповнити цифрою "115-1".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР О.ЛЯШКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР А.ЗЛЕНКО
м. Київ, 25 серпня 1970 р.
N 2984-VIIвгору