Документ 2983-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.02.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.03.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 6 Закону України
"Про третейські суди" щодо підвідомчості справ у сфері
захисту прав споживачів третейським судам
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 33, ст.334 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Частину першу статті 6 Закону України "Про третейські
суди" ( 1701-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,
N 35, ст. 412; 2009 р., N 30, ст. 421) доповнити пунктом 14 такого
змісту:
"14) справ у спорах щодо захисту прав споживачів, у тому
числі споживачів послуг банку (кредитної спілки)".
II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності через десять днів з дня його
опублікування.
2. Після набрання чинності цим Законом третейські суди
припиняють розгляд справ у спорах щодо захисту прав споживачів, у
тому числі споживачів послуг банку (кредитної спілки), розгляд
яких було розпочато до дня набрання чинності цим Законом, про що
виноситься мотивована ухвала.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 3 лютого 2011 року
N 2983-VIвгору